20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 151. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tutî’û emra-lmusrifîn(e)

Aşırı gidenlerin emrine uymayın,

"Ve ölçüsüz (şımarık ve aşırı) davranıp (zamanını, imkânlarını ve fırsatlarını israf eden gafil yöneticilerin) emrine itaat etmeyin."

Ölçüyü aşıp, aşırı gidenlerin sözüne uymayın.

“Cahilce davranarak meşruiyet sınırını aşanların, ağır-adaletsiz hükümler içeren kanunlar koyup uygulayanların düzenine boyun eğmeyin, itaat etmeyin.”

Ölçüsüzce davrananların emirlerine uymayın.

'Ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin.'

Kâfirlerin emrine itaat etmeyin,

Ve o aşırı israfçıların (boş düşünenlerin) emrine uymayın.

“Aşırı gidenlerin emrine uymayın!”

İsrafçı kimselerin emrine uymayınız

“Yeryüzünde azıtmışların çağrısına uymayın!”

142-152. Birâderleri Sâlih ânlara "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Ben sizden hiç bir ücret istemem, benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Zan idiyor mısınız ki bağçelerinizin, çeşmelerinizin, ekilmiş tarlalarınızın, sık dallı hurmalıklarınızın ortasında ilelebed emniyetde kalacaksınız? Ve kayalardan mutantan hâneler yapmakda devâm ideceksiniz? Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Müsriflerin (sû-i harekâtda bulunanların) emrine itâ’at itmeyiniz. Ânlar arzı fesâda virirler ıslâh itmezler." didi.

142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152. Kardeşleri Salih onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılır mısınız? Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? Artık Allah'tan sakının, bana itaat edin. Yeryüzünü ıslah etmeyip, bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin" dedi.

151,152. “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.”

151-152. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın.”

151, 152. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın.

"Sınırı aşanların emrine uymayın."

151,152. "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."

İtaat etmeyin o kimselere ki

(Hakkı inkâr ederek) haddi aşanların emrine itaat etmeyin

“Ve müsriflerin¹ buyruklarına uymayın.”

1- Haddi aşanların, bozgunculuk yapanların, ölçüsüz davrananların, taşkınlık yapanların.

«Müfritlerin emrine boyun eğmeyin».

“Ve o haddi aşanların (kâfirlerin) emirlerine uymayın!”

“Sorumsuzca yaşayanlara itaat etmeyin ki.”

azgınların isteklerine boyun eğmeyin.

150, 152. «— Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin. Masiyette israf edenlerin [⁵] emrine itaat etmeyin, onlar ki yeryüzünde fesat çıkarırlar, iyi iş işlemezler».

[5] Müşrikler veya dişi deveyi sinirleyen dokuz fesatçının.

“Aşırı gidenlerin emrine uymayınız!”

“Ve ölçüsüzce davrananların emrine de itaat etmeyin.”

“Ve sakın şu azgınların emrine uymayın!”

“Emrine itaat etmeyin Aşırı Gidenler’in!”

Aşırı uçlara iltifat etmeyin.

"İçinizde hırsından gözü dönmüş zalimler var. Onların emrine mi uyuyorsunuz? Onların sadece kendilerini düşünen zalimler olduğunu bilmiyor musunuz?"

151,152. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslah edici olmayan haddi aşanların emrine itaat etmeyin!”

151,152. “O, yeryüzünde bozgunculuk yapıp (hiçbir bozukluğu) düzeltmeyerek haddi aşanların¹ emrine uymayın.” (dedi.)

1 “Haddi aşanlar” konumuna düşmek için sadece bozgunculuk yapmak şart değildir. Yani birileri, “ben bozgunculuk yapmıyorum ve kimsenin işine de karışm... Devamı..

ölçüyü aşanların sözüne uymayın;

Haddi aşanların isteklerine boyun eğmeyin. 68/8...14

Haddi aşanların isteklerine uymayın!

151,152. Yeryüzünde bozgunculuk yapan, dirlik düzenlik vermeyen o elebaşlarınızın emrine uymayın" diyerek onları uyarmaya çalıştı.

Ve O aşırı gidenlerin emrine uymayın.

Ve müsriflerin emrine itaat etmeyin.

150, 151, 152. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiç bir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.

O aşırıların emrine uymayın.

151,152. "Dinlerinde isrâf iden ve arzda salâh değil fesâd îkâ' iyleyen adamların emrine itâ'at itmeyin" didikde

Aşırılık edenlerin isteklerine boyun eğmeyin.

Gafil, cahillerin emrine uymayın!

“Müsriflerin(7) sözünü dinlemeyin.

(7) Savurgan; yahut haddini aşan, imkân ve yeteneklerini boşa harcayan, işlerinde aşırılığa kaçan.

"Savurganlık edenlerin/haddi aşanların buyruğuna uymayın."

151-152. “daħı boyun virmeñ orandan geçiciler işine ya'nį müşriķler yā doķuz gişi kim deveyi öldürdiler anlar kim fesād eylerler yirde eyü işlemezler.

Daḫı uymañuz yaman kişiler fi‘line.

(Günah etməklə) həddi aşanların əmrinə tabe olmayın (onlara boyun əyməyin)!

And obey not the command of the prodigal,

"And follow not the bidding of those who are extravagant,-(3205)

3205 They are told: "All your skill is very well; but cultivate virtue and do not follow the ways of those who put forward extravagant claims for men'... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.