5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 176. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżżebe ashâbu-l-eyketi-lmurselîn(e)

Ashabı Eyke de peygamberleri yalanladı.

 Eyke halkı da, gönderilen (peygamber)leri yalanlayıp (dinlememişti).

Ağaçlı vadinin halkı yani Eyke'liler de, kendilerine gönderilen elçiyi yalanladılar.

Eyke halkı da özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere kendilerine gönderilen Şuayb'i yalanlayarak bütün peygamberleri inkâr etti.

Eyke ahalisi de peygamberleri yalanladı.

Eyke halkı da, gönderilen (peygamber)leri yalanladı.

Eyke (adındaki yerin) halkı gönderilen peygamberleri tekzip etti.

Ormanlık ehli de peygamberleri yalanladılar.

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.[383]

[383] Hz. Şuayb ve Eyke halkının kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 126-134.

Eykeliler de, peygamberleri yalanladılar

Eyke halkı da resulleri yalanladı.

Eyke ormanı ahâlîsi rasûllerini yalancılıkla ithâm itdiler.

Ormanlık yerde oturanlar, Eykeliler de peygamberleri yalanladı.

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı.  

 Eyke, bir orman türünün adıdır. Rivayete göre, Medyen yakınlarında bulunan bir bölge de bu isimle anılmaktaydı. Şuayb (a.s.) Eykeli olmadığından, 106... Devamı..

Eyke halkı da elçileri yalanladı.

Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla itham etti.

Eshabı Eyke gönderilen Resulleri tekzib etti

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.

Eyke halkı gönderilmişleri¹ yalanladı.

1- Resûlleri, mesajları.

Eyke yârânı da (gönderilen) peygamberleri tekzîb etmişdir.

Eyke(2) halkı (da) peygamberleri yalanladı.

(2)Eyke, sık ağaçların birbirlerine örülmüş olduğu koruluk ve orman demektir. Medyen ehli de böyle bir yerin yakınındaydı. Allah-ü Teâlâ bu iki kavme ... Devamı..

Eyke (Medyen) halkı da elçileri yalanlamıştı.

Eykeliler kendilerine gönderilen elçileri yalancı saydılar.

Eykeliler [³] gönderilen peygamberleri tekzip etmişlerdi

[3] Eyke Medyen'e yakın ormanlık bir yerdir, Şuayb Aleyhisselâm hem Eykelilere, hem Medyenlilere mebus olmuştur.

Eyke halkı da elçileri yalanladılar.

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.

Aynen Medyen kavmi gibi Eyke halkı da, kendilerine gönderilen Şuayb Peygambere başkaldırmış ve Allah’ın kitap ve elçi göndererek insanlığa yol göstereceği gerçeğini inkâr etmek sûretiyle, ilâhî mesajı insanlığa ileten bütün Peygamberleri yalanlamışlardı.

Eyke arkadaşları, Gönderilmiş (Rasûl)ler’i yalanladı.

Eyke halkı da Tanrı elçilerini yalanladı.

Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanladı.

Eyke halkı [*] da (bütün) elçileri yalanlamıştı.

[Ashâbu’l-eykeh] “Eykeliler” tamlamasındaki [eykeh], “birbirine girmiş yeşil ağaçların bulunduğu bölgenin (vadinin) adı”dır. Eyke ve Medyen’in aynı ye... Devamı..

Eyke¹ (toplumu) de Peygamberleri yalanladılar.

1 Eyke: Sık, birbirine karışmış ağaç demektir. Eyke’liler de Medyen’liler gibi Şuayb (a.s)’ın gönderildiği bir kavimdir ki; yerleri ağaçlık olduğundan... Devamı..

[VE] O AĞAÇLI vadinin halkı da kendilerine gönderilen elçiyi yalanladılar.

Eyke halkı da elçilerini yalancılıkla suçlamışlardı. 7/85...93

ORMANLIK vadinin halkı (da) elçilerini yalanladı.[³²⁵⁷]

[3257] Eyke ashabı için bkz: 15:78.

Eyke halkı da, peygamberlerini yalanladı!..

Eyke halkı da Resullerini yalanladı

Eyke yârânı da mürselleri tekzîp ettiler.

Eyke halkı da resulleri yalancı saydı.

Eyke ile Medyen bazı müfessirlere göre aynı, bazılarına göre ise iki ayrı kavim idi. Muhtemelen bunlar aynı ırkın iki kolu idiler. Hz. İbrâhim’in oğlu... Devamı..

Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanladı.

Eyke ahâlîsi de rasûllerini tekzîb itdiler.

Eykeliler elçilerini yalancı yerine koydular.

Eyke halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

Eyke ahalisi de peygamberlerini yalanladı.

Eyke halkı da elçileri yalanladı.

yalan duttı bįşe isleri mürsel peyġamberleri ya'nį vaḥy getirirmiş peyġamberleri

Yalanladı Şu‘ayb ḳavmi mürsel nebīleri.

Əykə əhli də peyğəmbərləri təkzib etdi.

The dwellers in the wood (of Midian) denied the messengers (of Allah),

The Companions of the Wood(3214) rejected the messengers.

3214 See n. 2000 to 15:78.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.