20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżâlike ve evraśnâhâ benî isrâ-îl(e)

Böyle işte ve oralara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

İşte böylece; bunlara (boşaltılan yurtlara) İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Olaylar böylece gelişti ve bu iş, böylece bitti. İsrailoğullarını onların yerine mirasçı kıldık.

İşte biz böyle yaparız. Bütün bunları İsrâiloğulları'na miras olarak bıraktık.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/137; 28/5.

İşte böyle. Bunlara İsariloğullarını mirasçı kıldık.

İşte böyle; bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

İşte böyle yaptık ve onlara İsraîloğullarını mirascı kıldık.

Böylece onları İsrailoğulları’na miras bıraktık:

57,58,59,60. Bunun üzerine Firavun'un adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece onlara İsrâiloğulları'nı mirasçı kıldık. Ancak Firavun'un adamları, güneş doğarken İsrâiloğulları'nın ardına düştüler.

Miras verdik bunları İsrail oğullarına

İşte böylece, İsrailoğullarını onlara mirasçı kıldık.

57, 58, 59. Bu vechile Mısırlıları bağçelerinden, çeşmelerinden, hazînelerinden ve güzel kâşânelerinden ayırdık. Ve Benî İsrâîl’i ânlara vâris yapdık.

57,58,59. Ama biz Firavun ve adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece oralara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrâiloğulları’na verdik.

Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık.

Daha sonra onları İsrail oğullarına miras yaptık.

Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.

Ve onları Beni İsraile miras kıldık

İşte böylece oralara, İsrâiloğullarını mirasçı kıldık.

İşte böylece onlara İsrâîloğulları'nı varis kıldık.

İşte (çıkarışımız) böyle oldu ve onlara İsrâîl oğullarını mîrascı kıldık.

İşte böyle! Artık oralara İsrâiloğullarını vâris kıldık!

Böylece biz orayı (eski topraklarını), İsrail oğullarına mirasçı kılacağız.

böylelikle İsrailoğullarını onların varlığına kondurduk.

Onları böylece çıkardık [⁴]. Bunları da İsrail oğullarına miras verdik.

[4] Veya mes'ele böyle oldu.

Böylece o nimetlere İsrailoğullarını vâris kıldık.¹⁶

16 İsrailoğullarının tekrar Mısır’a döndüğüne dair bir bilgimiz yok. Ancak, ayetlerde geçen Firavun ve adamlarının bağları, bahçeleri, hazineleri, mak... Devamı..

İşte böyle yaptık ve bunlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık.

İşte bütün zâlim yönetimlerin sonu böyle olacaktır. Onların geride bıraktığı saraylarını, köşklerini yerle bir ettik ve onların benzerlerini, yıllar sonra İsrail Oğulları’na verdik.

İşte böyle; onlara İsrail’in oğullarını mirasçı kıldık.

Hepsini İsrailoğullarına bu şekilde devrettik...

Onlara tuzaklar hazırladık. Tuzaklarla onların terk ettikleri yerleri Musa ile kavmine bıraktık. Onlar kurduğumuz tuzağın farkında değillerdi.

Böylece İsrailoğullarını onlara (geride bıraktıklarına) mirasçı yapmıştık. [*]

Benzer mesajlar: A‘râf 7:137; Duhân 44:25-28.

Böylece, (zamanla) bunlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.¹

1 57-59. âyetler yukarıdan beri anlatılan Mûsa (a.s) kıssasının arasına giren bir parantez cümlesi durumundadır. Yani Allah, “Firavun ve toplumunun el... Devamı..

Olaylar böyle gelişti; fakat [Firavun’un çekip aldığı bütün] bu şeylere [zaman içinde] İsrailoğulları’nın yeniden kavuşmasını sağladık. ³²

32 Bu ara cümle, 7:137’de atıfta bulunulan, İsrailoğulları’nın Mısır’daki sefalet günlerinden sonra Filistin’de kavuşacakları bolluk ve ikbal günlerin... Devamı..

Her şey işte böyle oldu. Biz de İsrailoğullarını onların mal ve mülklerine mirasçı yaptık. 7/137

Her şey işte böyle olup bitti. Sonuçta Biz İsrâiloğullarını, (onların) konumuna işte böyle mirasçı kıldık.[³²⁰⁸]

[3208] Daha ayrıntılı bir ibâre için bkz: 7:137. İsrailoğulları, Kral Dâvud ve bilhassa Kral Süleyman zamanında, Mısır’ın yüzyıllar boyu taşıdığı “süp... Devamı..

Böylece onlara; İsrailoğullarını miras kıldık!..

İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

İşte böyle oldu ve bunları (bu nîmetleri) İsrailoğullarına miras kıldık.

Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrailoğullarını mirasçı yaptık. [7, 137; 28, 5]

Bu ara cümle 7,137’de atıfta bulunulan, İsrailoğullarının Mısır’daki sefalet günlerinden sonra Filistin’de kavuşacakları bolluk ve ikbal günlerine işa... Devamı..

Böylece bunları İsrail oğullarına miras yaptık.

Bu sûretle onları Benî İsrâîl'e mîrâs iyledik.

Öyle oldu. İsrailoğullarını onların yerine geçirecektik.

Böylece, onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Onları böylece çıkardık; yerlerine de İsrailoğullarını vâris kıldık.

Böylece oralara İsrailoğullarını vâris kıldık.

ancılayın daħı mįrāŝ virdük anları beni isrāyil’e.

Anuñ gibi mīrāẟ itdürdük anı Benī İsrā’īle.

(O yerlərdən onları) beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik.

Thus (were those things taken from them) and We caused the Children of Israel to inherit them.

Thus it was, but We made the Children of Israel inheritors(3169) of such things.

3169 In deference to almost unanimous authority I have translated this passage {verses 58-60) as if it were a parenthetical statement of Allah's purpo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.