8 Ağustos 2022 - 10 Muharrem 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 123. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżżebet ‘âdun(i)lmurselîn(e)

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanlayıp (onlara karşı gelmişlerdi).

Âd kavmi de, kendilerine gönderilen elçileri yalanladı.

Âd kavmi de özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilen Hûd'u yalanlayarak bütün peygamberleri inkâr etti.

Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladı.

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı.

Âd kavmi de gönderilen peygamberleri tekzib etti.

Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.

‘Âd kavmi de peygamberlerini yalanladı.[380]

[380] Hz. Hûd ve Âd kavminin kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 94-104.

Âd ulusu, peygamberleri yalanladılar

Âd kavmi de resulleri yalanladı.

’Âd kavmi rasûllerini yalancılıkla ithâm itdiler.

Ad milleti de peygamberleri yalanladı.

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Ad (halkı) da elçileri yalanladı.

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.

Âd, gönderilen Resulleri tekzib etti

Âd halkı gönderilmişleri¹ yalanladı.

1- Gönderilen resulleri, mesajları.

Aad (kavmi de kendilerine) gönderilen (peygamber) leri tekzîbetdi.

Âd (kavmi) de peygamberleri yalanladı.

Ad toplumu da elçileri yalanlamıştı.

Âd ulusu kendilerine gönderilen elçileri yalancı saydılar.

Âd kavmi gönderilen peygamberleri yalana çıkardılar.

Ad (kavmi) de elçileri yalanladı.²³

23 Krş. A’râf, 7/65-67; Hûd, 11/50-53

Ad (kavmi) de gönderilenleri yalanladı.

Âd kavmi de, kendilerine gönderilen Hûd Peygambere başkaldırmış ve Allah’ın kitap ve elçi göndererek insanlığa yol göstereceği gerçeğini inkâr etmek sûretiyle, ilâhî mesajı insanlığa ileten bütün Peygamberleri yalanlamışlardı.

Âd, Gönderilmiş (Rasûl)ler’i yalanladı.

Âd kavmi de Tanrı elçilerini yalanladı.

Onlar gibi Ad kavmi de gönderilen elçileri yalanladı.

Âd (kavmi) de elçileri yalanlamıştı.

Âd (toplumu) da Peygamberleri yalanladı.

[VE] ‘ÂD toplumu (da) gönderilen elçilerden [birini] yalanladı.

Ad halkı da elçilerini yalancılıkla suçlamışlardı. 6/34

ÂD kavmi[³²³⁷] (de) elçilerini yalanladı.

[3237] Ayrıntılı bir açıklama için Fecr sûresinin 6. âyetinin ilgili notuna bkz.

Âd (kavmi de) gönderilen resûIleri tekzîp ediverdi.

Âd halkı da resulleri yalancı saydı.

Ad (kavmi) de, gönderilen elçileri yalanladı.

'Âd kavmi rasûllerini tekzîb itdiler.

Ad halkı da elçilerini yalancı yerine koydu.

Ad Kavmi de peygamberleri yalanlamıştı.

Âd kavmi de peygamberlerini yalanladı.

Âd da peygamberleri yalanladı.

yalan duttı 'ād ķabilesi mürsel peyġamberleri ya'nį vaḥy gelmiş peyġamberleri.

Yalanladı ‘Ād ḳavmi mürsel nebīleri.

Ad taydası da peyğəmbərləri təkzib etdi.

(The tribe of) Aad denied the messengers (of Allah),

The ´Ad (people) rejected(3194) the messengers.

3194 See n. 1040 to 7:65 for the 'Ad people and their location. Here, the emphasis is on the fact that they were materialists believing in brute force... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.