5 Aralık 2021 - 30 Rebiü'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 117. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle rabbi inne kavmî keżżebûn(i)

Rabbim dedi, gerçekten de kavmim, yalanladı beni.

(Hz. Nuh ise:) “Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı. (Davetimi ve tehditlerimi hesaba katmadı.)

Bunun üzerine Nuh: ”Ey Rabbim!” dedi. “İşte kavmim beni yalanladı.

Nuh:
“Rabbim, kavmim beni yalancılıkla suçladı.” dedi.

(Nuh) dedi ki: "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.

Dedi ki: 'Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı.'

Nûh şöyle dedi: “- Rabbim! Gerçekten kavmim beni tekzib etti.

117, 118. Nuh: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Benimle onlar arasında hükmünü ver. Beni ve benimle beraber inananları kurtar..” dedi.

117,118. Nûh, “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı, benimle onların arasında sen hüküm ver! Beni ve beraberimdeki inananları kurtar!” dedi.

Nuh dedi ki: «Tanrım! Beni kendi ulusum yalanlamıştır!

(Nuh,) şöyle yakardı: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanlıyor.

117, 118. Nûh "Yâ rabbî benim kavmim bana yalancı diyor benim ile ânlardan birimizi intihâb it. Beni ve bana îmân idüb de beni ta’kîb idenleri halâs iyle" didi.

117,118. Nuh: "Rabbim! Milletim beni yalanladı. Benimle onların arasında Sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar" dedi.

Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.”

Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.

Dedi ki, "Rabbim, halkım beni yalanladı."

Nuh: "Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla itham etti."

Yâ reb! dedi: anlaşıldı ki kavmım beni tekzib ettiler

“Rabbim! Halkım beni yalanladı.” dedi.

(Nuuh): «Rabbim, dedi, hakıykat kavmim beni tekzîb etdi».

(Nûh ise şöyle) dedi: “Rabbim! Şübhesiz ki kavmim beni yalanladılar.”

Nuh” Rabbim! Kendi toplumum beni yalanladı.”

Nuh dedi: «Çalabım! İşte benim ulusum beni yalancı yerine koyuyor.

117, 118. Nuh dedi ki «— Yâ Rab! Kavmim beni yalancı saydılar, benimle onların arasında lâyıkıyle hükmet, beni de, benimle beraber mü/min olanları da kurtar».

De ki: “Rabbim! Şüphesiz kavmim beni yalanladı.”

Böyle devam eden uzun bir mücadelenin ardından Nuh,Ey yüce Rabb’im!” diye yalvardı, “İşte görüyorsun, halkım beni yalanladı.”

Dedi ki: -“Rabbim! Benim kavmim, beni yalanladı”.

(Nuh, Rabbine yönelerek) “Rabbim! Kavmim beni yalanladı.

(Nuh): “Ey Rabbim! Toplumum beni yalanladı.” dedi.

[Bunun üzerine Nûh:] “Ey Rabbim!” dedi, “İşte kavmim beni yalanladı;

Nuh, “Rabbim” dedi. “İşte sonunda halkım beni yalanlamış bulunuyor. 54/9

“Rabbim!” dedi, “İşte, sonunda kavmim beni yalanlamış bulunuyor;

(Nûh aleyhisselâm) Dedi ki: «Ya Rabbi! Şüphe yok ki, kavmim beni tekzîp ettiler.»

117, 118. Nûh: “Ya Rabbî, dedi, halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü Sen ver, beni ve beraberimdeki müminleri Sen halas eyle ya Rabbî! ” [54, 10-14]

(Nuh): "Rabbim, dedi, kavmim beni yalanladı."

“Rabbim, benim halkım beni yalancı yerine koyuyor.”

-Rabbim, kavmim beni yalanladı, dedi.

Nuh, “Rabbim,” dedi. “Kavmim beni yalanladı.

Nûh şöyle yakardı: "Rabbim, toplumun beni yalanladı."

eyitti nūḥ “iy çalabum! bayıķ ķavmum yalan duttılar beni.”

Nūḥ: Yā Rabbī, didi. Benüm ḳavmüm beni yalanladılar, didi.

(Nuh) dedi: “Ey Rəbbim! Həqiqətən, qövmüm məni təkzib etdi.

He said: My Lord! Lo! my own folk deny me.

He said: "O my Lord! truly my people have rejected me.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.