25 Kasım 2020 - 9 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keżâlike ve evraśnâhâ benî isrâ-îl(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böylece; bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Böyle işte ve oralara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Abdullah Parlıyan Meali

Olaylar böylece gelişti ve bu iş, böylece bitti. İsrailoğullarını onların yerine mirasçı kıldık.

Ahmet Tekin Meali

İşte biz böyle yaparız. Bütün bunları İsrâiloğulları'na miras olarak bıraktık.*

Ahmet Varol Meali

İşte böyle. Bunlara İsariloğullarını mirasçı kıldık.

Ali Bulaç Meali

İşte böyle; bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte böyle yaptık ve onlara İsraîloğullarını mirascı kıldık.

Bahaeddin Sağlam Meali

Böylece onları İsrailoğulları’na miras bıraktık:

Bayraktar Bayraklı Meali

57,58,59,60. Bunun üzerine Firavun'un adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece onlara İsrâiloğulları'nı mirasçı kıldık. Ancak Firavun'un adamları, güneş doğarken İsrâiloğulları'nın ardına düştüler.

Besim Atalay Meali

Miras verdik bunları İsrail oğullarına

Cemal Külünkoğlu Meali

57,58,59. Biz de onları (Firavun ve kavmini Mısır'daki) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Ve hazinelerden ve güzelim yerlerden ettik. İşte böylece, İsrailoğullarını onlara mirasçı kıldık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

57,58,59. Ama biz Firavun ve adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece oralara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Diyanet Vakfı Meali

Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık.

Edip Yüksel Meali

Daha sonra onları İsrail oğullarına miras yaptık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve onları Beni İsraile miras kıldık

Erhan Aktaş Meali

İşte böylece onlara İsrâîloğulları'nı varis kıldık.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte (çıkarışımız) böyle oldu ve onlara İsrâîl oğullarını mîrascı kıldık.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte böyle! Artık oralara İsrâiloğullarını vâris kıldık!

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece biz orayı (eski topraklarını), İsrail oğullarına mirasçı kılacağız.

İsmail Hakkı İzmirli

Onları böylece çıkardık [⁴]. Bunları da İsrail oğullarına miras verdik.

Kadri Çelik Meali

İşte böyle yaptık ve bunlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık.

Mahmut Kısa Meali

İşte bütün zâlim yönetimlerin sonu böyle olacaktır. Onların geride bıraktığı saraylarını, köşklerini yerle bir ettik ve onların benzerlerini, yıllar sonra İsrail Oğulları’na verdik.

Mehmet Türk Meali

Böylece, (zamanla) bunlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.1*

Muhammed Esed Meali

Olaylar böyle gelişti; fakat [Firavun'un çekip aldığı bütün] bu şeylere [zaman içinde] İsrailoğulları'nın yeniden kavuşmasını sağladık. 32

Mustafa Çavdar Meali

Her şey işte böyle oldu. Biz de İsrailoğullarını onların mal ve mülklerine mirasçı yaptık. 7/137

Mustafa İslamoğlu Meali

Her şey işte böyle olup bitti. Sonuçta Biz İsrâiloğullarını, (onların) konumuna işte böyle mirasçı kıldık.[3208]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte böyle oldu ve bunları (bu nîmetleri) İsrailoğullarına miras kıldık.

Suat Yıldırım Meali

Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrailoğullarını mirasçı yaptık. [7, 137; 28, 5]*

Süleyman Ateş Meali

Böylece bunları İsrail oğullarına miras yaptık.

Süleymaniye Vakfı Meali

Öyle oldu. İsrailoğullarını onların yerine geçirecektik.

Şaban Piriş Meali

Böylece, onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Ümit Şimşek Meali

Onları böylece çıkardık; yerlerine de İsrailoğullarını vâris kıldık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Böylece oralara İsrailoğullarını vâris kıldık.

Bunyadov-Memmedeliyev

(O yerlərdən onları) beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik.

M. Pickthall (English)

Thus (were those things taken from them) and We caused the Children of Israel to inherit them.

Yusuf Ali (English)

Thus it was, but We made the Children of Israel inheritors(3169) of such things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.