20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle fe’altuhâ iżen ve enâ mine-ddâllîn(e)

Musa, o işi yaptım ama dedi, o vakit cahillerdendim.

(Musa) Dedi ki: "Ben o işi yaptığım (vurup ittiğim adamın ölümüne yol açtığım) zaman şaşkınlardandım (bilerek ve kasten yapmadım)."

Musa dedi: “Ben o işi, henüz o anda sonucun ne olacağını bilmeyerek yaptım yani öldürmek için vurmadım.

Mûsâ:
“Bir yumruğun ölüme sebebiyet vereceğini bilerek yapmışsam, o takdirde düzen, kural tanımayanlardan, helâki hak edenlerden olurum.” dedi.

(Musa) dedi ki: "Onu daha bilgisizlerden olduğum zaman yaptım.

(Musa) Dedi ki: 'Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım.'

Mûsa dedi ki: “- Ben bunu, o vakit cahillerden olduğum halde yaptım.

20, 21. Musa: “O işi yaparken ben yanlış yolda olanlardan idim. Korktuğumda, sizden firar ettim. Allah, bana ilim ve hikmet verdi. Ve beni peygamberlerden kıldı.”

20,21,22. Mûsâ, “O işi, daha ne yaptığımı bilmez biriyken işledim. Bu yüzden sizden korkup kaçtım; sonra, Rabbim bana ilim ve hikmet verip beni peygamberlerden kıldı. Başıma kaktığın bu nimet, İsrâiloğulları'nı kendine köle yapmandan dolayıdır” dedi.

«Ben onu yaptığımda, doğru yolu bilmezdim

(Musa) dedi ki: “Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir hâlde (bir yumruk vurmakla adamın ölebileceğini bilemeden) yaptım.

Bkz. 20/40, 28/15, 18

20,21,22. Mûsâ: "Evet bu fi’ili îkâ’ itdim, fakat o vakit dalâletde idim. Sizin içinizden korkudan kaçdım ândan sonra rabbim bana kuvvet virdi ve rasûli yapdı. Sen bana yapdığın iyilikleri söylüyorsın, halbuki İsrâîl’in evlâdını esîr itdin" cevâbını virdi.

20,21,22. Musa: "O işi kasden yaptımsa sapıklardan biri sayılırım. Bu yüzden sizden korkunca aranızdan kaçtım. Sonra, Rabbim bana hikmet verip, beni peygamber yaptı. Başıma kaktığın bu nimet, İsrailoğullarını kendine köle ettiğinden ötürüdür" dedi.

Mûsâ, şöyle dedi: “Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir hâlde iken (istemeyerek) yaptım.”

Mûsâ, “Ben” dedi, “O işi, (sonunun ölüme varacağını) bilmeden yaptım.

Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım.  

 Tefsirlerde daha çok, Hz. Musa’nın öldürme kasdı olmaksızın o adama vurduğu ve bu işin, kasdı aşan müessir fiil neticesi adam öldürme olduğu izahı ağ... Devamı..

Dedi ki, "O işi yaptığım zaman yanlış yoldaydım."

Musa, "Ben, dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım."

O vakıt, dedi: o fi'li yaptım şaşkınlardandım

(Mûsâ şöyle) dedi: “O zaman, ben o (adam öldürme) işi (ni) bilmeyerek (kaza ile) yaptım. (O Kıptî’yi öldürmek gibi bir kastım/niyetim yoktu.)

Mûsâ: “Ben o işi şaşkınlıkla yaptım.” dedi.

(Muusâ) dedi: «Ben bunu o vakit bilmezlerden olarak yapdım».

(Mûsâ:) “Ben bunu o zaman (öyle kasdım olmadan, sonu ölüm olacağını)bilmeyen kimselerden olarak yaptım” dedi.

Musa “Bir an için yoldan çıkmış biri olarak o suçu işledim.”

Musa dedi: «Gerçi o gün ben o kötü işi yapmıştım. Ancak, yanılıp yapmıştım.

Musa dedi: «— Ben onu yaptığım zaman cahildim [¹].

[1] Veya onu hata ile işlemiştim.

Musa dedi ki: “Ben o işi (kasten) yapmışsam o hâlde ben sapıklardan [dâllîn]⁸ biri olmuş olurum/biri sayılırım.

8 “Dalal” kavramı; genelde inanç konusunda sapık, sapıklık gibi dini bir terim olarak kullanıldığı gibi, şaşkın, şaşırmış, kendinde olmayan gibi psiko... Devamı..

(Musa) Dedi ki: “Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım.”

Mûsâ, “O işi yaptığım zaman daha ne yaptığını bilmez bir hâldeydim. O adam İbrânîlerden birini tartaklıyordu, ona engel olmak için sadece bir yumruk vurdum, amacım öldürmek değildi.

Dedi ki: -“Onu yapmasına yaptım, o zaman; ben Şaşkınlar’dandım”.

Musa: " Ben o suçu işlediğim zaman çok toydum.

Musa; "Onu yaptığım zaman cahillerdendim!"

(Musa) şöyle demişti: “Ben o zaman şaşkınlardan olarak o işi yapmıştım. [*]

Hz. Musa bu fiili yaptığını inkâr etmemiş, gençken, yaptığının ne anlama geldiğini bilip kestiremeden, hiçbir kasıt taşımadan hataen bu fiili işlemişt... Devamı..

(Mûsa): “Ama ben, o (adam öldürme) işini bilmeyerek yaptım.” dedi.

[Musa:] “Evet, o fiili daha ne yaptığımı bilmez biriyken işledim” dedi,

–Musa: Evet ben, onu yaptım ama ben o zaman cahildim ne yaptığımı bilmiyordum. 28/4...14

“Evet o işi ben yaptım” dedi, “çünkü o sırada kendimi kaybetmiştim;[³¹⁸⁵]

[3185] 19. âyette Hz. Musa’ya Firavun tarafından söylenen kâfirîn nasıl şer’î değil de lafzî olan “nankör” anlamını ifade ediyorsa, buradaki dâllîn de... Devamı..

Musa ise; (onun suçlamasını kabul etmedi ve) "Evet, ben o işi yaptım, (ama haksız değildim) şaşkın duruma düşmüştüm."

(Mûsâ): "Onu yaptığım zaman delalette idim" dedi.

(Hazreti Mûsa) Dedi ki: «Onu o vakit yaptım, fakat ben (o zaman) cahiIlerden idim.»

“Ben” dedi, “yanlışlıkla, sonunda ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. ”

(Musa): "Onu yaptığım zaman sapıklardan idim" dedi.

Mûsâ: "O fi'ili işlediğim zamân ben câhillerden idim."

“Onu yaptım ama hedefimde o yoktu (işin oraya varacağını beklemiyordum).

-Ben, onu yaptığım zaman dalalet içinde olanlardan biriydim, dedi.

Musa dedi ki: “Ben onu yanlışlıkla yaptım.

Mûsa dedi: "Onu yaptığım zaman şaşkınlardandım."

eyitti mūsā “işledüm anı ol vaķt ben cāhillerden iken.”

Mūsā eyitdi: Ben anı işledügüm vaḳtda cāhillerden idüm, didi.

(Musa) dedi: “Mən onu edərkən cahillərdən idim. (Mənə hələ peyğəmbərlik bəxş edilməmiş, Tövrat nazil olmamışdı).

He said: I did it then, when I was of those who are astray.

Moses said: "I did it then, when I was in error.(3149)

3149 What is Moses's reply? He is no longer afraid. He tells the whole truth, extenuating nothing in his own favour. "Yes I did it: but I did it under... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.