21 Ocak 2021 - 7 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iż nâdâ rabbuke mûsâ eni-/ti-lkavme-zzâlimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hani Senin Rabbin, o vakit Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git (ve gerçeği bildir) ;"

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

An o zamanı ki hani Rabbin, Musa'ya, git zalimler topluluğuna diye nida etmişti,

Abdullah Parlıyan Meali

Ve hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git.

Ahmet Tekin Meali

Hani Rabbin Mûsâ'ya:
“İnkârda, isyanda ileri giden baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştiren o zâlim kavme git.” diye nida etmişti.

Ahmet Varol Meali

Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: "Zalimler topluluğuna git.

Ali Bulaç Meali

Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: 'Zulmetmekte olan kavme git;'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir vakit Rabbin, Mûsa'ya şöyle buyurmuştu: “- Git o zalimler kavmine;

Bahaeddin Sağlam Meali

10, 11. Hatırla ki, Rabbin, Musa’ya: “Sakınmayacaklar mı diye, o zalim toplum olan Firavun milletine git” diye seslendi.

Bayraktar Bayraklı Meali

10,11. Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti.[377]*

Besim Atalay Meali

Hani Tanrın Musa'ya: «Zalim olan ulusa

Cemal Külünkoğlu Meali

10-11. Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavunun toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı (diye sor)?”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

10,11. Rabbin Musa'ya: "Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git" diye nida etmişti. "Haksızlıktan sakınmazlar mı?"

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

10,11. Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.

Diyanet Vakfı Meali

10, 11. Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Edip Yüksel Meali

Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti: "O zalim topluma git."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip "Git o zalim kavme" dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi

Erhan Aktaş Meali

Bir zamanlar Rabb'in, zalim halka gitmesi için Mûsâ'ya seslenmişti.

Hasan Basri Çantay Meali

10,11. Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.

Hayrat Neşriyat Meali

10,11. Hani Rabbin Mûsâ'ya: “O zâlimler topluluğuna, Fir'avun'un kavmine git!(Allah'a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?” diye nidâ buyurdu.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz Musa ya “Zalim bir topluma git” diye seslenmiştik.

İsmail Hakkı İzmirli

10, 11. Hani Rabbin Musa/ya «— Zalim kavme Firavun kavmine var, onlar daha sakınmayacaklar mı ki başkalarına tapıyorlar?» diye sur-i nida etmişti.

Kadri Çelik Meali

Hani senin Rabbin, Musa'ya (şöyle) seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavime git.”

Mahmut Kısa Meali

Hani bir vakit Rabb’in Mûsâ’ya “Ey Mûsâ!” diye seslenmişti: “Âyetlerimi tebliğ etmek üzere, şu zâlim topluma git!”

Mehmet Türk Meali

Bir zamanlar Rabbin Mûsa’ya: “O zâlimler topluluğuna git.” diye seslendi.

Muhammed Esed Meali

VE [HATIRLA,] hani, Rabbin Musa'ya: “Şu zalimler toplumuna git!” diye seslenmişti,

Mustafa Çavdar Meali

Hani bir zaman Rabbin Musa’ya şöyle seslenmişti: “Şu zalimler toplumuna git!” 20/9...48

Mustafa İslamoğlu Meali

HANİ bir zamanlar Rabbin Musa’ya şöyle nida etmişti: “Şu zalimler güruhuna git;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver.

Suat Yıldırım Meali

10, 11. Bir vakit de Rabbin Mûsâ'ya: “Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, “hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de! ” diye nida etti. [20, 47]*

Süleyman Ateş Meali

Rabbin Musa'ya seslendi: "O zalim kavme git!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Bir gün Rabbin Musa’ya şöyle seslendi: “yanlışlar içinde olan şu toplumun yanına var,

Şaban Piriş Meali

Hani Rabbin, Musa'ya:-Zalim kavme git! diye seslenmişti.

Ümit Şimşek Meali

Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, “O zalimler güruhuna git,” diye.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbinin Mûsa'ya, "Zulüm sergileyenler topluluğuna git" diye seslenişini hatırla.

Eski Anadolu Türkçesi

10-11. daħı ol vaķt kim ķıġırdı çalabuñ mūsā’ya kim “gel žālim ķavumlara fir'avn ķavumı. ay ķorķmazlar mı?”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Yadına gətir ki, bir zaman Rəbbin Musaya belə buyurmuşdu: “Get o zalım tayfanın yanına –

M. Pickthall (English)

And when thy Lord called Moses, saying: Go unto the wrongdoing folk,

Yusuf Ali (English)

Behold, thy Lord called(3144) Moses: "Go to the people of iniquity,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.