30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felemmâ terâe-lcem’âni kâle ashâbu mûsâ innâ lemudrakûn(e)

İki topluluk da birbirini görünce Musa'nın arkadaşları dediler ki: Mutlaka bize yetişecekler.

(Derken suya varmadan onlara yaklaşmışlardı.) Vaktâki iki topluluk birbirini gördüklerinde Musa’nın adamları: “Eyvah şimdi gerçekten yakalandık” diye (telaşlanmışlardı).

İki topluluk, birbirinin görüş alanına girdiklerinde, Musa'nın adamları: “Eyvah, yakalandık!” dediler.

İki topluluk birbirinin görüş alanına girince, Mûsâ'nın arkadaşları:
“Kesinlikle bize yetişecekler, yakalanacağız” dediler.

İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları: "İşte yakalandık" dediler.

İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: 'Gerçekten yakalandık' dediler.

Vakta ki, iki topluluk (İsraîloğulları ile Firavun'un kıpt kavmi) birbirini görüp karşılaştı, Mûsa'nın ashabı “Yakalandık” dediler.

İki toplum birbirini görünce, Musa’nın arkadaşları. “Biz yakalanacağız” dediler.

61,62. İki topluluk birbirini gördüğünde, Mûsâ'nın adamları, “İşte yakalandık” dediler. Mûsâ, “Hayır! Rabbim benimle beraberdir, bana elbette bir çıkış yolu gösterecektir” dedi.

İki bölük birbirini görünce, Musalılar dediler ki: «Bize erişiyorlar !»

İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları: “Eyvah yakalandık” dediler.

İki ordu göz görecek derecede biri birine yaklaşdığı vakit Mûsâ’nın tâifesi "Yakalandık" didiler.

İki topluluk birbirini gördüğünde, Musa'nın adamları: "İşte yakalandık" dediler.

İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın arkadaşları, “Eyvah yakalandık” dediler.

İki topluluk birbirini görünce, Mûsâ’nın adamları, “İşte yakalandık!” dediler.

İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları: İşte yakalandık! dediler.

Her iki topluluk birbirini görünce, Musa'nın arkadaşları, "İşte yakalanıyoruz," dediler.

İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları "Eyvah, yakalandık! dediler.

Vaktâ ki iki cem'ıyyet biribirine göründü Musânın eshabı yakalandık dediler

Nihâyet iki topluluk birbirini görünce, Mûsâ’nın adamları, “Eyvah, (önümüz deniz, arkamızda da düşman,) işte şimdi yakalandık!” dediler.

İki topluluk birbirini görünce, Mûsâ'nın taraftarları, “İşte şimdi yakalandık.” dediler.

Vaktaki artık iki ordu birbirini görmüşdü. Muusânın ashaabı dedi ki: «Muhakkak erişilib yakalandık».

Nihâyet iki topluluk birbirini görünce, Mûsâ'nın arkadaşları: “Muhakkak ki biz, elbet (kendilerine) yetişilmiş kimseleriz!” dedi.

İki topluluk birbirlerini gördüklerinde, Musa’nın arkadaşları “Bize yetiştiler” dedi.

İki topluluk biribirini görünce Musa’nın yoldaşları: «Yakalandık işte» dediler.

Vaktaki iki toplu asker birbirini gördü. Musa/nın arkadaşları «— İşte yakalandık» dediler.

İki topluluk [cem’ân] birbirlerini görünce Musa’nın adamları [ashâb], “İşte şimdi yakalandık” [mudrekûn] (dediler).

İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları, “Gerçekten yakalandık” dediler.

Ve nihâyet, iki topluluk birbirini görünce, Mûsâ’nın arkadaşları, “Eyvah, yakalandık!” dediler.

İki Topluluk birbirini gördüğünde Musa’nın arkadaşları dedi ki:
-“Biz, elbette yakalandık”.

İki topluluk birbirilerini görme menziline geldiklerinde Musacılar: " eyvah yakalanacağız. "

Nihayet Firavun ve adamları Musa ile Kavmine yaklaştı. İki topluluk birbirini görünce; Musa’nın yanındakiler "Eyvah yakalandık!" dediler.

İki topluluk birbirini görünce Musa’nın halkı “Şüphesiz ki yakalandık!” demişlerdi.

İki topluluk birbirini görünce, Mûsa’-nın arkadaşları: “İşte (şimdi) yakalandık!” dediler.

İki topluluk birbirinin görüş alanına girdiklerinde Musa’nın yandaşları: “İşte yakalandık!” dediler.

Her iki taraf da birbirlerinin görüş alanına girince, Musa’nın arkadaşları: İşte şimdi yakalandık, dediler. 10/103

İki topluluk birbirlerinin görüş alanına girince, Musa’nın ashabı dedi ki: “Tamam, işte enselendik!”

İki topluluk karşı karşıya geldiğinde; Musa'nın yakınları "Eyvah yakalandık" dediler.

İki topluluk birbirine yakın olunca Mûsâ’nın ashabı/arkadaşları: "İşte yakalandık!" dediler.

Vaktâ ki, iki tâife birbirini gördü. Mûsa'nın ashâbı dedi ki: «Şüphe yok, bizler elbette yetişilmiş (yakalanmış)leriz.

İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca Mûsâ'nın arkadaşları: “Eyvah! Bize yetiştiler! ” dediler.

İki topluluk (yaklaşıp) birbirini görünce Musa'nın adamları: "İşte yakalandık!" dediler.

Vaktâ ki iki cemâ'at birbirini gördiler Mûsâ'nın adamları: "Bize irişdiler" didiler.

İki topluluk biri birini görünce Musa’nın beraberindekiler : “kesin yakalandık” dediler.

İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın arkadaşları:-İşte yakalandık, dediler.

İki topluluk birbirini gördüğünde, Musa'nın adamları “Şimdi yakalandık!” dediler.

İki topluluk birbirini görecek hale gelince, Mûsa'nın adamları seslendi: "İşte şimdi yakalandık!"

pes ol vaķt kim gerindiler biribirine iki dirnek eyitti yaranları mūsā’nuñ “bayıķ biz irinilmişlerüz.”

Pes ol vaḳt kim biri birine gözükdi iki çeri. Mūsā yoldaşları eyitdiler: Uşbize düşman yitişdi, alınduḳ, didiler.

İki dəstə (tayfa) bir-biri ilə qarşılaşdığı zaman Musanın camaatı dedi: “(İşimiz bitdi!) Artıq yaxalandıq!”

And when the two hosts saw each other, those with Moses said: Lo! we are indeed caught.

And when the two bodies saw each other, the people of Moses said: "We are sure to be overtaken."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.