25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle yâkavmi lime testa’cilûne bi-sseyyi-eti kable-lhasene(ti)(s) levlâ testaġfirûna(A)llâhe le’allekum turhamûn(e)

Ey kavmim dedi, iyilikten önce ne diye çarçabuk kötülüğü istersiniz? Ne olur, Allah'tan yarlıganma dileseniz de merhamete layık olsanız.

(Hz. Salih:) "Ey kavmim! Neden iyilikten önce kötülük konusunda acele ediyorsunuz? (Düşmanca hırsları ve hınçları bırakıp) Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki (rahmet olunup) esirgenirsiniz" demişti.

Salih, bu ilâhî mesaja karşı çıkanlara: “Ey kavmim!” dedi. “İyiliği ummak yerine, neden kötülüğün çarçabuk sizi bulmasını istiyorsunuz? Belki acınıp, esirgenirsiniz diye niçin, Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını istemiyorsunuz?”

Sâlih:
“Ey kavmim, iyilikten, devlet düzeninden önce, küstahça kötülüğü, anarşiyi istemekte niye acele ediyorsunuz? İnkârınızdan dolayı Allah'tan bağışlanma, koruma kalkanına alınma dilemiş olsaydınız, umulur ki merhametine mazhar olurdunuz.” dedi.

Dedi ki: "Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki merhamet olunursunuz."

'Ey kavmim” dedi, “neden iyilikten önce kötülük konusunda acele ediyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki esirgenirsiniz.'

(Salih onlara şöyle) dedi: “- Ey benim kavmim! Niçin tevbeden önce azabı çabuk istiyorsunuz? Ne olur, Allah'dan mağfiret dileseniz, belki merhamet olunursunuz.”

Salih: “Neden iyilikten önce acilen kötülüğün gelmesini istiyorsunuz? Allah’ın rahmetine mazhar olmak için, neden O’ndan bağışlanmak dilemiyorsunuz?” dedi.

Sâlih dedi ki: “Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan af dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.”

Salih dedi: «Ey ulusum! iyilikten önce, kötülüğü nice iviyorsunuz? Allahtan bağışlanmak dileseydiniz, olur ki, size Allah yarlığa kılardı»

(Salih, onlara) dedi ki: “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya!”

Sâlih ânlara: "Ey kavmim hasenât yerine niçün seyyiâtı ta’cîl idiyorsunuz niçün size rahmet itmesini tevbe ile Allâh’dan niyâz itmiyorsunuz?" didi.

Salih: "Ey milletim! Niye iyilikten önce, acele kötülük istiyorsunuz? Merhamet olunasınız diye Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı?" dedi.

Salih, onlara “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah’tan bağışlanma dileseniz ya!”

Sâlih, “Ey kavmim!” dedi, “İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz; size merhamet edilmesi için Allah’tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı?”

Sâlih dedi ki: Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.

"Halkım," dedi, "neden iyilik yerine kötülükte acele ediyorsunuz? Merhamet edilmeniz için ALLAH'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi?"

Salih dedi ki: "Ey benim kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırdınız."

ey benim kavmim! Dedi: niçin haseneden önce seyyieyi iviyorsunuz? Ne olur Allaha istiğfar etseniz, belki rahmetine nâil olursunuz

(Sâlih) dedi ki: “Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? (Neden, günahlarınıza tövbe edip rahmeti istemiyorsunuz da inkâr ve küfürde ısrar ederek azabı istemede acele ediyorsunuz?) Merhamete (rahmete) nâil olmak için, Allah’tan bağışlanma dileseniz olmaz mı?”

Salih: “Ey halkım! Neden iyilik dururken, kötülüğün bir an önce olmasını istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dileseniz olmaz mı? Belki bağışlanırsınız!” dedi.

(Saalih) dedi ki: «Ey kavmim, niçin iyiden (ve güzelden) evvel çarçabuk kötüyü istiyorsunuz? Allahdan yarlığanmanızı istemeli değil misiniz? (Böyle yaparsanız) me'müldür ki esirgenirsiniz».

(Sâlih:) “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğü acele istiyorsunuz? Allah'dan mağfiret dileseniz olmaz mı? Olur ki size mağfiret olunur.”

Salih onlara “Ey kavmim! İyilikten önce, niçin kötülüğün acele olarak gelmesini istiyorsunuz. Allah’dan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi? Belki merhamet olunurdunuz” dedi.

Salih dedi: "Ey ulusum! Sizler iyilik dururken ne diye kötülüğün üzerine bu kadar düşüyorsunuz? Niçin Allah’tan yarlıgama dilemiyorsunuz, ki böylelikle esirgenmiş olasınız?"

Salih şöyle dedi: Ey kavmim! Niye iyilikten evvel fenalığı [¹] tâcil etmek istiyorsunuz? Niye Allah/tan yarlıganmak dilemiyorsunuz? Olabilir ki bağışlanırsınız.

[1] Tövbeden evvel azabı.

(Salih onlara) “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün çabuk gelmesini istiyorsunuz? Allah’tan bağışlanma dileseniz olmaz mı? Belki merhamet edilirsiniz” dedi.

Dedi ki: “Ey kavmim! Neden iyilikten önce, kötülük konusunda acele davranıyorsunuz? Neden merhamet olunasınız diye Allah'tan mağfiret dilemiyorsunuz ki?”

Sâlih, inkârcılara seslenerek, “Ey halkım!” dedi, “Rabb’inizin size dünyada ve âhirette bahşettiği güzellikleri ve iyilikleri arzu edeceğiniz yerde, ne diye O’na karşı küstahça meydan okuyarak bir an önce başınıza azâbın ve kötülüğün gelip çatmasını istersiniz? Ne olurdu, zulüm ve haksızlıktan vazgeçip Allah’tan bağışlanma dileseniz de,ilâhî lütuf ve merhamete lâyık olsanız!”

Salih:
-“Ey kavmim! Niçin İyilik-Güzellik’ten önce Kötülüğü acele istiyorsunuz?
Ne olur, Allah’tan bağışlanma dileseniz!
Umulur ki merhamet edilirsiniz” dedi.

Salih: " Sevgili milletim! İyilik yapmak var iken neden kötülük yapmaya evişirsiziz ki! Allah'tan af dileseniz de sizi bağışlasa ya! "

Salih kavmine; "Ey kavmim! İyilikten önce neden kötülüğü seviyorsunuz? Allah’tan mağfiret dilemelisiniz! Böyle yaparsanız belki Allah tarafından bağışlanır, Allah tarafından korunursunuz!"

(Salih) şöyle demişti: “Ey kavmim! İyiliğin öncesinde niçin kötülüğ(ün gelmesin)e acele ediyorsunuz? Merhamete ulaştırılasınız diye Allah’tan bağışlanma dilesenize!”

(Salih): “Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Merhamet olunasınız diye Allah’tan af dileseniz olmaz mı?” dedi.

[Salih ilahî mesaja karşı çıkanlara:] “Ey kavmim!” dedi, “İyiliği ummak yerine, neden kötülüğün çarçabuk sizi bulmasını istiyorsunuz? ⁴⁴ Belki acınıp-esirgeniriz diye niçin Allah’tan günahlarınızı bağışlamasını istemiyorsunuz?”

44 Lafzen, “neden iyilikten önce kötülüğü çarçabuk istiyorsunuz?” Karş. 13:6 ve ilgili 14. not; ayrıca 10:50’nin ikinci cümlesi ve 71. not.... Devamı..

Salih: – Ey halkım, iyilik ve mutluluk içinde yaşamak varken siz neden adeta azap başımıza çabucak gelsin dercesine azgınlık ediyorsunuz. O’nun şefkat ve merhametine nail olmak için Allah’tan bağışlanma dileseniz olmaz mıydı? Dedi. 17/11, 21/37

(Sâlih) “Ey Kavmim!” dedi, “Niçin iyi olan dururken kötü olanın çabucak gelmesini istiyorsunuz?[³³²⁴] Niçin Allah’tan af dilenmiyorsunuz? Belki ilâhî rahmete nail olursunuz.”

[3324] Krş: 13:6; 16:1 ve 21:37, ilgili notlar.

Salih; (küfürde direnenlere) "Ey kavmim, iyilik dururken neden kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dileseniz belki rahmetine erebilirsiniz" (bu elbette sizin için daha hayırlı olur) diyerek onları uyardı.

Salih, onlara "Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğü acele istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah’tan bağışlanma dilemeli değil misiniz"

Dedi ki: «Ey kavmim! Ne için iyilikten evvel fenalığı acele istiyorsunuz? Allah'a istiğfar etmeli değil misiniz? Olabilir ki, rahmete nâil olursunuz.»

“Ey halkım! ” dedi, “İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz. Niçin, merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? ”

Dedi: "Ey kavmim, iyilikten önce neden kötülüğe eviyorsunuz? Esirgenmeniz için Allah'tan mağfiret dilemeniz gerekmez mi?"

Sâlih onlara: "Ey Kavmim! Ne içün iyilikden evvel fenâlığı da'vetde acele idiyorsunuz? Ne içün Allâh Te'âlâ'ya istiğfâr itmezsiniz ki size rahmet buyura" didi.

Salih dedi ki; “Ey halkım! Niçin güzel şeyleri bırakıp kötülüğü öne alıyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dileseniz olmaz mı; belki ikram görürsünüz.”

Salih:-Ey halkım, iyilikten önce niçin kötülüğe acele ediyorsunuz? Merhamet olunmanız için, Allah'tan bağışlanma dileseniz olmaz mıydı? dedi.

Salih “Ey kavmim,” dedi. “Niçin iyiliğin değil de kötülüğün çabuklaştırılmasını istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı isteseniz ya! Bakarsınız, size merhamet edilir.”

Sâlih dedi: "Ey toplumum! İyilikten önce kötülüğü istemede aceleniz niye? Merhamet görebilmeniz için Allah'tan af dileseniz olmaz mı?"

eyitti “iy ķavmum! nişe iversiz yazuġa eyüden ilerü nişe yarlıġamaķ dilemezsiz Tañrı’dan? ola kim siz raḥmet ķılınasız.”

Ṣāliḥ eyitdi: İy ḳavmüm, niçün ‘uḳūbeti tizledürsiz tevbeden burun? Niçünistiġfār eylemezsiz Tañrı Ta‘ālāya? Ola kim raḥmet bulasız.

(Saleh) dedi: “Ey qövmüm! Siz nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz? (Tövbədən qabaq əzabı, mərhəmətdən öncə zülmü istəyirsiniz?) Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz ki, bəlkə, rəhm olunasınız?”

He said: O my people! Why will ye hasten on the evil rather than the good? Why will ye not ask pardon of Allah, that ye may receive mercy.

He said: "O my people! why ask ye to hasten on the evil in preference to the good?(3284) If only ye ask Allah for forgiveness, ye may hope to receive mercy.

3284 Cf. 13:6. The evildoers were really hastening on their own punishment by their feuds against the poor. The advocates of justice were not bringing... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.