11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 165. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ete/tûne-żżukrâne mine-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"(Buna rağmen hâlâ) Siz (cinsel arzuyla) insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz?" (Bu ne rezilliktir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Siz, insanlardan erkeklere yaklaşıyor da.

Abdullah Parlıyan Meali

İnsanlar içinden meşru olanı bırakıpda, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

Ahmet Tekin Meali

“İnsanlar içinde, meşrû olan karşı cinsten uzaklaşarak, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?”

Ahmet Varol Meali

Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz?

Ali Bulaç Meali

'Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?

Ali Fikri Yavuz Meali

İnsanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz;

Bahaeddin Sağlam Meali

165, 166. Rabbiniz olan Allah’ın size yarattığı hanımları bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir toplumsunuz.” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

165,166. Allah'ın sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, erkeklerle mi cinsel ilişkiye giriyorsunuz? Doğrusu siz sapık bir toplumsunuz.”

Besim Atalay Meali (1962)

sizler ortalıktan erkekleri tutarak

Cemal Külünkoğlu Meali

165-166. “Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

165,166. “Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”

Diyanet Vakfı Meali

165, 166. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!

Edip Yüksel Meali

"Siz halkın arasından erkeklere mi yöneliyorsunuz?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"

Elmalılı Meali (Orijinal)

Âlemîn içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?

Erhan Aktaş Meali

“İnsanlardan erkeklerle mi ilişkiye giriyorsunuz?”

Hasan Basri Çantay Meali

165,166. «Siz, Rabbinizin sizin için yaratdığı zevcelerinizi bırakıb da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, (siz halâlden harama) tecâvüz eden bir kavmsiniz».

Hayrat Neşriyat Meali

165,166. “Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, el'âlemin (bütün insanların) içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır! Siz haddi aşan bir kavimsiniz!”(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

“Dünyada yalnızca erkekler ile mi ilişki kuruyorsunuz ?”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

165, 166. «— Siz bu âlemde şehvetle erkeklere yanaşıyor da, Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyor musunuz? Hayır siz haddi aşan [²] kavimsiniz».*

Kadri Çelik Meali

“Siz insanlardan (cinsel amaçla sadece) erkeklere mi varıyorsunuz?

Mahmut Kısa Meali

“Siz insanların içinden kadınları bırakıp daerkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

Mehmet Türk Meali

“Siz, insanlardan erkeklere mi yaklaşıyorsunuz.”

Muhammed Esed Meali

İnsanların içinden [tab‘an ve hukuken meşru olan cinsi bırakıp da] erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

Mustafa Çavdar Meali

Siz nasıl oluyor da insanların içinden erkeklere yanaşıyorsunuz? 27/54...58

Mustafa İslamoğlu Meali

“İnsanların içerisinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Siz ademîlerden erkeklere mi gidiyorsunuz?»

Suat Yıldırım Meali

165, 166. Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. ”

Süleyman Ateş Meali

Alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz?

Süleymaniye Vakfı Meali

Siz bu âlemin erkeklerine mi yaklaşıyorsunuz?

Şaban Piriş Meali

İnsanların içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz?

Ümit Şimşek Meali

“Siz âlemlerin içinden erkeklere yaklaşıyor da,

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Âlemlerin içinden erkeklere gidiyor da,

Eski Anadolu Türkçesi

165-166. “ay yaķınlıķ eylersiz irkeklere 'ālemlerden daħı ķorsız. anı kim yarattı sizüñ içün çalabuñuz 'avratlaruñuzdan? belki siz ķavum siz güc eyleyiciler.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Doğrudanmı siz bəşər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz?

M. Pickthall (English)

What! Of all creatures do ye come unto the males,

Yusuf Ali (English)

"Of all the creatures in the world, will ye approach males,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.