17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Emmen yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu vemen yerzukukum mine-ssemâ-i vel-ard(i)(k) e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn(e)

Yoksa daima halkı yaratıp duran, sonra da yeniden halkeden ve sizi, gökten ve yeryüzünden rızıklandıran mı hayırlı? Allah'la beraber bir başka mabut var mı? De ki: Gösterin delillerinizi doğru söylüyorsanız.

Ya da (bütün mahlûkatı) önce hiç yoktan yaratan (ve sürekli yaratmakta olan), sonra onu iade edecek (öldükten sonra yeniden diriltecek) olan (mı İlahlığa daha layıktır? Düşünün ve anlayıp görün ki, yaratılışı ilkten başlatan, sonra onu sürekli yenileyip duran kimdir?) Ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı (gerçek Rabbinizdir, yoksa put ve tağut cinsinden aciz şeyler mi?) Allah ile beraber başka bir ilah mı? (Bu ne imansızlık ve akılsızlıktır!) De ki: “Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin bürhanınızı (kanıtınızı) getirin (de görelim).

Peki kimdir, yaratılışı ilk defa başlatan, sonra onu aralıksız devam ettirip yenileyen? Ve kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah'la beraber, başka bir gerçek ilah öyle mi? De ki: “İleri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız, getirin o zaman delilinizi.”

Yoksa ilk yaratan, yaratmaya aralıksız devam eden, ölümden sonra yeniden dirilten, size gökten ve yerden rızık ve servet veren mi daha hayırlı? Allah ile birlikte bir başka ilâh olabilir mi?
“Eğer iddianızda doğru iseniz, siz de kesin delilinizi getirin.” de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 20/54; 23/117; 30/27; 57/4; 85/12-13; 86/11-12.

Yahut yaratmayı ilk başlatan sonra onu tekrar gerçekleştirecek olan [4] ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? De ki: "Eğer doğru söyleyenlerseniz açık delilinizi getirin."

4.Varlıkları ilk kez yaratan sonra onları yeniden diriltecek olan.

Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? De ki: 'Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınızı getiriniz.'

Yoksa, halkı yaratıp duran, (öldükten) sonra onu iade edecek (diriltecek) olan, size gökten (yağmurla) ve yerden (nebatla) rızık veren mi (hayırlı, yahut ortak koştukları putlar mı)? Allah ile beraber bir ilâh mı var? De ki: “- (Ey Müşrikler) eğer Allah'la beraber bir takım ilâhlar vardır.” sözünüzde doğru iseniz, delilinizi getirin bakalım!

(Onlar mı,) yoksa yaratan, sonra o yarattıklarını tekrarlayan, gökten ve yerden sizi rızıklandıran mı? Yoksa Allah ile beraber başka ilah mı var? De ki: “Eğer doğrulardan iseniz, delilinizi getirin.”

“Onlar mı daha güçlü, yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getiriniz!”

Yoksa, önce var eden, sonra geri döndüren mi, gökten, yerden size azık veren mi daha da yeğdir? Allah ile birlikte, başka Tanrı var mıdır? Sen onlara diyesin ki: «Gerçekseniz belgenizi getiriniz»

(Allah'a ortak koştukları şeyler mi daha iyidir) yoksa canlıları ilk kez yaratan ve ölüleri yeniden diriltecek olan, gökten ve yerden size besin kaynakları sağlayan (Allah) mı? Allah'ın yanı sıra başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru söylüyorsanız, delilinizi açıkça koyun ortaya!”

Bkz. 17/56,18/51, 34/22

Sizi halk iden ve tekrâr dirilten rızkınızı semâdan arza indiren yegâne Allâh’dan başka Allâh mıdır? Ânlara di ki: "Eğer sözünüzde sâdık iseniz isbâtlarınızı gösteriniz.

Yoksa, önce yaratan, sonra da yaratmayı tekrar edecek olan; size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah'ın yanında başka bir tanrı mı? De ki: "Eğer doğru sözlülerden iseniz, açık delilinizi getirin."

Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!? De ki, “Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin.”

(Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! De ki: Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin!

Yaratılışı başlatan ve sonra onu tekrarlayan kimdir? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? De ki, "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin."

(Onlar mı hayırlı) yoksa, önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten, hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı var? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delilinizi getirin haydi!

Yoksa halkı ibtida yaratıp duran sonra onu iade edecek olan ve size Gökten ve Yerden rızık veren mi? Bir tanrı mı var Allahla beraber? De ki haydin getirin bürhanınızı sadıksanız

Yoksa ilk kez yaratan, sonra da yaratmayı tekrarlayacak olan, sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? De ki: “Eğer doğru söyleyenlerdenseniz burhanınızı¹ getirin.”

1- İlahi rehberlik. Allah\tan kesin doğruları ortaya koyan yol gösterici.

Yahud halkı dâima yaratmakda olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökden ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir Tanrı ha? De ki: «Eğer (Allaha ortak koşmada) saadık (ve samîmi) kimselerseniz getirin hüccetinizi»!

(O putlar mı daha hayırlıdır,) yoksa (ilk olarak mahlûkatı) yaratmaya başlayan, sonra (o yaratmayı âhirette tekrar) iâde eden ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran (Allah)mı? Allah ile berâber (başka) bir ilâh mı var? De ki: “Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, delîlinizi getirin!”

Yoksa ilk yaratmayı yapıp sonra onu ilk haline döndüren ve size göklerden ve yerden rızıklar veren kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, başka bir ilah olduğuna dair delillerinizi getirin.

Yoktan var etmekle işe başlayan, sonra da geri döndüren, size gökten, yerden azıklar da veren kimdir? Allah ile birlikte başka bir tanrı mı? De ki: "Eğer doğru kimseler iseniz kanıtınızı getirin."

Yahut halkı yeniden peyda eden, sonra ikinci defa vücuda getiren, size gökten, yerden rızk veren kimdir? Allah/la beraber başka bir mâbut, öyle mi? Onlara de ki sözünüzde gerçekseniz burhanınızı getirin.

Peki! Yaratmaya ilk başlayan sonra da onu tekrar edecek olan, gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah’la beraber bir başka tanrı ha! (Ey Peygamber!) De ki: “Eğer doğru söyleyenlerden iseniz kesin delilinizi [burhânekum] getirin.”

(Putlar mı hayırlı) Yoksa yaratılışı başlatan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, kesin kanıtınızı getiriniz.”

Yine düşünün; o âciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha lâyıktır, yoksaevreni ve hayatı yoktan var ederek ilk yaratmayı gerçekleştiren ve sonra da an be an onu devam ettiren ve gökten indirdiği ve yerden çıkardığı sayısız nîmetlerle sizi besleyen Allah mı?
Allah ile birlikte başka bir tanrı, öyle mi? Ey Müslüman! Onlara de ki: “Eğer bu iddianızda gerçekten samîmî iseniz, o zaman bunun akla, sağduyuya ve ilâhî kitaplara uygun olduğunu ispatlayan delilinizi koyun ortaya!”

“Bu durumda kim Yaratma’yı ilk başlatıyor; sonra yineliyor?
Kim sizi Yer’den ve Gök’ten rızıklandırıyor?
Allah ile birlikte bir ilah mı var?”.
De ki:
-“Doğru söyleyen / sadık idiyseniz, bürhanınızı / kanıtınızı getirin!”.

Peki baştan yaratan ve bunu sil baştan bir daha tekrar edecek olan kim? Yerden ve gökten size besin maddesi sağlayan kim? Demek Allah ile birlikte bir tanrı daha var ha! Resulüm!: " Samimi iseniz delil getirin, ama

Sorun kendinize! Hiçbir şey yokken yaratmağa kim başlıyor? Sonra yarattığı insanı öldürüp kim diriltiyor? Size gökten ve yerden kim rızk veriyor? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? De ki; "Yasalarına uyarak taptığınız tanrılar hakkında deliliniz varsa getirin! Size yasalar koyarak yönetenler neyi yaratmışlar? Neye sahip olmuşlar? Rabbin onlara bir felaket gönderse engel olabilirler mi?”

(Onlar mı hayırlı) yoksa yaratmaya başlayan, sonra onu iade (tekrar) eden, [*] gökten ve yerden sizi rızıklandıran (Allah) mı? Allah’la birlikte bir ilah mı (varmış)! De ki: “Doğruysanız kesin delilinizi getirin!”

Buradaki [yebdeü] fiili gereği yaratmaya başlamak ifadesi, bu işlemi ilk kez başlatmak, bir anlamda yoktan var etmekle ilgilidir. Benzerleri Yûnus 10:... Devamı..

Yaratılışı ilk defa başlatan, sonra da onu aralıksız devam ettiren ve size hem gökten hem yerden rızık veren (Allah’a) hiç (ortak koşulur) mu? Hiç Allah’la beraber bir ilâh olur mu? (Ey Muhammed! Böylelerine): “Eğer doğru söylüyorsanız, getirin (o zaman) delilinizi!” de.

Peki, yaratılışı ilk defa başlatan ve sonra da onu aralıksız devam ettirip, yenileyen ⁶⁰ kimdir? Ve kimdir, sizi gökten ve yerden rızıklandıran? ⁶¹ Allah’la beraber başka bir tanrı, öyle mi? De ki: “Eğer ileri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız ⁶² getirin o zaman delilinizi!”

60 Bu ifadeyle, insanın yeryüzündeki hayatına ve bedensel ölümden sonraki dirilişe işaret edildiği gibi, bütün organik tabiatta doğum, ölüm ve yeniden... Devamı..

Ve yine kimdir, yaratmayı ilk defa başlatan, sonra onu sürekli yenileyen ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah ile beraber başka bir ilah ha? – Deki onlara: – Eğer iddianızda doğruysanız haydi belgenizi getirin. 6/57, 21/24, 47/14

(Allah) değilse kimdir yaratılışı ilk defa başlatan ve onu tekrar tekrar yenileyen? Dahası, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah’la beraber başka bir ilâh ha?[³³⁴⁰] De ki: “Eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız, haydi delilinizi getirsenize!”

[3340] Eğer 59. âyetteki em-meni ilgi zamiri olarak alırsak, bu âyeti oradaki sorunun devamı olarak “Allah’ın yanında başka bir ilâh daha mı var?” şek... Devamı..

Yoksa mahlukları ibtida yaratan, sonra onu iade eden, ve sizi gökten ve yerden merzuk kılan mı? Allah ile beraber bir tanrı mı vardır? De ki: «Haydi delilinizi getiriniz, eğer doğru sözlü kimseler oldu iseniz.»

O nesneler mi üstün yoksa mahlûkları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! De ki: “Şerik iddianızda tutarlı iseniz delilinizi gösteriniz. ” [85, 12-13; 30, 27; 86, 11-12; 57, 4; 20, 54; 23, 117]

Bu son bölümdeki ayetler sadece müşriklerin batıl inançlarını çürütmekle kalmıyor. Allah’ı inkâr edenlerin de iddialarını çürütüyor. Bulutların teşkil... Devamı..

Yahut yaratmağa kim başlıyor, sonra onu (kim) iade ediyor (ölüp ortadan kalkan şeyleri yeniden yaratıyor)? Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? De ki: "Eğer doğru iseniz delilinizi getirin."

Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

Yoksa, yaratmayı başlatan, sonra onu yeniden yaratan ve size gökten ve yerden rızık veren mi var? Allah ile beraber başka bir ilah mı var?-Eğer söyledikleriniz doğruysa belgenizi getirin, de.

Onlar mı hayırlı, yoksa halkı önce yaratıp sonra dirilten, sizi de gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka tanrı mı olur? De ki: Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

Yoksa yaratmaya başlayıp sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı hayırlı? Allah'ın yanında bir ilah mı var? De ki: "Getirin susturucu kanıtınızı, eğer doğru sözlüler iseniz."

yā ol kim başlar yaratmaġı ya'nį śudan andan döndürür anı daħı ol kim rūzį virür size gökden daħı yirden? ay Tañrı mı vardur Tañrı-y-ıla? eyit “getürüñ ḥüccetüñüzi eger olduñuz-ise girçekler.”

Yā kimdür evvelde ḫalḳı yaradan, andan ṣoñra ikinci diri ḳılan kimdürölmekden ṣoñra? Daḫı kimdür size rızḳ viren göklerden ve yirlerden? Özgema‘būd mı vardur Allāh‐ıla? Eyit: Getürüñüz burhānuñuzı eger siz girçekiseñüz.

Yaxud (məxluqatı) öncə yaradan (öldükdən) sonra (qiyamət günü) onu yenidən dirildən, sizə göydən (yağışla), yerdən (növbənöv bitkilərlə, meyvələrlə) ruzi verən kimsə?! Məgər Allahla yanaşı başqa tanrımı var?” De: “(Ey müşriklər!) Əgər (Allahın şərikləri olduğunu) doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!”

Is not He (best), Who produceth creation, then reproduceth it, and Who provideth for you from the heaven and the earth? Is there any God beside Allah? Say: Bring your proof, if ye are truthful!

Or, Who originates creation, then repeats it,(3300) and who gives you sustenance from heaven and earth?(3301) (Can there be another) god besides Allah. Say, "Bring forth your argument, if ye are telling the truth!"(3302)

3300 Cf. 10:34 , and n. 1428. 3301 Sustenance: of course in the spiritual as well as the material sense (Cf. n. 3412). 3302 All the arguments point to... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.