20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnâ natme’u en yaġfira lenâ rabbunâ ḣatâyânâ en kunnâ evvele-lmu/minîn(e)

İlk inananlardan olduğumuz için umarız ki Rabbimiz hatalarımızı yarlıgar.

"Doğrusu biz, (Hz. Musa’ya) ilk inananlar olduğumuz için, Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız" demiş (ve Hakk’ta direnmişlerdi.)

Sana uyanlar içinden, Musa'ya ve gerçek ilahına ilk olarak iman edenlerden olmamızdan dolayı, Allah tarafından bağışlanacağımızı umarız.”

“İlk iman edenler olduğumuz için; Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.”

Mü'minlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz."

'Doğrusu biz, iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.'

Doğrusu biz, (içinizde Mûsa'ya) iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışlayacağını ümid ederiz.”

İlk inananlardan olmamız hesabıyla, Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını umuyoruz” dediler.

50,51. İnanan sihirbazlar, “Zararı yok, biz elbette Rabbimize döneceğiz, inananların ilki olmamızdan dolayı, Rabbimizin, günahlarımızı bağışlayacağını umarız” dediler.

50,51. Dediler ki: «Zararı yok, ilk inanan kimselerden olarak, Tanrımıza döneceğiz, umarız ki Tanrımız suçumuzu bağışlaya!»

Biz (Musa'ya) inananların öncüleri olduğumuz için Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız.”

Daha önce Hz. Musa’ya meydan okuyan sihirbazlar, gördükleri hakikatler karşısında iman ederek onun safına geçtiler. Böylece Firavun ciddi manada güç k... Devamı..

50, 51. Sihirbazlar: "Bize hiç bir zarar gelmez, çünki rabbimize rücû’ ideriz. En evvel îmân idenlerden oldığımız içün Allâh’ın bizim günâhlarımızı ’afv ideceğine ümîdvârız" didiler.

50,51. İman eden sihirbazlar: "Zararı yok, biz şüphesiz Rabbimize doneceğiz; inananların ilki olmamızdan ötürü, Rabbimizin kusurlarımızı bize bağışlayacağını umarız" dediler.*

“(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.”

İlk iman edenler olduğumuz için rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.”

«Biz, ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.»

"İlk inananlar olduğumuz için umarız ki Rabbimiz hatalarımızı bağışlar."

"Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı, Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz"

Her halde biz mü'minlerin evveli olduğumuzdan dolayı rabbımızın bize mağfiret buyuracağını ümid ederiz.

50-51. (Îmân eden sihirbazlar:) “Zararı yok, biz zaten (eninde sonunda ölüp) Rabbimize (O’nun manevi huzuruna) döneceğiz! Şüphesiz biz, (içinizden) îmân edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı, Rabbimizin, bizim günahlarımızı bağışlayacağını ümit ediyoruz” dediler.

“İlk Mu'minler olduğumuz için, Rabb'imizin bizi bağışlayacağını ümit ediyoruz.” dediler.

«Herhalde biz îman edenlerin ilki olduğumuz için Rabbimizin bizim günâhlarımızı yarlığayacağını umarız».

“Doğrusu biz (bu mecliste) îmân edenlerin ilki olduğumuzdan, Rabbimizin bizim için hatâlarımızı bağışlayacağını umarız.”

“Rabbimizin hatalarımızı bize bağışlamasını ve (Musa’ya) inananların ilkleri olmayı umuyoruz” dediler.

Doğrusu öyle umarız ki çalabımız bizi yarlıgayacaktır, çünkü biz inananların ilki oluyoruz.»

İttibaından ilk imana geldiğimiz için, Rabbimizin günahlarımızı yarlıgamasını umuyoruz.»

“İlk önce inananlardan olmamız sebebiyle, muhakkak ki Rabb’imizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.”

“Doğrusu biz, iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını ummaktayız.”

Bizi asıl ilgilendiren şudur: Doğrusu biz, Mûsâ’ya inananların öncüleri olduğumuzdan dolayı, Rabb’imizin bu güne kadar işlediğimiz günahlarımızı bağışlayacağını ümit ediyoruz.”
Böylece, Firavunun saltanatını koruma adına Mûsâ’ya meydan okuma cüretini gösteren sihirbazlar, ruhlarında müthiş bir değişim gerçekleştirerek müminler kervanına katılmış ve aynı günün akşamı şehâdet şerbetini içerek en yüce makâma ulaşmışlardı. Onların bu “şehâdeti” Firavun’un bütün suçlamalarını anlamsız kılmış ve Hz. Mûsâ’nın Peygamberliğini açıkça gözler önüne sermişti.

“Müminler’in ilki olduk diye biz, rabbimizin bizim yanlışlarımızı bağışlayacağını umuyoruz”.

İlk inananlar olduğumuz için belki Rabb'imiz bizim kusurlarımızı bağışlayabilir. "

"İlk inananlardan olduğumuz için umarız ki Rabbimiz bizi bağışlar." dediler.

İlk iman edenler (iman edenlerin öncüleri) olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.” [*]

Bu ayetler A‘râf 7:120-126 ve Tâhâ 20:70-73. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

(Ve devamla:) “Biz, îman edenlerin ilki olduğumuz için de Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını, umuyoruz.” (dediler.)

İnananların ilkleri olmamızdan ötürü Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız!”

Biz iman edenlerin ilki olduğumuz için umarız ki Rabbimiz günahlarımızı bağışlar. 20/9...72

Şu kesin ki biz mü’minlerin öncülerindeniz, bundan dolayı Rabbimizin bizi bağışlamasını umarız.”

"(Mısırlılardan) İman edenlerin ilki olduğumuzdan Rabbimizin, günahlarımızı bağışlayacağım umarız" dediler. (Sıra Firavunun cezalandırılmasına gelmişti)

Biz ilk inananlar olduğumuz için Rabbimizin, hatâlarımızı bağışlayacağını umarız.

«Biz mü'minlerin evveli olduğumuzdan dolayı bizim için hatalarımızı Rabbimizin mağfiret buyuracağını ümid ederiz.»

“İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. ”

Biz ilk inananlar olduğumuz için Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umarız.

"Ümîd ideriz ki, eğer bu kavmin ilk mü'minleri olur isek, rabbimiz bizim günâhlarımızı mağfiret ider." didiler.

Biz umarız ki Rabbimiz hatalarımızı bağışlar, çünkü ilk inananlar biz olduk.”

İnananların ilki olduğumuz için Rabbimizin günahlarımızı bağışlayacağını umarız.

“Umuyoruz ki, iman edenlerin ilki biz oluruz da Rabbimiz bizim hatâlarımızı bağışlar.”

Ümidimiz odur ki, Rabbimiz hatalarımızı bağışlar çünkü biz ilk inananlar olduk."

“bayıķ biz ŧama' eylerüz kim yarlıġaya bize çalabumuz yazuķlarumuzı oldugumuzdan ötürü inanıcılaruñ öñdini.”

Biz umaruz ki bize günāhlarumuz baġışlaya Tañrımuz, biz evvel īmān getür‐dügümüz‐ den ötürü.

Biz (sənə tabe olan, yaxud zəmanə əhli içində Musaya və onun təbliğ etdiyi dinə) ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizin xətalarımızı bağışlayacağına ümid edirik!”

Lo! we ardently hope that our Lord will forgive us our sins because we are the first of the believers.

"Only, our desire is that our Lord will forgive us our faults, that we may become foremost among the believers!"(3166)

3166 This is the core of the lesson enforced on this passage. What was the reaction of the environment to the Light or Message of Allah? (1) It transf... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.