5 Aralık 2021 - 30 Rebiü'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 131. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i)

Artık Allah'tan çekinin ve itaat edin bana.

"Artık Allah’tan korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının ve bana itaat edip (kurtulmaya bakın!)"

Öyleyse, yolunuzu Allah'ın kitabıyla ve benim sünnetime uyarak bulun ve bana uyun.

“Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ve bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.”

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.

'Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.'

Artık Allah'dan korkun ve bana itaat edin.

“Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının ve bana itaat edin.”

“Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin!”

Allahtan korkasınız, bana başeğesiz

“Artık, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

124-135. Birâderleri Hûd ânlara: "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz ben sizden hiç bir ücret istemem benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Zevkiniz içün her tepede köşkler mi inşâ ideceksiniz? İktidâr elinize geçdiği vakit cabbârlık mı ideceksiniz? Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Bildiklerinizi (envâ-’ı ni’metleri) bol bol ihsân idenden, size bol bol süriler ve zürriyet bahş idenden, sizi bağçelere ve çeşmelere nâil iyleyenden korkınız, korkarım o ’azîm günde ’azâba dûçâr olacaksınız." didi.

124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135. Kardeşleri Hud, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum" dedi.

“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

"ALLAH'ı dinleyip bana uymalısınız."

"Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin

“Gelin Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve bana tabi olun.”

«Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».

“Artık, Allah'dan sakının ve bana itâat edin!”

“Artık Allah’dan korunun ve bana itaat edin.”

Artık Allah’tan sakının, bana boyun eğin.

131, 134. «— Artık Allah/tan sakının, bana itaat edin. Bildiğiniz nimetlerle imdat eden Zattan sakının ki O, size davarlarla oğullarla, bahçelerle, pınarlarla imdat etmişti».

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

“Öyleyse, tekrar tekrar söylüyorum; Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek kötülüklerden titizlikle sakının ve ilâhî mesajı size bildiren bir Elçi olarak, bana itaat edin!”

“Artık, Allah’tan sakınıp korunun! Bana itaat edin!”.

Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun ve bana itaat edin!

“(Allah’tan) hakkıyla sakının ve bana itaat edin.”¹*

“Öyleyse, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın ve bana itaat edin,

Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 6/42...44

Haydi, artık Allah’a karşı sorumlu davranın ve bana uyun!

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

131, 132, 133, 134, 135. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum! ”

Allah'tan korkun ve bana ita'at edin.

Artık Allah’tan çekinin de sözümü dinleyin.

Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

“Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

“pes ķorķuñ Tañrı’dan daħı muŧį' oluñ baña.”

Pes Tañrıdan ḳorḳuñ ve baña uyuñ, didi.

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

Rather keep your duty to Allah, and obey me.

"Now fear Allah, and obey me.(3198)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.