20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 225. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem tera ennehum fî kulli vâdin yehîmûn(e)

Görmez misin ki hiç şüphe yok, onlar, her vadide sersemce dolaşıp dururlar.

Ve onları görmez misin ki, her vadide (bâtıl işlerde, boş eğlencelerde ve vehimler peşinde) gafil ve şaşkın gezinirler.

Görmüyor musun onların her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde şaşkın şaşkın dolaştıklarını,

Onların her vadide, kelimeler ve hayaller arasında, amaçsız ve tutarsız, şaşkın şaşkın dolaştıklarını görmüyor musun?

Onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşmakta olduklarını görmedin mi?

Görmedin mi; onlar, her bir vadide vehmedip duruyorlar,

Görmez misin o şairler, her yöne meyleder ve boş şeylere dalarlar.

Görmedin mi? Onlar her vadide koşturuyorlar. (Hedefsiz gidiyorlar.)

225,226. “Onların her vadide başı boş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?”

Görmez misin? Her derede yuvarlanır ozanlar!

Görmez misin onların her sahada (hayallerin peşinde) şaşkın şaşkın dolaştıklarını.

225, 226. Görmüyor mısın ki o şâ’irler şu’ursuz âdemler gibi her yola gidiyorlar, yap[ma]dıklarını söylüyorlar.

225,226. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve yapmadıklarını yaptık dediklerini görmez misin?

225,226. Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler.[403]

Âyette, hiciv şiirleri yazarak Kur’an’ı ve İslâm’ı karalamaya çalışan müşrik şairler, bir sonraki âyette ise onların bu saldırılarına yine şiir yoluyl... Devamı..

225-226. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin?

225, 226. Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?

Onların her vadide koştuklarını (duruma göre yön değiştirdiklerini) görmez misin?

225,226. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?

Görmez misin bunlar her vâdide hayran olurlar

224-225-226. Ve (İslâm düşmanı) şairler (e gelince...) Onlara (ancak) azgınlar (dalâlette olanlar) uyar. Görmez misin ki onlar, her vadide (bâtıl işler peşinde) şaşkın şaşkın dolaşırlar (işleri güçleri yalandır, her sahada atıp tutarlar) ve yapmadıkları/yapmayacakları şeyleri söylerler.

Onların her vadide nasıl şaşkın şaşkın dolaştıklarını görmüyor musun?

225,226. Onların her vâdîde hakıykaten ifrata (mübalağaya) düşegeldiklerini ve hakıykaten yapmayacakları şeyleri söyler (insanlar) olduklarını görmedin mi?

Görmedin mi? Gerçekten onlar (o şâirler) her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar (da her türlü yalan ve çirkin sözü söylerler).

Görmüyor musun? O şairler, yalnızca hayal âleminde gezerler.

Görmüyor musun onlar her alanda aşırı giderler,

225, 226. Görmüyor musun ki onlar her dedikodu deresinde şaşkın şaşkın dolaşırlar [⁵]. Onlar yapmadıkları şeyleri de derler.

[5] Her bir mazmunda mübalâğa ederler.

Onların her bir vadide³⁵ şaşkın şaşkın dolaştıklarını görmedin mi?

35 Buradaki vadi, şiirin konusudur. Mesela heccâv yani hicivci şairler için “Hezel vadisinde üstattır” gibi söz ederler. Övgüler yazanları da “medh va... Devamı..

Görmez misin, onlar her vadide şaşkıncasına yürür dururlar (şarlatanlık ederler)!

Bu tür şairlerin, çıkarları uğruna bir o tarafa bir bu tarafa yamanıp savrularak, her vadide nasıl şaşkın şaşkın dolaşıp durduklarını görmez misin?

Görmedin mi onlar, her vâdide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar.

Baksana, dere boylarında nasıl da cirit atıp

Onları görmüyor musun? Bak gör! Her vadide şaşkınlık içinde nasıl dolaşıyorlar! Onların çoğu kendi söylediklerini bile anlamaz. Şaşkınlıklarından sözlerini karıştırırlar. Biraz sıkıştırdığında birbirine çelişkili açıklamalar yaparlar.

225,226. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve yapmayacakları şeyleri söylediklerini [*] görmüyor musun?

Bu ayet Bakara 2:44 ve Saff 61:2-3 ile birlikte okunmalıdır.

Onların vadilerde şaşkın şaşkın dolaştıklarını görmedin mi?¹

1 Burada mecâz vardır. Yani onlar kendilerince her telden çalar, her şeyi bilir, her şeyden anlarlar ama sadece hiçbir şey bilmediklerini bilmezler de... Devamı..

Görmez misin onların her vadide [sözcüklerin, hayallerin peşinde] şaşkın şaşkın dolaştıklarını; ¹⁰⁰

100 Hâme fî vidyân (“vadilerde gezdi”) deyimi, pek çok müfessirin belirttiği gibi, sözcüklerle ve hayallerle (ya da düşüncelerle) belli bir gerçeklik ... Devamı..

Görmez misin ki onlar, boş kuruntu ve hayal dünyasında şaşkın şaşkın dolaşırlar. 58/14

Görmez misin ki onlar, (hayal ve his âlemindeki) her vadiye dalıp (her telden çalarlar), vehimleriyle yaşarlar;[³²⁷³]

[3273] Mücahid ve Katâde’nin bu ibareye ilişkin deyimsel izahlarına dayanarak. (Taberi)

Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. (Bilsinler bilmesinler her konuda konuşurlar)

Görmedin mi Onlar her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar..

Görmez misin ki, onlar her vadide şaşkıncasına yürür dururlar.

225, 226. Görmez misin onlar her vâdide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. [36, 69; 69, 41]

Baksana onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar?

Görmez misin ki onlar (şâ'irler) her vâdîde dolaşırlar.

Görmüyor musun onlar her vadide gözü kapalı dolaşırlar,

Bilmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar

Görmez misin: Onlar her vadiye dalarlar.

Görmez misin onları ki, her vadide tutkun-şaşkın dolaşırlar.

225-226. iy bilmedüñ mi bayıķ anlar her bir derede varurlar ya'nį her dürlü sözi söylerler daħı bayıķ anlar eydürler anı kim işlemezler.

Görmez misin anları nice ḥayrān olup yalan düzdiler?

Məgər görmürsənmi ki, onlar hər bir vadidə sərgərdan gəzib-dolaşırlar? (Hər tərəfə meyl edir, birini yalandan mədh, digərini isə əbəs yerə həcv edirlər!)

Hast thou not seen how they stray in every valley,

Seest thou not that they wander distracted in every valley?-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.