3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i)

“Artık Allah'tan korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının ve bana itaat edin.”

Artık Allah'tan çekinin ve itaat edin bana.

Öyleyse, yolunuzu Allah'la bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün.

“Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.”

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.

'Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.'

Artık Allah'dan korkun ve bana itaat edin.

“Artık Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.”

106,107,108,109,110. Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”

Allahtan korkasınız, bana başeğesiniz

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

106,107,108,109,110. Kardeşleri Nuh, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin" dedi.

“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

"ALLAH'ı dinleyip bana uymalısınız."

"Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

Gelin Allahdan korkun, bana itaat edin

“Öyleyse Allah için takva sahibi olun ve bana uyun.”

«Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».

“Artık, Allah'dan sakının ve bana itâat edin!”

“Allah’dan korunun ve bana itaat edin.”

108, 110. «— Artık Allah/tan sakının, bana da tevhit ve ta/at hakkındaki emrime itaat edin, bu dâvetime mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbine düşer. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin».

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

“Öyleyse, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek kötü davranışlardan sakının ve Allah’a kulluk konusunda beni örnek ve model kabul ederek, benim izimden yürüyün!”

“Allah’tan sakınıp korunun! Bana itaat edin!”.

Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun ve bana itaat edin!

“(Allah’tan) hakkıyla sakının ve bana itaat edin.” ¹*

öyleyse artık Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın ve benim izimden yürüyün!”

Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 3/31-32

şu halde, Allah’a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin![3231]*

Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin!

Allah'tan korkun ve bana ita'at edin.

Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin.

Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

“Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

“pes ķorķuñ Tañrı’dan daħı boyun virüñ baña.”

Pes Tañrıdan ḳorḳuñuz, daḫı baña uyuñuz, didi.

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

So keep your duty to Allah, and obey me.

"So fear Allah, and obey me.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.