20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle ne’am ve-innekum iżen lemine-lmukarrabîn(e)

Firavun, evet dedi, siz o zaman yakınlarımdan olursunuz.

(Firavun ise onlara:) "Evet, elbette ki o takdirde, (yanımda en gözde kimselerden ve her türlü makam ve imkâna erişenlerden) yakın çevremden olacağınızdan (hiç şüphe etmeyin)" cevabını vermişti.

Firavun: “Evet” dedi. “Hem de, benim yakınlarım durumuna geçeceksiniz.”

Firavun:
“Evet. O takdirde hiç şüphe etmeyin, gözdelerim arasına gireceksiniz.” dedi.

O da: "Evet. Hem o zaman siz benim yakınıma alınanlardan olacaksınız" dedi.

'Evet' dedi. 'Üstelik şüphesiz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız.'

Firavun dedi ki: “-Evet (size hem mükâfat var), hem siz o vakit (kıymet ve şeref bakımından bana) muhakkak en yakın kimselerdensiniz.”

Firavun: “Evet. Ve şüphesiz siz, benim yakınlarımdan (devlet adamlarından) olacaksınız” dedi. (Bunun üzerine)

41,42. Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a, “Biz üstün gelirsek, bize bir ödül vereceksin, değil mi?” dediler. Firavun, “Evet, o taktirde siz gözde kimselerden olacaksınız” dedi.

Firavun dedi ki: «Evet, sizler o halde, bana yakınlardan olursunuz»

(Firavun:) “Elbette, hem o takdirde, gerçekten de bana yakın olanlar arasında yer alacaksınız” dedi.

Fir’avn: "Elbette benim mukarrebînim meyânına dâhil olacaksınız" didi.

Firavun: "Evet; o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız" dedi.

Firavun, “Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız” dedi.

Firavun, “Evet”, dedi; “O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız.”

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.

"Evet," dedi, "Hatta siz benim konseyime gireceksiniz."

Firavun cevaben: "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız" dedi.

Evet, dedi: hem siz o vakıt muhakkak mukarrebîndensiniz

(Firavun,) “Evet, (size en güzel mükâfatlar verilecek ve) üstelik siz, benim yakın çevremdeki kimselerden olacaksınız” dedi.

“Evet; o zaman sizi kesinlikle himayeme alırım.” dedi.

(Fir'avn): «Evet, dedi, hem o takdîrde siz elbet ve elbet (benim) en yakınlar (ım) dan (olacak) sınız».

(Fir'avun:) “Evet, hem o takdirde doğrusu siz, elbette (bana) yakın kılınmış kimselerden olacaksınız” dedi.

Firavun “Evet, galip geldiğinizde bana yakınlardan olacaksınız” dedi.

Firavun dedi: «Evet, hem de inan olsun ki sizler benim yakınlarım olacaksınız.»

Firavun «— Hayhay, bundan başka siz benim mukarreplerim hademe-i hassam sırasına da geçeceksiniz» dedi.

(Firavun), “Evet, o takdirde muhakkak benim en yakınımda olanlardan olacaksınız” dedi.

“Evet” dedi. “Üstelik şüphesiz siz o zaman (bana) en yakın kılınanlardan da olacaksınız”

Firavun,“Elbette!” diye cevapladı, “Üstelik o zaman, en yakın ve en seçkinarkadaşlarım arasında yer alacaksınız.”

-“Evet” dedi. “Siz, o zaman Yakın Gözdeler’densiniz”.

Fıravun: " Tabiki! O zaman hepinizi yanıma alacağım. "

Firavun; "Evet! Üstün gelirseniz benim en yakınlarım olacaksınız!" dedi.

(Firavun) “Tamam! Şüphesiz ki o takdirde siz gözdelerimden (olacaksı)nız!” demişti. [*]

Bu ayetler A‘râf 7:113-114. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

Firavun: “Evet, hem siz o vakit kesinlikle, benim en yakınlarımdan olacaksınız.” dedi.

[Firavun;] “Elbette”, diye cevap verdi, “o takdirde, gerçekten de benim gözdelerim arasında yer alacaksınız”.

–Firavun: Evet kesinlikle siz benim katımda yüksek bir mevkide olacaksınız. 7/103...145

(Firavun) “Kesinlikle” dedi, “üstelik siz (protokolde) maiyyetimiz arasındaki yerinizi de alacaksınız!”[³²⁰¹]

[3201] İktidara yakın olmak sadece servete yakın olmak değil, aynı zamanda dokunulmazlık anlamına da geliyordu.

O da "Evet!.. Üstün geldiğiniz takdirde elbet, gözde kimseler olacaksınız!" dedi.

Evet dedi, hem o takdirde siz (bana) yakınlardan olacaksınız.

(Fir'avun da) Dedi ki: «Evet. Ve o vakit elbette siz, en yakın bulunmuşlardansınız.»

“Evet, evet! dedi, Üstelik, sizi yakın çevreme alacağım, benim gözdelerimden olacaksınız. ”

Evet dedi, hem o takdirde siz (bana) yakınlardan olacaksınız.

Fir'avn: "Evet. Eğer gâlib olursanız mukarreblerimden olursunuz" didi.

“Evet” dedi. Üstelik bana yakın kimselerden olacaksınız”.

-Evet, dedi. Siz o zaman, gözdelerimden olacaksınız.

Firavun “Evet,” dedi. “Üstelik yakınlarımdan olursunuz.”

"Evet, dedi, siz o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız."

eyitti: “evet daħı bayıķ siz ol vaķt yaķın olınmışlardansız.”

Fir‘avn eyitdi: Evet, daḫı ol vaḳt siz benüm yanumda muḳarreblerdensiz,didi.

(Fir’on) dedi: “Bəli! Və üstəlik siz (mənə) yaxın adamlar olacaqsınız!”

He said: Aye, and ye will then surely be of those brought near (to me).

He said: "Yea, (and more),- for ye shall in that case be (raised to posts) nearest (to my person)."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.