6 Aralık 2021 - 1 Cemaziye'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 113. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn hisâbuhum illâ ‘alâ rabbî(s) lev teş’urûn(e)

Onların hesabı ancak Rabbime aittir eğer anlarsanız.

"Onların hesabı (ise) yalnızca Rabbime aittir, eğer şuurundaysanız (anlarsınız ki ben gerçeği bildirmekteyim)."

Eğer iyi düşünecek olursanız, onları yargılamak ancak, Rabbime düşer.

“Eğer iyi düşünecek olursanız, onların hesabı kesinlikle Rabbimin huzurunda görülecektir.”

Onların hesapları ancak Rabbimin üzerinedir. Eğer anlıyorsanız.

'Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir, eğer şuurundaysanız (anlarsınız.)'

Onların hesabı ancak Rabbime aiddir; eğer iyice düşünseydiniz bunu bilirdiniz (fakat siz cahillik yapıyor, bilmediğiniz şeyi söylüyorsunuz).

“Onların hesabı, Rabbim olan Allah’a aittir. Eğer idrakiniz varsa (anlarsınız.)”

112,113,114,115. Nûh dedi ki: “Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı Rabbime aittir, düşünsenize! Ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Anlamanız olsaydı, onların hesabı ancak Tanrımadır

Onlar hakkında yargıda bulunmak bana değil, sadece Rabbime düşer. Keşke bu gerçeğin bilincinde olsanız!”*

112-115. Nûh "Benim ânların yapdıklarından haberim yokdur ânlar yapdıklarının hesâbını Allâh’a vireceklerdir. Anlamıyor mısınız? Îmân idenleri (esâfil dahî olsa) ben red idemem ben yalnız açıkdan teblîgâtda bulunur bir rasûlüm" didi.

112,113,114,115. Nuh: "Onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur; hesabları Rabbime aittir, düşünsenize! Ben inananları kovacak değilim. Ben sadece açıkça uyarıcıyım" dedi.

“Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!”

Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz!

"Hesapları, yalnız Rabbime aittir; keşke anlasanız."

"Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünsenize!"

Sizin şuurunuz olsa onların hısabı ancak rabbıma aiddir

“Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünürseniz gerçeği anlarsınız.”

«Onların hesabı Rabbimden başkasına aaid değildir, eğer ince düşünürseniz... »

“Eğer anlasanız, onların hesâbı ancak Rabbime âiddir.”

“Eğer bilirseniz! Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir.”

Onların hesabını görecek olan, benim çalabımdır, duşünsenize!

Onların hesaplarını görmek yalnız Rabbime düşer, farkında olsanız onu bilirdiniz.

“Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir, eğer farkındaysanız (anlarsınız).”

“Onları yargılamak, ancak Rabb’ime düşer; eğer insaf ve sağduyuyla düşünecek olursanız, bunu bilirsiniz.

“Onların hesabı ancak rabbime aittir; keşke farkında olsanız!”.

Düşünürseniz, onların hesabının ancak Rabbime ait olduğunu anlarsınız.

(Ve devamla): “Eğer anlarsanız onların hesabı ancak Rabbime aittir.”

“Eğer iyi düşünecek olursanız, onları yargılamak ancak Rabbime düşer! 50

Zira onların hesabı ancak Rabbime aittir, bunu bari kavrayabilseniz. Dedi. 11/29...32

Onlar hakkında yargıda bulunmak bana değil,[3233] sadece Rabbime düşer: keşke bu kadarını olsun fark etseydiniz!*

«Onların hesabı ancak Rabbime aittir, eğer anlayabilirseniz!»

112, 113. Nûh: “Onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir.

Anlayışınız olsa, onların hesabının Rabbime aidolduğunu bilirsiniz.

Onlara hesap soracak olan Rabbimdir, keşke bunu anlasanız!

Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer anlarsanız, dedi.

“Onların hesabı Rabbime aittir—eğer düşünürseniz.

"Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bir düşünebilseniz!"

“degüldür ḥisāb eylemegi anlaruñ illā çalabum üzere eger bilürseñüz.”

Anlaruñ ḥisābı degüldür, illā beni yaradan Tañrı üstine. Eger bilseñüz.

Əgər başa düşürsünüzsə, (bilin ki) onların haqq-hesabı (imanlarının zahiri, yaxud daxili olduğu, ürəkdən iman gətirib-gətirmədikləri) yalnız Rəbbimə aiddir! (Mən ancaq zahirə baxıram!)

Lo! their reckoning is my Lord's concern, if ye but knew;

"Their account is only with my Lord, if ye could (but) understand.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.