6 Aralık 2021 - 1 Cemaziye'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 129. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetetteḣiżûne mesâni’a le’allekum taḣludûn(e)

Sağlam yapılar, kaleler yaparsınız da ebedi kalacağını mı umarsınız?

"Ölümsüz kılınmak (ve unutulmamak) umuduyla da sanat yapıları ediniyorsunuz!" (Ve bunlarla kendinizi avutuyorsunuz.)

Dünyada ebedi kalacağınızı umarak, sağlam köşkler ve kaleler mi ediniyorsunuz?

“Koca koca köşkler, şatolar, saraylar, âbideler, fabrikalar dikerek, ebedî yaşayacağınızı mı umuyorsunuz?”

Sonsuza kadar yaşayacağınız umuduyla sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? [2]*

'Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz?'

Dünyada ebedî kalacakmışsınız gibi, bir takım saraylar ve havuzlar da ediniyorsunuz?

“Ve (dünyada ebedî) kalacakmışsınız gibi kaleler ediniyorsunuz.”

“Ebedî kalacağınız ümidiyle saraylar mı edineceksiniz?”

Sonsuz kalacak gibi, birtakım yapılar yapmaktasınız

“İçlerinde ebedî yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı edineceksiniz?”

124-135. Birâderleri Hûd ânlara: "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz ben sizden hiç bir ücret istemem benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Zevkiniz içün her tepede köşkler mi inşâ ideceksiniz? İktidâr elinize geçdiği vakit cabbârlık mı ideceksiniz? Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Bildiklerinizi (envâ-’ı ni’metleri) bol bol ihsân idenden, size bol bol süriler ve zürriyet bahş idenden, sizi bağçelere ve çeşmelere nâil iyleyenden korkınız, korkarım o ’azîm günde ’azâba dûçâr olacaksınız." didi.

124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135. Kardeşleri Hud, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum" dedi.

“İçlerinde ebedî yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?”

Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?  *

"Ebedi kalırsınız diye sağlam yapılar mı edinirsiniz?"

"Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz?"

Bir takım masnuat da ediniyorsunuz ki sanki muhalled kalacaksınız

“Hiç ölmeyeceğinizi sanarak sağlam yapılar ediniyorsunuz.”

«Ebedî kalacağınızı umarak yer altında su mahzenleri edinir misiniz»?

Ve “(Dünyada) ebedî kalırsınız ümîdi ile sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?”(1)*

“Ölümsüzleştirsin diye, yapılar yapıyorsunuz.”

Sanki hiç ölmiyecekmişsiniz gibi birtakım anıtlar da yaparsınız, öyle mi?

128, 129. «— Siz her yüksek tepede bir alâmet bina edip gelip geçenle eğleniyorsunuz; öyle mi? [³] Dünyada daim kalacaksınız diye sarnıçlar mı yapıyorsunuz? [⁴]»;*

“Ebedi kalacakmışsınız gibi bir takım muhteşem yapıtlar mı ediniyorsunuz?”

“Ve sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, ömrünüzün sonuna kadar lüks villalar, gösterişli köşkler ve saraylar mı edineceksiniz?”

“Sürekli kalmanız için sanat yapım yerleri ediniyorsunuz”.

Sürekli kalacağınızı umarak sağlam yapılar yapıyorsunuz.

“(Dünyada) ebedî kalacağınızı umarak bir takım sanayiler¹ mi kuruyorsunuz.”*

Ve sonsuza kadar yaşayacağınız kuruntusuyla, sapasağlam malikaneler mi edineceksiniz? 57

Yoksa siz görkemli ve sağlam binalar yaparak sonsuza kadar yaşamayı mı umuyorsunuz? 7/65...72

Görkemli binalar kondurarak sürekli yaşayacağınızı mı umuyorsunuz?

«Ve birtakım sağlam köşkler de ediniyorsunuz. Sankı daimî kalacaksınız?»

128, 129, 130. Siz her yol üzerinde, gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedî kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? [89, 6-7; 53, 50; 41, 15; 46, 25; 69, 7]*

Belki ebedi yaşarsınız diye köşkler (ve müstahkem kaleler) ediniyorsunuz?

Belki ölümsüzleşirsiniz diye yapıların sağlam olmasını da ilke edinmişsiniz.

Ebedi kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı yapıyorsunuz?

“İçinde temelli kalacakmış gibi sağlam ve süslü köşkler mi ediniyorsunuz?

"Sanayi üreten yerler edinerek sonsuzlaşmak ümidine mi düşüyorsunuz?"

“daħı dutar mısız ķal'alar sanasız ebed ķalasız?”

Daḫı ḳal‘alar idinürsiz, ṣanursız ki dünyāda diri ḳalasız.

Sanki (dünyada) əbədi qalacaqsınız deyə (yeraltı) su hövzələri (qalalar, yaxud qəsrlər) tikirsiniz!

And seek ye out strongholds, that haply ye may last for ever?

"And do ye get for yourselves fine buildings in the hope of living therein (for ever)?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.