2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlet yâ eyyuhâ-lmeleu innî ulkiye ileyye kitâbun kerîm(un)

Sebe hükümdarı, ey ulular dedi, bana pek güzel bir mektup geldi;

(Nihayet mektubu gören Belkıs, danışmanlarına) Dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.”

Sebe' melikesi Süleyman'ın mektubunu alınca: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup gönderildi.

Mektubu alan Sebe' kraliçesi:
“Beyler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.” dedi.

(Sebe hükümdarı) dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bana gerçekten çok önemli bir mektup bırakıldı.

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: 'Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı.'

(Sebe' hükümdarı Belkıs kavmine) dedi ki: “- Ey seçkin topluluk! Bana çok iyi bir mektup bırakıldı.

Kraliçe: “Ey meclis! Şüphesiz bana çok güzel bir mektup atıldı.

Sebe' melikesi, “Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı” dedi.

29,30. Seb'e egemeni dedi ki: «Ey öne gelenler! Bana Süleyman'dan, esirgeyen, yarlıgayan, Allah adıyla başlayan bir güzel kitap geldi!

(Hüdhüd 'ün götürdüğü mektubu alan Sebe kraliçesi) dedi ki; “Ey devletin ileri gelenleri, bana çok önemli bir mektup bırakıldı.”

29, 30, 31. (Belkıs) memleketinin eşrâfına "Bakınız bana muhterem bir mektûb geldi. Bu mektûb Süleymân’dandır, münderecâtı da şudur: Müşfik ve rahîm olan Allâh’ın nâmına söylüyorum bana karşu gelmeyiniz. Bil’akis bana ilticâ idiniz, müslim olunuz" diyor.

29,30,31. Sebe melikesi: "Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı" dedi.*

Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.”

Sebe melikesi (adamlarına) şöyle dedi: “Beyler! Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş!

(Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

(Kadın lider) dedi, "Ey konseyim, bana onurlu bir mektup gelmiş bulunuyor."

(Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi): "Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi.

Kadın, ey a'yan dedi: bana bir mektub bırakıldı, bana çok mühim ve şayani tekrim

(Hudhud’un götürdüğü mektup, Sebe kraliçesinin eline ulaştı ve danışmanlarına) dedi ki: “Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı!

Sebe melikesi: “Ey meleler!¹ Bana çok şerefli bir mektup bırakıldı.” dedi.

1- Halkın ileri gelenleri, imtiyaz sahibi seçkinleri. Din adamları/ruhban sınıfı

(Sebe' hükümdarı) dedi ki: «Ey ileri gelenler, hakikat bana çok şerefli bir mektub bırakıldı».

(Mektûbu alan Sebe' Melîkesi:) “Ey ileri gelenler! Doğrusu bana (pek) şerefli bir mektub bırakıldı!” dedi.

Sebe melikesi “Ey seçkin yardımcılarım! Bana çok değerli bir mektup getirildi.”

Ece dedi: "Ey ileri gelenler! Bakın bana çok güzel bir mektup getirdiler.

29, 31. Çavuş kuşu böyle yaptı, kadın dedi ki: Ey eşraf! Bana mühürlü [³] bir mektup atıldı. O mektup Süleyman tarafındandır. «Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adıyle» başlıyor. Mazmunu şöyledir: «— Bana karşı, kendinizi yüksek tutmayın, haddinizi bilin gelip bana itaat edin» [⁴].

[3] Veya getireni belli değil veya mühim bir mektup veya mazmunu gayet iyi veya göndereni muazzam bir zat.v

(Kadın hükümdar/melike mektubu okudu ve) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana önemli [kerîm] bir mektup [kitap] geldi.”

(Sebe melikesi Belkıs) Dedi ki: “Ey önde gelenler! Gerçekten bana oldukça önemli bir mektup atıldı.”

Belkıs Süleyman’ın mektubunu alır almaz, “Ey ileri gelenler!” diye vezirlerine seslendi, “Bakın, bana çok değerli bir mektup geldi.”

-“Ey İleri Gelenler! Bana, çok değerli bir yazı bırakıldı”.

Sebe Kraliçesi: " Heey Millet! bana değerli bir mektup atılmış.

Mektubu alan kraliçe hemen danışmanlarını topladı. Onlara dedi ki; "Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı!"

29,30,31. (Belkıs) “Ey yöneticiler! Bana Süleyman’dan gelen, ‘[Rahmân], [Rahîm] olan Allah’ın adıyla’ diye (başlayan ve) ‘Bana baş kaldırmayın; teslim olarak bana gelin!’ (mesajını içeren) çok değerli bir mektup gönderildi.” demişti.

(Melike, mektubu alınca): “Ey ileri gelenler! Bana, çok önemli bir mektup gönderildi” dedi.

[Sebe Melikesi Süleyman’ın mektubunu alınca,] “Siz ey soylular!” dedi, “Bana çok önemli bir mektup gönderildi.

Kadın hükümdar: “Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup gönderildi.”

(Sebe kraliçesi mektubu alınca): “Siz ey seçkinler!” dedi, “Elime çok önemli bir mektup geçti.

(Mektubu alıp okuyan Sebe Melike'si korkuya kapıldı ve) "Ey ileri gelenler; bana çok önemli bir mektup bırakıldı.”

(Sebe kraliçesi Belkıs) dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı. "

(Hükümdar olan kadın) Dedi ki: «Ey ileri gelenler! Şüphe yok ki bana, çok şerefli bir mektup bırakıldı.»

Kraliçe: “Değerli danışmanlarım! “Bana çok önemli bir mektup gönderildi. ”

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp kendisine attığı Seba melikesi Belkis) Danışmanlarına dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı."

(Hüdhüd mektûbı getirüb Belkıs'ın önüne atdıkda) "Ey Eşrâf-ı memleket! Bana bir mübârek mektûb atıldı." didi.

Kraliçe dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana değerli bir mektup bırakıldı.

(Hüdhüd mektubu atınca, Sebe Kraliçesi:)-Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı.

Belkıs “Efendiler,” dedi. “Bana önemli bir mektup bırakıldı.

Melike dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana önemli bir mektup bırakıldı."

eyitti “iy görinür cema'at! bayıķ ben bıraġıldı bendin yaña biti görklü.”

Ol melik ‘avrat eyitdi ki Belḳīsdur: İy begler ve ulular, benüm ḳaṣrum içinebir görklü biti bıraġıldı

(Səba hökmdarı Bəlqis Süleymanın məktubunu alıb oxuyandan sonra) dedi: “Ey ə’yanlar! Mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi (atıldı).

(The Queen of Sheba ) said (when she received the letter): O chieftains! Lo! there hath been thrown unto me a noble letter.

(The queen) said: "Ye chiefs! here is delivered to me - a letter worthy of respect.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.