30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 217. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vetevekkel ‘alâ-l’azîzi-rrahîm(i)

Ve dayan üstün ve rahim mabuda.

 Sen, O Güçlü ve Üstün, Esirgeyici olan (Allah’)a tevekkül et (ki her şeye gücü yetendir).

Ve bu yolda o yüceler yücesine çok acıyıp esirgeyene güven.

Kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibi Allah'a dayanıp güven, işlerini Allah'a havale et.

Güçlü ve rahmet sahibi olana güven.

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et.

Ve o Azîz Rahim'e tevekkül et (her şeye üstün, müminlere çok merhametli olan Allah'a güven).

İzzet, kudret ve rahmet sahibi olan Allah’a tevekkül et.

217,218,219. Namaza kalktığında ve secde edenlerle birlikte dolaştığında seni gören güçlü ve merhametli olan Allah'a güven!

Güven emre olana, yarlıgayana

Ve bu yolda, çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesine güven!

’Azîz ve rahîm olan Allâh’a tevekkül it.

217,218,219,220. Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.

217,218,219. Namaza kalktığında, seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.

217-219. Sen, O, mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah’a güvenip dayan.

Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

Üstün ve Rahman olana güven.

Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

Ve o, azîz rahime mütevekkil ol

Sen, her işinde mutlak galip ve çok merhametli olan (Allah’) a tevekkül et.

Mutlak Üstün Olan'a, Rahmeti Kesintisiz Olan'a tevekkül¹ et.

1- Allah\a güvenme, O\na dayanma; her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah\a bırakma.

Sen O mutlak gaalib, O çok esirgeyici (Allaha) güvenib dayan.

Ve O Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)e, Rahîm (çok merhametli olan Allah)'a tevekkül et!

Güçlü ve merhametli olana (Rabbine) güven.

Sen o erkli, esirgeyici Allah’a dayan.

Yegâne galip olan, bağışlayan Tanrı/ya dayan.

Azîz ve Rahîm olan Allah’a güvenip dayan!

Sen, O güçlü ve esirgeyici olana tevekkül et.

Ve bu uğurda vereceğin mücâdelende, sonsuz kudret ve merhamet sahibi olan yüce Rabb’ine güven.

Tevekkül et, Rahîm Azîz Allah’a!

Her şeyi sevgi ile hakim olan görkemli Tanrıya güven.

Her şeyin yaratıcısı, mutlak sahibi, hâkimi, yöneticisi, bağışlayan, esirgeyen Rabbine tevekkül et! Rabbine güven! Rabbine dayan!

217,218,219,220. Ayağa kalktığında ve secde edenler arasındaki dolaşmanda seni görene, (ayrıca) duyan, bilen, güçlü, çok merhametli olana (Allah’a) güven!

217,218. Sen O çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’a tevekkül et. (Zira) O (Allah) nerede olursan ol seni görür.¹

1 Bu âyet: “(Zira) O (Allah) kıyam ettiğin zaman seni görür.” diye de tercüme edilebilir. Yani namaza, teheccüde, cihada, tebliğe gibi.

Ve bu yolda, çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesine güven,

Ve sen sınırsız güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağı olan Allah’a güvenip bağlan! 64/13

ve merhameti bol olan o yüceler yücesine güven!

(Ey Muhammed) Sen her şeye gücü yeten ve çok merhametli olan -Rabbine- güvenip dayan (Kuşkusuz O, sana yardım edecek, zafere ulaştıracaktır, düşmanlardan korkma.)

Ve mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.

Ve o azîz, rahîme tevekkül et.

Sen o aziz-u rahîme (o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine) güvenip dayan.

Galib ve esirgeyen(Allah)a tevekkül et.

Gâlib ve rahîm olan Allâh'a tevekkül it.

Sen güçlü ve doğru karar veren Allah’a dayan.

Güçlü ve merhametli olan Allah'a bağlan!

Aziz ve Rahîm olana tevekkül et.

O Azîz, o Rahîm olana güvenip dayan.

daħı tevekkül eyle beñdeşsüze raḥmet ķılıcı.

Daḫı ṣıġın yā Muḥammed ‘azīz Tañrıya, raḥmet idici Tañrıya.

Və yenilməz qüvvət sahibinə, mərhəmət sahibidə təvəkkül et!

And put thy trust in the Mighty, the Merciful.

And put thy trust on the Exalted in Might, the Merciful,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.