23 Temmuz 2021 - 13 Zi'l-Hicce 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yudâ’af lehu-l’ażâbu yevme-lkiyâmeti veyaḣlud fîhi muhânâ(n)

(Bunların) Kıyamet günü azabı kat kat ziyadeleşir. Orada zelil ve hakir olarak ebedi (cehenneme mahkûm edilir).

Kıyamet günündeyse azabı katkat arttırılır ve horhakir bir halde, ebedi olarak azapta kalır.

Fakat kıyamet gününde, azabı kat kat olacak ve aşağılık bir durumda, temelli olarak kalacaktır.

Kıyamet günü böyle birinin azâbı kat kat artırılır. Alçaltılmış olarak azapta devamlı kalır.

Kıyamet günü ona azap kat kat artırılır ve onun içinde aşağılanmış olarak sonsuza kadar kalır.

Kıyamet günü, azab ona kat kat arttırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır.

Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve bu azab içerisinde hakîr olarak ebedî kalır.

Kıyamet günü azap onlar için iki kat arttırılır. Zelil bir halde orada ebedî olarak kalırlar.

Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır. Orada horlanmış olarak çok uzun süreli kalacaktır.

Kıyamet günü azabı kat kat olur, horlanarak orda sonsuz kalır

Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve orada horlanmış olarak tek başına kalakalır.*

Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır.

Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır.

Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır.

Diriliş günü cezaları katlanır ve horlanmış olarak orada ebedi kalırlar

Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır.

Kıyamet günü ona azâb katlanır ve onda muhakkar, muhalled kalır

Kıyamet Günü onun azabı katlanır ve orada sürekli horlanmış olarak kalır.

Kıyamet günü de azâbı katmerleşir ve o (azabın) içinde hor ve hakîr ebedî bırakılır.

Kıyâmet günü ona azab katlanır ve onun içinde hor (ve hakir) bir kimse olarak ebediyen kalır.

Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve alçalmış olarak o azapta ebedi olarak kalır.

Kıyamet günü onun azabı kat kat olur. Orada hor olarak daim kalır.

Kıyamet günü, azap ona kat kat arttırılır ve o, içinde aşağılanmış olarak temelli kalır.

Kıyâmet Günü, işlediği günahlar oranında azâbı kat kat artırılacak ve orada, sonsuza dek aşağılık bir hâlde azap içinde kalacaktır.

Kıyamet günü onun için Azap kat kat artar.
Aşağılanmış olarak orada sürekli kalırlar.

68,69. Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar; Allah’ın haram (saygın) kıldığı cana haksız yere kıymazlar; zina yapmazlar. Bunu yapan kişi, kıyamet günü azabı katlanan ve içinde alçaltılmış olarak [ebedî] kalacağı bir ceza ile karşılaşacaktır.

(Böyle kimsenin) kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve o¹ (azabın) içerisinde, rezil bir durumda sürekli kalır.*

[fakat] Kıyamet Günü'nde böyle birinin çekeceği azap kat kat artacak ve o Gün aşağılık bir durumda kalakalacaktır.

Kıyamet günü, onun azabı kat be kat katlanır, hor ve hakir bir biçimde cehennemde kalır. 2/81, 23/99...110, 40/47...50

Kıyamet Günü’nde onun terkedilmişlik acısı[3158] da kat kat olur ve orada onursuzca (tek başına) kalakalır.*

Onun için Kıyamet gününde azap kat kat olur ve orada enva-ı mezellete tutulmuş olarak aleddevam kalır.

Kıyamette, o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta, zillet içinde ebedî kalır.

Kıyamet günü onun için azab kat kat yapılır ve o azab'ın içinde hor ve hakir olarak kalır.

(Mezardan) kalkış günü onun cezası ikiye katlanır[*]. Sürekli itibarsızlık içinde kalır.*

Kıyamet günü, onun azabı kat kat ve zillet içinde hep orada kalırlar.

O kimse kıyamet gününde kat kat azaba uğrar ve orada hor ve hakir olarak sürekli kalır.

Kıyamet günü azap kendisi için kat kat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde uzun süre kalır.

ikilene aña 'aźāb ķıyāmet güni daħı dāyım ķala anuñ içinde ħor olmış.

Biri biri üstine olur ‘aẕāb ḳıyāmet güninde. Daḫı hemīşe ḳalur andaḫorluluġ‐ıla.

Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və (o, əzab) içində zəlil olub əbədi qalar.

The doom will be doubled for him on the Day of Resurrection, and he will abide therein disdained for ever;

(But) the Penalty on the Day of Judgment will be doubled to him, and he will dwell therein in ignominy,- (3129)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.