19 Eylül 2020 - 1 Safer 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 155. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle hâżihi nâkatun lehâ şirbun velekum şirbu yevmin ma’lûm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hz.Salih:) “İşte, (mucize, hepinizin gözleri önünde, Allah’ın bir kayadan çıkardığı) şu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir” dedi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu dedi, dişi bir deve; su içme hakkı, bir gün onun, malum bir gün de su içme hakkı sizin.

Abdullah Parlıyan Meali

“Allah'a ait bu dişi deve, sizin için bir delildir. Su içme hakkı belirli bir gün onun, belirli günlerde de sizindir.

Ahmet Tekin Meali

Sâlih:
“İşte mûcize dişi devedir. Onun su içme hakkı vardır. Belirli günlerde sizin de su içme hakkınız vardır.” dedi.

Ahmet Varol Meali

Dedi ki: "İşte şu bir dişi devedir. [3] Su içme hakkı (bir gün) onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir.*

Ali Bulaç Meali

Dedi ki: 'İşte, bu bir dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Salih peygamber onlara şöyle) dedi: “- İşte bu, (Allah'ın emriyle kayadan çıkardığım) dişi bir deve! Su içme (işi), bir gün onun, belli bir gün de (nöbetle) sizin...

Bahaeddin Sağlam Meali

Salih. “İşte bu, dişi bir devedir. Onun su içme hakkı vardır. Belli bir gün sizin de içme hakkınız vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sâlih ise şöyle dedi: “İşte, mucize bu dişi devedir. Belirli bir gün onun da, sizin de su içme hakkınız vardır.”

Besim Atalay Meali

Salih dedi: «Dişi bir devedir, su nöbeti bir gün onun, belli bir gün sizindir

Cemal Külünkoğlu Meali

155,156. (Salih,) şöyle dedi: “İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın! Sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

155,156. Salih: " İşte belge bu devedir. Kuyudan su içmek hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa sizi büyük günün azabı yakalar" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Salih, şöyle dedi: “İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır.”

Diyanet Vakfı Meali

Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi.

Edip Yüksel Meali

Dedi ki, "İşte şu deve. Onun su içeceği belli bir zamanı vardır. Sizin de su içeceğiniz belli bir gününüz vardır."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Salih "İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin" dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ha, dedi: işte bir naka ona bir şirb hakkı' size de ma'lûm bir günün şirb hakkı

Erhan Aktaş Meali

“İşte bu dişi deve.1 Su içme hakkı; belirli bir gün onun ve belirli bir gün sizindir.” dedi.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Saalih) dedi: «İşte bu dişi deve. Su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin».

Hayrat Neşriyat Meali

(Sâlih) dedi ki: “İşte (istediğiniz mu'cize kayanın içinden çıkan) bu dişi devedir; su içme (hakkı bir gün) onundur; belli bir günün su içme (sıra)sı da sizindir.”

İlyas Yorulmaz Meali

Salih de onlara “İşte size bir deve, belli günlerde sizin su içme sıranız, diğer günlerde devenin su içme sırası olsun.”

Kadri Çelik Meali

(Salih,) “İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Bunun üzerine Sâlih, “İşte Allah tarafından gönderilen şu deve, hem benim Peygamberliğimi kesin olarak ispatlayan bir mûcize, hem sizi sınayan bir imtihân olacaktır.” dedi, “Şöyle ki, şu pınardan bir gün onun, belli bir gün de sizin ve hayvanlarınızın su içme hakkınız olacak ve bu sıra hiç bozulmayacaktır. Bu deveye karşı tavrınız, kaba kuvvete baş vurarak zayıf ve çaresiz insanları ezme huyundan vazgeçip geçmediğinizi ortaya koyan bir ölçü olacaktır.

Mehmet Türk Meali

(Salih): “İşte (o mûcize) bu dişi devedir.1 Su içme hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir.” dedi.*

Muhammed Esed Meali

[Salih:] “(İşte) şu dişi deve; 66 su içme hakkı (belirli bir gün) onun, belirli günlerde de 67 sizindir;

Mustafa Çavdar Meali

– Salih: İşte şu dişi deve; Su içme hakkı belli bir gün onundur, belli bir gün sizindir, dedi. 54/27-28

Mustafa İslamoğlu Meali

“(İstediğiniz delil), işte şu (sahipsiz)[3251] dişi devedir!” dedi, “Su içme hakkı (belli bir gün) ona, belli bir gün de size aittir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Dedi ki: «İşte bu bir dişi devedir. Bunun için belli bir günde bir su içme hakkı vardır, sizin için de malum bir günde bir su içme hakkı vardır.

Suat Yıldırım Meali

155, 156. Salih: “İşte mûcize, şu dişi deve! Nöbetleşe olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin, yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir. ” dedi.

Süleyman Ateş Meali

Dedi: "İşte bu dişi deve(mu'cize)dir. (Bir gün) onun su içme hakkı var, belli bir günün su içme hakkı da sizin."

Süleymaniye Vakfı Meali

“İşte size bir dişi deve! Su belli bir gün onun, diğer gün sizin olacak, dedi.

Şaban Piriş Meali

-İşte şu, bir devedir. Su içme hakkı belli bir gün onundur, belli bir gün sizindir, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Salih “İşte şu deve bir âyettir,” dedi. “Kuyudan su içme sırası bir gün onun, belirlenmiş bir gün de sizindir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dedi: "Şu bir dişi devedir. Onun su içme hakkı var. Belli bir günde su içme hakkı da sizin."

M. Pickthall (English)

He said: (Behold) this she camel. She hath the right to drink (at the well), and ye have the right to drink, (each) on an appointed day.

Yusuf Ali (English)

He said: "Here is a she-camel: she has(3207) a right of watering, and ye have a right of watering, (severally) on a day appointed.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.