22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 191. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u)

Ve şüphesiz Senin Rabbin, Güçlü ve Üstün olandır, Esirgeyendir.

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

Şüphesiz senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü, çok acıyıp, esirgeyendir.

Senin Rabbin, işte o, kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir.

Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.

Gerçekten Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

Gerçekte senin Rabbin, muhakkak ki o, Azîz'dir= kâfirlerden intikam alıcıdır, Rahim'dir= müminlere çok merhametlidir.

Ve şüphesiz Rabbin olan Allah, izzet, kudret ve rahmet sahibidir. (Peygamberlerini korur.)

Şüphesiz senin Rabbin çok güçlüdür; çok merhametlidir.

Senin Tanrın yarlıgayan emredir

Ve kuşku yok ki, senin Rabbin üstün iradeli ve merhametlidir.

Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.*

Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.  *

Kuşkusuz, senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Ve şüphesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm

Rabbin, Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Hakıykat, senin Rabbin mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir O.

Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.

Senin Rabbin elbette çok güçlü ve merhamet sahibidir.

Yegâne galip olan, bağışlayan, senin Rabbindir.

Ve şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.

Oysa senin Rabb’in, sonsuz kudret ve merhamet sahibidir.
Sûrenin başından buraya kadar, insanlık tarihi boyunca ilâhî mesajı elden ele taşıyan elçilerden bazı örnekler verildi. Ve işte, insanlığa gönderilen son Elçi ve son Kitap:

Senin rabbin, elbette Rahîm Azîz’dir.

Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür, çok merhametlidir.**

Şüphesiz senin Rabbin O, çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’tır.

Şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp-esirgeyen O yüceler yücesidir! 79

Olsun senin Rabbin yine de sınırsız bir güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağıdır. 2/255

Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.

Ve şüphe yok ki, senin Rabbin elbette o, azîzdir, rahîmdir.

Ama Senin Rabbin aziz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir).

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.

Senin Rabbin elbette güçlüdür; ikramı boldur.

Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O'dur.

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.

Ve senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.

daħı bayıķ çalabuñ oldur beñdeşsüz raḥmet ķılıcı.

Daḫı senüñ Tañrıñ ‘azīzdür, raḥmet idicidür.

Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar!)

And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.

And verily thy Lord is He, the Exalted in Might, Most Merciful.(3222)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.