18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 83. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rabbi heb lî hukmen veelhiknî bi-ssâlihîn(e)

Rabbim, bana peygamberlik ver ve beni temiz kişilere kat.

"(Ey) Rabbim, bana hüküm (adaleti yürütme ve hikmetli düşünme yeteneği) bağışla ve beni salih kullarına kat."

“Rabbim, bana yüksek bilgi, olgun hareket ver ve beni doğru dürüst olan yararlı işler yapan insanlar arasına kat.

“Rabbim, bana hikmete dayalı hükümranlık, yargı ve icra yetkisi, şeriat ver. Beni dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi mü'minler, sâlihler zümresine kat.”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/130; 26/21.

Rabbim! Bana hüküm (ilim ve hikmet) bahşet ve beni salihlere kat.

'Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;'

Rabbim, bana bir hikmet (ilim ve anlayış veya peygamberlik) ver ve beni salih kimselere kat.

Ey Rabbim! Bana ilim ve hikmet bağışla ve beni salihlere (iyilere) kavuştur.

75,76,77,78,80,81,82,83. İbrâhim şöyle demişti: “Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum, ancak âlemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Âhiret gününde, yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana ilim ve egemenlik ver ve beni iyiler arasına kat!”

«Tanrım! Bana hüküm ver, beni onatlara kat

“Ey Rabbim! Bana (doğruyla eğrinin ne olduğuna) hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat!”

Ve sonra: "Yâ rabbî bana ’akıl ve hikmet ihsân ve beni sâlihlerin zümresine idhâl it."

75,76,77,78,79,80,81,82,83. İbrahim: "Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum ancak Alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.

"Rabbim, bana bilgelik ver ve beni iyiler arasına kat."

"Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat."

Yarab, bana bir huküm ıhsan et ve beni sâlihine ilhak buyur

(Ve İbrâhîm şöyle dua etti:) “Rabbim! Bana hak yolda, sebat (kararlı/sağlam bir duruş) ver ve beni (lütfun ile) sâlih kimseler arasına dâhil eyle.

“Rabb'im bana karşılıksız hüküm ver¹ ve beni salihlerin² arasına dâhil et.”

1- Çevirilerde “heb” ve “hüküm” sözcükleri “bana hikmet ver” şeklinde anlam verilmektedir. Oysaki ayette yer alan “heb” sözcüğünün anlamı “hibe etmek”... Devamı..

«Rabbim, bana hüküm ihsan et ve beni saalihler (zümresine) kat».

“Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni sâlih kimseler arasına kat!”

Rabbim bana hüküm vermeyi bağışla ve salih kullarının arasına kat.”

Çalabım! Sen bana doğrunun bilgisini ver, Sen beni iyiler arasına kat.

Yâ Rab! Bana hikmet bahşeyle, beni sulâha, peygamberler zümresine ilhak et [²].

[2] Bana ilimde kemâl verdiğin gibi, amelde de kemâl ver.

“Rabbim! Bana bir hikmet/hüküm bağışla ve beni iyi ve yararlı işler yapanların [sâlihîn] arasına kat.”

“Rabbim! Bana hüküm (ilim) bağışla ve beni salih olanlara kat.”

“Ey yüce Rabb’im, bana hikmet bilgisi ve adâletle hükmetme yeteneği bahşet ve beni tertemiz kimseler arasına kat.”

-“Rabbim! Bana hüküm / hikmet hibe et!
Beni Salihler’e kat!”

Tanrım! Sen bana güç ver ve beni işe yarar kullarından eyle! "

"Ey Rabbim! Bana gerçekleri göster. Beni doğru yoluna koy. Atalarımın yalan yanlış yollarına düşmekten koru! Bana yüksek bilgi, olgun karakter ve yolunda sebat ver. Beni iyi kullarının arasına kat!"

Rabbim! Bana doğru hüküm verme yeteneği ver ve beni iyiler arasına kat! [*]

Surenin 77-89. ayetlerinde tevhidin babası ve sembol ismi olarak bilinen Hz. İbrahim’in dile getirdiği bir tevhid manifestosu yer almaktadır.

(İbrahim Allah’a yönelerek): “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyi kullar arasına kat.”

“Ey Rabbim! Bana [doğruyla eğrinin ne olduğuna] hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat

Rabbim bana doğru karar verme yeteneği bahşet ve beni iyiler arasına kat! 8/29

“Rabbim! Bana doğru bir muhakeme yeteneği[³²¹⁶] bahşet ve beni iyilerin arasına kat!

[3216] Buradaki hukm talebi, varlığın hakikatine ulaşacak bir muhakeme yeteneği talebidir. Bunun olmazsa olmazı ise önce şeylerin mahiyetinin ilk sûre... Devamı..

"Ey Rabbim, bana dünyada hüküm ver, ahirette de sâlih kullarının arasına kat.”

Rabbim, bana (doğru) hüküm verebilmeyi bahşet ve beni Sâlihler arasına kat.

«Yarabbi! Bana bir hikmet bahşet ve beni sâlihlere ilhak buyur.»

Ya Rabbî! Bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle! [26, 21; 2, 130]

Rabbim, bana hüküm (hükümdarlık, bilgi) ver ve beni Salihler arasına kat.

"Yâ Rabbî! Bana hüküm ('ilim ve nübüvvet) ihsân buyur ve beni sâlihlere ilhâk it.

Rabbim! Bana doğru karar verme yeteneğini (hikmeti) ver ve beni iyiler arasına kat.

Rabbim bana kavrayış kabiliyeti ver ve beni iyiler arasına kat!

“Rabbim, bana ilim ve hikmet ver ve beni salihler arasına kat.

"Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat!"

“iy çalabum! baġışla baña peyġamberlik yā 'ilm daħı ulaşdur beni śāliḥlere.”

İy beni yaradan Allāh, baña ḥikmet baġışla, daḫı beni ṣāliḥlere yitişdür.

Ey Rəbbim! Mənə hikmət (peyğəmbərlik, elm) bəxş et və məni (Sənin rizanı qazanmış) salehlərlə (yaxşılar zümrəsinə) qovuşdur!

My Lord! Vouchsafe me wisdom and unite me to the righteous.

"O my Lord! bestow wisdom(3178) on me, and join me with the righteous;

3178 Having shown clearly the distinction between the False and the True, Abraham now shows in the form of a Prayer what his inmost wishes are. (1) He... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.