25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Emmen yucîbu-lmudtarra iżâ de’âhu veyekşifu-ssû-e veyec’alukum ḣulefâe-l-ard(i)(k) e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) kalîlen mâ teżekkerûn(e)

Yoksa darda kalana, dua ettiği zaman icabet eden ve kötülüğü gideren ve sizi, yeryüzüne sahip kılan mı hayırlı? Allah'la beraber bir başka mabut var mı? Ne de az düşünmedesiniz.

Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisine (Rabbine) dua ettiği zaman ona icabet ederek (imdadına koşan), kötülüğü açıp (ortadan) kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı (daha hayırlıdır? Buna rağmen) Allah ile beraber başka bir ilah mı? (Bu nasıl bir akılsızlıktır!) Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz. (Bunlar her belaya müstahaktır.)

Peki kimdir darda kalıp dua ettiğinde dua edenin duasına olumlu cevap veren, üzüntü ve sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde, öncekilerin yerine geçirip söz sahibi kılan? Allah'la beraber, başka ilah öyle mi? Ne kıt düşünüyorsunuz.

Yoksa, kendisine dua ettiği zaman darda kalana, bunalana yetişen, sıkıntısını gideren, sizi dünya düzenini korumaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeleri olarak hazırlayıp yerleştiren mi daha hayırlı? Allah ile birlikte bir başka tanrı olabilir mi? Ne kadar kıt düşünüyor, ne kadar az öğüt alıyorsunuz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/30; 6/133, 165; 16/53; 17/67.

Yahut darda kalana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz.

Yoksa, sıkıntıya düşen kimse, dua ettiği zaman, onun duasını kabul edip fenalığı gideren, sizi yeryüzünün sakinleri kılan mı, (hayırlı)? Allah ile beraber bir ilâh mı var? Siz pek az düşünüyorsunuz.

(Onlar mı,) yoksa zorda kalanın O’na dua ettiği zaman duasını kabul eden, ondaki sıkıntı ve kötülüğü gideren, sizi yeryüzüne halifeler yapan mı? Yoksa Allah ile beraber başka ilah mı var? Ne kadar da az düşünüp idrak ediyorsunuz.

Onlar mı daha güçlü, yoksa darda kalana kendisine yalvardığı zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!

Yoksa hem karanın, hem denizin karanlıklarında, size doğru yolu gösteren mi, yağmurdan önce —müjde olarak— yelleri gönderen mi daha da yeğdir?

(Allah'a ortak koştuklarınız şeyler mi daha iyidir) yoksa sıkıntıya düşene, kendisine yalvardığı takdirde cevap vererek sıkıntısını gideren ve sizi kuşaklar halinde yeryüzüne egemen kılan (Allah) mı? Allah'ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Bkz. 2/30, 6/133, 165, 16/53, 17/67

Kederdîdenin du’âsına icâbet iden, ânı felâketden kurtaran, arza halîfelerini gönderen yegâne Allâh’dan başka Allâh mıdır? Ne kadar az düşünüyorsunuz.

Yoksa, darda kalana, kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir tanrı mi? Pek kıt düşünüyorsunuz.

Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!

Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!

(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!

Darda kalmışın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün varisleri kılan kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? Ne kadar az öğüt alırsınız?

(Onlar mı hayırlı) yoksa, kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz!

Yoksa, sıkılan kendisine duâ ettiği zaman ona icabet edip fenalığı açan ve size Arzın halifeleri kılan mı? Bir tanrı mı var Allahla beraber? Siz pek az düşünüyorsunuz

(O müşriklerin uydurdukları, sahte ilâhlar mı hayırlıdır,) yoksa kendisine dua ettiği zaman, darda kalana, (duasına icabet ederek) yardım eden, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? (Hiç,) Allah ile beraber başka bir ilâh olur mu? Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

Yoksa darda kalanın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Ne kadar az öğüt alıyorsunuz?

Yoksa bunalmışa, kendisine düâ (ve iltica) etdiği zaman, icabet eden, fenalığı gideren, sizi yer (yüzünün) hükümdarları kılan mı? Allah ile beraber bir Tanrı ha? Siz ne kıt düşünüyorsunuz!

(Onlar mı daha hayırlıdır,) yoksa (bir sıkıntısından dolayı) kendisine duâ ettiği zaman darda kalan (bir kulun)a icâbet edip, (ondan) fenâlığı gideren ve sizi yeryüzünün halîfeleri kılan (Allah) mı? Allah ile berâber (başka) bir ilâh mı var? Ne kadar az ibret alıyorsunuz!

Yoksa dua ettiğinde, darda kalana icabet eden, onun üzerindeki sıkıntıyı kaldıran ve sizi yeryüzünün sahipleri yapan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz.

Sıkılanların yardımına koşan, kötülükleri ortadan kaldıran, sizi yeryüzünün hakanları yapan mı? Yoksa Allah ile birlikte başka bir tanrı mı? O kadar az öğütleniyorsunuz ki!

Yahut nâçar kalıp niyaz ettiği zaman onun feryadını kabul eden, fenalığı kaldıran, sizi yeryüzünde geçenlerin yerine oturtan kimdir? Allah/la beraber başka bir mâbut, öyle mi? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz [³]?

[3] Veya nasihat kabul edersiniz.

Peki! Darda kalana dua ettiğinde, duasına/çağrısına icâbet eden, fenalığı/kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan kimdir? Allah’la beraber bir başka tanrı ha! Ne kadar az düşünüp öğüt alıyorsunuz.

(Putlar mı hayırlı) Yoksa sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne kadar da az hatırlayıp kendinize geliyorsunuz?

Yine düşünün; o âciz varlıklar mı kulluk edilmeye daha lâyıktır, yoksa kendisine yalvardığı anda, sıkıntıya düşenin yardımına koşup sıkıntısını gideren ve ayrıca sizleri, yeryüzüne birer yönetici olarak atayan Allah mı?
Allah ile birlikte başka bir tanrı, öyle mi? Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

“Bu durumda ona dua ettiği / yalvardığı zaman, kim Darda-Zorda Kalmış’a icabet ediyor, Kötülüğü gideriyor, sizi Yeryüzü’nün halifeleri yapıyor?
Allah ile birlikte bir ilah mı var?
Çok az düşünüyorsunuz”.

Peki darda kalanın imdadına yetişen ve sıkıntısını gideren kimmiş? Sizleri yeryüzüne temsilci kılan kimmiş? Allah ile birlikte bir tanrı daha var öyle mi? Ne kadar da sığ düşünüyorlar.

Düşünmüyorlar mı? Dua ettikleri zaman darda kalmışa kim yetişiyor? Kötülüğü insanların üzerinden kim kaldırıyor? Geçmiş nesillerin yerine sizi kim yeryüzünün hâkimleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne de az düşünüyorsunuz?

(Onlar mı hayırlı) yoksa kendine yalvardığında zorda kalana [*] cevap veren, sıkıntıyı açan (gideren) ve sizi yeryüzünün halifeleri (sorumluları olarak) görevlendiren (Allah) mı? Allah’la birlikte bir ilah mı (varmış)! Ne kadar da azınız (gerçeği) hatırlıyor!

Kur’an’da sadece bu ayette geçen [el-mudtarr] kelimesi “darda kalan”, “hastalık veya benzer bir şiddet ve zaruret durumuyla sıkışan”, “bunalan”, “çare... Devamı..

Duâ ettiği zaman darda kalmışın duâsını kabul edip¹ sıkıntısını gideren, sizi yeryüzünün halîfeleri² kılan (Allah’a,) hiç (ortak koşulur) mu? Hiç Allah’la beraber bir ilâh olur mu? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!

1 Bu âyeti, darda kalma halinde, Allah’ın duaları kabul edeceğine dâir bir vaadi şeklinde anlamak mümkündür. 2 Bu âyeti; Allah’ın mü’minlere önceden, ... Devamı..

Peki kimdir, kendisine başvurduğunda darda kalmış olanın darına yetişen, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzüne mirasçı kılan? ⁵⁷ Allah’la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Aklınızda ne kadar az tutuyorsunuz [bütün bu gerçekleri]!

57 Karş. 2:30 ve ilgili 22. not. Bu anlam örgüsü içinde, yukarıdaki ifadenin vurgusu, Allah’ın, insanı özel yetenekler ve güçlerle donatarak onu “yery... Devamı..

Ve yine kimdir, kendisine dua ettiğinde darda kalanın duasına cevap verip sıkıntısını giderecek olan ve sizi yeryüzünün mirasçıları kılacak olan? Allah ile birlikte bir başka ilah ha? Ne kadar da az düşünüyorsunuz? 13/14, 16/17...23, 46/4...6

(Allah) değilse kimdir[³³³⁷] dua ettiğinde darda kalanın yardımına yetişecek olan ve sıkıntıyı giderecek olan; ve sizi yeryüzünün halifeleri yapacak olan?[³³³⁸] Allah’la beraber başka bir ilâh, öyle mi?! Öğüt alanlarınız ne kadar da azınlıkta kalıyor![³³³⁹]

[3337] Em edatının inkârî istifham içeren yapısına dayanarak (İtkân II, 164). [3338] Bir önceki âyetin yüklemleri geçmiş zaman kipindeyken, burada ... Devamı..

(Ortak koştukları mı hayırlı) Yoksa, darda kalana (yalvardığı zaman) karşılık veren.. sıkıntısını gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı hayırlıdır? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır! (Asla, Ondan başka ilah yoktur! Ey müşrikler) ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!

Kimdir kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az anımsıyorsunuz!

Yoksa kendisine dua ettiği zaman, sıkıntı içinde kalana icabet eden ve kötülüğü açıp gideren ve sizi yerde hükümdarlar kılan mı (hayırlıdır?) Allah ile beraber bir ilâh mı vardır? Siz pek az düşünüyorsunuz.

O nesneler mi üstün yoksa, çaresiz kalıp Kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! Ne de az düşünüyorsunuz! [17, 67; 16, 53; 6, 133, 165; 2, 30]

Yahut du'a ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve sizi (eskilerin yerine) yeryüzünün sahipleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz?

Muztar olana du'â iylediği zamân icâbet iden ve zarar ve kederi izâle iyleyen ve sizi arzda akvâm-ı mâziyeye halef kılan Allâh mı hayırlıdır? Bnlara kâdir Allâh'dan başka ilâh var mıdır? (Yokdur) Azıcık tefekkür idiniz.

Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

Yoksa, onlara dua ettiğinizde, darda kalana yardım eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde başkalarının yerine iktidara getiren mi var? Allah ile birlikte bir başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz?!

Onlar mı hayırlı, yoksa dua ettiğinde çaresiz kimseye cevap verip onun sıkıntısını kaldıran, sizi de yeryüzünün halifeleri(9) yapan mı? Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Ne kadar az düşünüyorsunuz?

(9) 2:30’un açıklamasına bakınız.

Yoksa zorda kalan yalvardığında, onun imdadına yetişip sıkıntı ve kederi kaldıran, sizi yeryüzünün hükmedenleri kılan mı hayırlı? Allah'ın yanında bir ilah daha var mı!? Ne kadar da az ibret alıyorsunuz!

yā ol kim cevāb bunalmışa ol vaķt kim ķıġıra anı daħı giderür yavuzlıġı daħı eyler sizi yir ħalįfeleri? iy Tañrı mı vardur tanrı-y-ıla? az ögüd dutarsız.

Yā kimdür du‘āsın ḳabūl iden ḳatı muḫtāc kişinüñ du‘ā eyledügi vaḳt? Daḫıziyānı ve zaḥmeti gideren kimdür? Daḫı sizi yir yüzinde ḫalīfe iden kim‐dür? Tañrı Ta‘ālā‐y‐ıla özge ma‘būd mı vardur? Az fikr ve endīşe daḫı eyle‐mezler.

(Bütlər yaxşıdır) yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən kimsə? Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var? Siz nə az düşünüb danışırsınız?

Is not He (best) who answereth the wronged one when he crieth unto Him and removeth the evil, and hath made you viceroys of the earth? Is there any God beside Allah? Little do they reflect!

Or, Who listens to the (soul) distressed when it calls on Him, and Who relieves(3297) its suffering, and makes you (mankind) inheritors of the earth?(3298) (Can there be another) god besides Allah. Little it is that ye heed!

3297 Besides the evidence of external nature, there is still more intimate evidence in man's inne r conscience and heart. Allah listens to man's cry o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.