22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 194. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘Alâ kalbike litekûne mine-lmunżirîn(e)

(Bu Kur’an; halkı) Uyarıcılardan olman için, Senin kalbinin üzerine (vahy edilmiştir).

Senin gönlüne, korkutanlardan olasın diye.

Senin kalbine ki, ey Muhammed! O'nunla uyaran kimselerden biri olasın.

Sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılardan olman için senin hafızana, kalbine indirip yerleştirdi.

Uyaranlardan olman için senin kalbine (indirdi).

Uyarıcılardan olman için, senin kalbinin üzerine (indirmiştir).

Korkutuculardan olasın diye, kalbine (indirdi)...

193, 194, 195. O Kur’anı, güvenilir ruh olan Cebrail, uyarıcılardan olman için, apaçık bir Arapça ile senin kalbine indirdi.

193,194,195. Kur'ân'ı, Rûhulemîn/Cebrâil, uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.

194,195. «Açık Arap diliyle kocundurasın» diye onu senin gönlüne, emin bir ruh indirdi

194-195. Uyaran nebilerden olman için onu açık ve anlaşılır bir Arapça ile senin kalbine indirmiştir.

193,194,195. Apaçık Arap diliyle, uyaranlardan olman için onu Cebrail senin kalbine indirmiştir.

193,194,195. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.

193, 194, 195. (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.

Senin kalbine... Uyarıcılardan biri olasın diye.

Uyarıcılardan olasın diye senin kalbin üzerine;

Senin kalbin üzerine ki o münzirlerden olasın

Senin kalbine. Uyarıcılardan olman için.

193,194,195. Onu Ruuh-ul Emîn, inzâr edicilerden olasın diye, senin kalbine ma'nâsı açık Arabca bir dil ile indirmişdir.

193,194,195. Onu Rûhu'l-Emîn (Cebrâîl), korkutuculardan olman için, apaçık Arabca bir lisân ile senin kalbine indirmiştir.

Uyarıcı elçilerden olman için, vahyi kalbine indiren o dur.

193, 195. Sen Tanrı azabıyle korkutanlardan olasın diye onu «ruh-i emin» açık olan Arap diliyle indirmiştir [⁴].*

Uyarıp korkutuculardan olman için, senin kalbinin üzerine (indirmiştir).

Cebrail, Kur’an’ı doğrudan doğruya senin kalbine indirerek onu tüm benliğinle kavramanı sağladı ki, kıyâmete kadar gelecek bütün insanlığı hakîkate çağıran bir uyarıcı olasın.

Uyarıcılar’dan olman için senin kalbine!

193,194,195. Uyarıcılardan olasın diye onu (Kur’an’ı) apaçık Arapça diliyle* Güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine indirmiştir.**

Uyarıcılardan olasın diye, (onu) senin gönlüne (indirdi.)

senin kalbine, ki [ey Muhammed, onunla] uyaran kimselerden biri olasın

Tam da senin kalbine. Uyarıcılardan olman için. 2/97...99

senin kalbine;[3261] ki (onunla) uyaran kimselerden biri olasın diye;*

Senin kalbin üzerine, tâ ki, sen korkutuculardan olasın.

193, 194, 195. Onu Rûhu'l-emin, uyaran nebîlerden olman için, senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. [2, 97]

Senin kalbine; uyarıcılardan olman için,

Senin kalbine indirmiştir ki, uyarıcılardan olasın.

Uyarıcılardan olman için senin kalbine

Senin kalbine indirdi, uyarıcılardan olasın diye,

Senin kalbine ki, uyarıcılardan olasın.

193-195. indürdi anı cebreyil inam göñlüñe tā olasın ķorķıdıcılardan, ķurayş dili-y-ile bellü.

senüñ göñlüñ üstine, ḥattā kim peyġamberlerden olasın.

(Günahkarları Allahın əzabı ilə) qorxudan (xəbərdar edən) peyğəmbərlərdən olasan deyə, sənin qəlbinə (nazil etdi);

Upon thy heart, that thou mayest be (one) of the warners,

To thy heart and mind,(3225) that thou mayest admonish.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.