25 Ocak 2021 - 11 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve evhaynâ ilâ mûsâ en esri bi’ibâdî innekum muttebe’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Derken Musa’ya: “Kullarımı (Mısır’dan çıkarıp) gece yürüyüşe geçir, çünkü (Firavun’un adamlarınca) izleneceksiniz” diye vahyettik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, şüphe yok ki ardınızdan gelecekler diye vahyettik.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve Musa'ya: “Geceleyin kullarımla yola çık; çünkü siz Firavun tarafından takip edileceksiniz!” diye vahyettik.

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ'ya:
“Beni ilâh tanıyan, candan müslüman olarak bana bağlı kullarımı geceleyin yola çıkar. Takip edileceğini unutma!” diye vahyettik.

Ahmet Varol Meali

Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz" diye vahyettik.

Ali Bulaç Meali

Musa'ya: 'Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz' diye vahyettik.

Ali Fikri Yavuz Meali

Mûsa'ya da, (seneler geçtikten sonra): “-İman eden kullarımı gece yola çıkar, çünkü takib edileceksiniz” diye vahy ettik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve Biz, Musa’ya. “Kullarımı geceleyin al götür. Şüphesiz siz takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Bayraktar Bayraklı Meali

Biz, Mûsâ'ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar; elbette izleneceksiniz” diye bildirdik.

Besim Atalay Meali

«Geceleyin kullarımla yola çık, sana uyacaklardır» diye vahiy eyledik Musa'ya

Cemal Külünkoğlu Meali

(Arkasından) Musa'ya: “Bana inanan kullarımı geceleyin yola çıkar; (şunu da bilin ki Firavun ve askerleri) mutlaka sizi takip edecekler” diye vahyettik.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Biz Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz takip edileceksiniz" diye vahyettik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz Mûsâ’ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Diyanet Vakfı Meali

Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik.

Edip Yüksel Meali

Musa'ya, "Kullarımı yola çıkar, siz izleneceksiniz," diye vahyettik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hem Musâya şu vahyi yerdik: kullarımı gece yürüt çünkü ta'kıb edileceksiniz

Erhan Aktaş Meali

Mûsâ'ya: “Kullarım ile gece yola çık. Kesinlikle siz takip edileceksiniz.” diye vahyettik.

Hasan Basri Çantay Meali

Muusâya: «Kullarımı gece yola çıkar. Çünkü ta'kîb edileceksiniz» diye vahyetdik.

Hayrat Neşriyat Meali

Nihâyet Mûsâ'ya: “Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünki siz (Fir'avun ordusu tarafından) ta'kib edilecek kimselersiniz!” diye vahyettik.

İlyas Yorulmaz Meali

Bunun ardından Musaya “Kullarımı gece gizlice çıkar. Elbette ki takip edileceksiniz” diye vahyettik.

İsmail Hakkı İzmirli

Biz Musa/ya «— Kullarım ile gece Mısır/dan çık, git; çünkü takip olunacaksınız» diye vahiy ettik.

Kadri Çelik Meali

Musa'ya da, “Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz” diye vahyettik.

Mahmut Kısa Meali

Sihirbazların kahramanca şehit oluşunun ardından, bütün İsrail Oğulları Mûsâ’ya iman etti. Ve Firavunun baskı ve işkenceleri altında geçen uzun bir mücâdele döneminin ardından Mûsâ’ya şöyle vahyettik: “Gerek İsrail Oğulları’ndan ve gerek Mısırlılardan, ayetlerime iman eden kullarımla birlikte Mısır’dan gizlice çıkıp Filistin’e gitmek üzere, size bildireceğimbir gece yola çıkın. Firavun ve ordusu tarafından mutlaka takip edileceksiniz. Fakat korkmayın, zâlimleri helâk edeceğim!

Mehmet Türk Meali

Biz Mûsa’ya; kesinlikle takip edilecekleri için (inanan) kullarımı geceleyin yürüyüşe geçirmesini vahyettik.

Muhammed Esed Meali

VE DERKEN, 28 Musa'ya: “Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü mutlaka takip edileceksiniz!” diye vahyettik.

Mustafa Çavdar Meali

Musa’ya, kullarımı geceleyin yola çıkar şüphesiz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz, diye bildirdik. 7/103...145

Mustafa İslamoğlu Meali

SONUNDA Musa’ya “Kullarımı geceleyin yola çıkar; şunu da iyi bilin ki siz mutlaka takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Mûsa'ya vahiy ettik ki kullarım ile beraber geceleyin yürü. Çünkü, siz şüphesiz ki takip edileceklersiniz.

Suat Yıldırım Meali

Mûsâ'ya da: “Mümin kullarımı geceden yola çıkar; zira siz mutlaka takip edileceksiniz! ” diye vahyettik.

Süleyman Ateş Meali

Musa'ya: "Kullarımı geceleyin (Mısır'dan çıkar), yürüt; siz takibedileceksiniz." diye vahyettik.

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa’ya; “Kullarımı gece yola çıkar; sizin peşinize düşülecektir” diye vahyettik.

Şaban Piriş Meali

Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar diye vahyettik.

Ümit Şimşek Meali

Ve Musa'ya “Kullarımla gece vakti yola çık,” diye vahyettik. “Çünkü takip edileceksiniz.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Mûsa'ya şunu vahyettik: Kullarımı geceleyin yola çıkar. Mutlaka peşinize takılacaklar.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı vaḥy eyledük mūsā’dın yaña kim “git gice ķullarum-ıla bayıķ siz arduñuzca gelicilersiz”.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Sonra) Musaya belə vəhy etdik: “Qullarımla birlikdə (Misiri tərk edib) gecə yola çıx. Siz, şübhəsiz ki, (Fir’onun ordusu tərəfindən) tə’qib ediləcəksiniz!”

M. Pickthall (English)

And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night, for ye will be pursued.

Yusuf Ali (English)

By inspiration we told Moses: "Travel by night with my servants; for surely ye shall be pursued."(3167)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.