28 Şubat 2021 - 16 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 152. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne yufsidûne fî-l-ardi velâ yuslihûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Ki onlar yeryüzünde fesatçılık (bozgunculuk) peşindedir, ıslaha çalışıp dirlik ve düzen kurma (gayesi ve gayreti) gütmeyenlerdir.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

o aşırı gidenler ki yeryüzünde bozgunculuk ederler de ıslah etmezler.

Abdullah Parlıyan Meali

O ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik ve düzenlik vermeyenlerdir.”

Ahmet Tekin Meali

“Yeryüzünde, ülkede fesat çıkaranlara, yeryüzünü ıslaha çalışmayanlara, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşamayanlara itaat etmeyin.”

Ahmet Varol Meali

Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta, düzen sağlamamaktadırlar.

Ali Bulaç Meali

'Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik-düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar).'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Onlar) o kimselerdir ki, yeryüzünü fesada verirler de düzeltmezler.”

Bahaeddin Sağlam Meali

O müsrifler ki, yeryüzünü bozarlar. Ve (bozduktan sonra da) düzeltmezler..” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Onlar, yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar da insanların iyiliğine çalışmıyorlar” dediğinde;

Besim Atalay Meali

Onlar yeryüzünde fesatçılık ederler, onat bir iş görmezler!»

Cemal Külünkoğlu Meali

“Onlar barışa karşı durup fesat çıkarırlar”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152. Kardeşleri Salih onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılır mısınız? Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Yeryüzünü ıslah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

151,152. “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.”

Diyanet Vakfı Meali

151, 152. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın.

Edip Yüksel Meali

"Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

151,152. "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."

Elmalılı Meali (Orijinal)

yer yüzünü gesada verirler de islâh etmezler

Erhan Aktaş Meali

“Onlar, yeryüzünde haddi aşarlar ve yıkıcılık yaparlar.”

Hasan Basri Çantay Meali

«Ki onlar yer (yüzün) de fesâd yapar, ıslah etmez kimselerdir».

Hayrat Neşriyat Meali

“Onlar ki, yeryüzünde fesad çıkarırlar ve (gerek kendilerini, gerekse çevrelerinde bulunanları) ıslâh etmezler.”

İlyas Yorulmaz Meali

”Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ve yanlışları düzeltmiyorlar” demişti.

İsmail Hakkı İzmirli

150, 152. «— Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin. Masiyette israf edenlerin [⁵] emrine itaat etmeyin, onlar ki yeryüzünde fesat çıkarırlar, iyi iş işlemezler».*

Kadri Çelik Meali

“Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve (hiçbir şeyi) ıslah etmezler.”

Mahmut Kısa Meali

Çünkü onlar yeryüzünde hep bozgunculuk çıkarır; Allah ile barışık bir hayat yaşamaya çalışmazlar, yapmazlar.”

Mehmet Türk Meali

151,152. “O, yeryüzünde bozgunculuk yapıp (hiçbir bozukluğu) düzeltmeyerek haddi aşanların1 emrine uymayın.” (dedi.)*

Muhammed Esed Meali

o ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde düzen ve uyum sağlayacaklarına bozgunculuk yaparlar!”

Mustafa Çavdar Meali

Memlekette ıslah edici hiçbir şey yapmayan sürekli bozgunculuk yapanların. 2/11

Mustafa İslamoğlu Meali

Böyleleri düzeni sağlamadıkları gibi, yeryüzünde fesat çıkarmaktan da geri durmazlar.”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Öyle kimseler ki, yerde ifsat ederler ve ıslah olmazlar.

Suat Yıldırım Meali

150, 151, 152. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiç bir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.

Süleyman Ateş Meali

Yeryüzünde bozgunculuk yapan, ıslah etmeyen o kimseler(in sözüyle hareket etmeyin).

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar bu topraklarda bozgunculuk yaparlar, hiçbir şeyi düzeltmezler.”

Şaban Piriş Meali

Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmiyorlar.

Ümit Şimşek Meali

“Onlar memlekette iyiliğe yanaşmaz, fesat çıkarırlar.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Onlar yeryüzünde bozgun çıkarırlar, barış için çalışmazlar."

Eski Anadolu Türkçesi

151-152. “daħı boyun virmeñ orandan geçiciler işine ya'nį müşriķler yā doķuz gişi kim deveyi öldürdiler anlar kim fesād eylerler yirde eyü işlemezler.

Bunyadov-Memmedeliyev

O kəslər ki, yer üzündə fitnə-fəsad törədər və (pis işlərdən, günah əməllərdən əl çəkib özlərini) islah etməzlər!

M. Pickthall (English)

Who spread corruption in the earth, and reform not.

Yusuf Ali (English)

"Who make mischief in the land, and mend not (their ways)."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.