5 Aralık 2021 - 30 Rebiü'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 122. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u)

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

Ve şüphesiz Senin Rabbin, Güçlü ve Üstün olandır, (merhamet edip) Esirgeyendir.

Muhakkak ki, senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü ve çok acıyıp, esirgeyendir.

Senin Rabbin, işte O, kudretli, hükümran, engin merhamet sahibidir.

Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.

Gerçekten senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

Şüphesiz ki, senin O Rabbin Azîz'dir= kâfirleri kahreder, Rahîm'dir= müminlere çok merhametlidir.

Ve şüphesiz senin Rabbin, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.

119,120,121,122. Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.

Senin Tanrın, yarlıgayan emredir

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabbin üstün iradeli ve merhametlidir.

Senin rabbin ’azîz, rahîmdir.

Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.*

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

öyle iken ekserîsi mü'min olmadı ve şübhesiz ki rabbın, o öyle azîz, öyle rahîm

Rabbin, elbette Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Şübhesiz ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir.

Şübhesiz ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.

Senin Rabbin elbetteki çok güçlü ve merhamet sahibidir.

Gerçekten senin çalabın kesenkes erkli, esirgeyici olandır.

Yegâne galip olan, bağışlayan, senin Rabbindir.

Ve hiç şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.

Oysa senin Rabb’in, sonsuz kudret ve merhamet sahibidir.
İşte, inananlarla inkâr edenler arasında süregelen amansız mücâdeleyi gözler önüne seren ve zâlimleri nasıl bir felâketin beklediğini haber veren bir başka tarihi olay:

Senin rabbin, elbette Rahîm Azîz’dir.

Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür, çok merhametlidir. [*]*

Şüphesiz senin Rabbin O çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’tır.

Ve şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!

Olsun senin Rabbin, yine de sınırsız bir güç sahibi ve sonsuz bir rahmet kaynağıdır. 2/255

Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.

Ve muhakkak ki Rabbin, elbette O, azîzdir, rahîmdir.

Ama Senin Rabbin aziz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.

Senin Rabbin pek güçlüdür, ikramı da boldur.

Şüphesiz Rabbin, güçlü olan, merhametli olan O'dur.

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.

Kuşkusuz, senin Rabbindir o mutlak Azîz, mutlak Rahîm.

daħı bayıķ çalabuñ oldur beñdeşsüz raḥmet ķılıcı.

Daḫı seni yaradan ‘azīzdür, raḥmet idicidür.

Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar!)

And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.

And verily thy Lord is He, the Exalted in Might, Most Merciful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.