18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle lilmele-i havlehu inne hâżâ lesâhirun ‘alîm(un)

Firavun, yanındaki ileri gelenlere, gerçekten de dedi, bu, pek bilgili bir büyücü.

(Firavun) Çevresindeki önde gelenlere dedi ki: "Bu (adam), doğrusu bilgin (ve hünerli) bir büyücüdür. (Bizi etkileyip kendisine bağlamak hevesindedir.)"

Firavun, çevresindeki seçkinlere: “Doğrusu bu, gerçekten çok bilgili bir büyücü” dedi.

Firavun, etrafındaki devlet büyüklerine:
“Bu, kesinlikle bilge bir sihirbaz” dedi.

(Firavun) etrafındaki ileri gelenlere dedi ki: "Şüphesiz bu bilgin bir büyücüdür.

(Firavun,) Çevresindeki önde gelenlere: 'Bu” dedi, 'Doğrusu çok bilen bir büyücüdür.'

Firavun, etrafındaki topluluğa dedi ki: “- Bu şüphe yok ki bilgiç bir büyücüdür;

Firavun, etrafındakilere: “Bu bilgili bir sihirbazdır.”

34,35. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, “Bu, doğrusu, çok bilgili bir sihirbazdır!” dedi. “Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?”

Yanında bulunan kimselere, Firavun dedi ki: «Bu bilgin bir büyücü !

(Firavun,) çevresindeki ileri gelenlere: “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır.

34, 35. Fir’avn yanındaki eşrâfa: "Cidden bu ’âlim bir sihirbaz, sihir ile sizi memleketinizden ihrâc idecek. Bu bâbda re’yiniz nedir?" didi.

34,35. Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Doğrusu bu bilgin bir sihirbaz; sizi sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?" dedi.

Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır” dedi.

Firavun, çevresindeki ileri gelenlere: Bu, dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz!

Çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, "Bu, gerçekten çok usta bir büyücü imiş."

Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!"

Etrafındaki cem'ıyyete bu, dedi: her halde bilgiç bir sihirbaz

Firavun, yanındaki melelere¹: “Bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır.” dedi.

1- Halkın ileri gelenleri, imtiyaz sahibi seçkinleri. Din adamları/ruhban sınıfı

(Fir'avn), çevresindeki ileri gelenlere: «Hiç şübhesiz, dedi, bu mutlak çok bilen bir büyücüdür».

(Fir'avun) etrâfındaki ileri gelenlere: “Şübhesiz ki bu, gerçekten bilgili bir sihirbazdır!” dedi.

Firavun etrafındaki seçkinlere “Bu adam gerçekten usta bir sihirbaz,”

Firavun yanındaki ileri gelenlere dedi: «İşte, çok bilmiş bir büyücü bu.

34, 35. Firavun etrafında bulunan ileri gelenler dedi ki: «— Bu gayet usta bir büyücüdür. Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor, bu bapta ne buyurursunuz?»

(Firavun) Çevresindeki önde gelenlere, “Bu” dedi. “Doğrusu bilgin bir büyücüdür.”

Mûsâ’nın gösterdiği mûcizeler karşısında âdetâ kanı donan Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, “Bu adam, gerçekten de pek yaman bir büyücüymüş.” dedi ve ekledi:

Etrafındaki İleri Gelenler’e dedi ki:
-“Bu, elbette çok bilen bir sihirbaz!”.

Firavun çevresindekilere dönerek, "Bu dedi. Çok bilgin bir büyücüdür."

34,35. (Firavun) çevresindeki yöneticilere şöyle demişti: “Bu, sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen çok bilgili bir büyücüdür. [*] Öneriniz nedir?”

Benzer mesajlar: A‘râf 7:110; Tâhâ 20:63.

(Firavun) çevresindeki ileri gelenlere: “Bu, gerçekten çok bilgili bir büyücüdür!” dedi.

[Firavun] çevresindeki seçkinlere: “Doğrusu bu gerçekten çok bilgili bir büyücü” dedi,

Firavun çevresindeki ileri gelenlere: Anlaşıldı bu adam işini iyi bilen bir sihirbaz! 37/15, 38/4

(Firavun) etrafındaki gözde danışmanlara “Anlaşıldı” dedi, “bunun hayli bilgili bir büyücü olduğu kesin.

(Fir'avun) Etrafındaki ileri gelenlere dedi ki: «Şüphe yok, bu elbette bir ziyâde bilgin sâhirdir.

Firavun etrafındakilere: “Bu adam, dedi, galiba usta bir sihirbaz! ”

(Fir'avn), çevresindeki ileri gelenlere: "Bu dedi, bilgin bir büyücüdür."

Firavun, çevresindeki devletlilere dedi ki: “Bu, gerçekten bilgin bir büyücü.

Etrafındaki ileri gelenlere: “Bu, muhakkak bilgin bir sihirbaz!” dedi.

Firavun etrafındaki adamlarına dedi ki: “Bu çok bilgili bir büyücü.

Firavun, çevresindeki kodamanlar konseyine şöyle dedi: "Bu adam gerçekten bilgin bir büyücü;

eyitti fir'avn cema'ata kim yöresindeyidi “bayıķ uşbu cādūdur gey bilür.”

Fir‘avn eyitdi çevre yanında olan beglere: Taḥḳīḳ bu ḳatı bilici cāẕūdur, didi.

(Fir’on) ətrafındakılara dedi: “Şübhəsiz ki, bu, çox bilikli bir sehrbazdır!

(Pharaoh) said unto the chiefs about him: Lo, this is verily a knowing wizard,

(Pharaoh) said to the Chiefs(3158) around him: "This is indeed a sorcerer well- versed:

3158 In 7:109 it is the Chiefs who say this. The fact is that it was a general consultation, and this was the general feeling, expressed in words by e... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.