30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve ’âden ve śemûde ve ashâbe-rrassi vekurûnen beyne żâlike keśîrâ(n)

Âd'ı da helak ettik, Semud'u da, Ress ashabını da ve bunların arasında daha birçok soyları da.

Ress Ashabı, bâzılarına göre Şuayb Peygamberin gönderildiği kavimdir. Bâzılarına göreyse Ress, bir kuyudur. O kuyunun bulunduğu yerde oturan kavim, ke... Devamı..

 Ad’ı, Semud’u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri (de aynı akıbete uğrattık).

[Not: Ress halkı; Hicaz Yemen arasındaki Yemâme civarında veya başka bir coğrafyada yaşamış, bir kuyu etrafındaki azgın topluluk.]

Ve Âd toplumunu, Semûd toplumunu Ress halkını ve bunların arasında gelip geçen daha nice günahkar nesilleri, topluca cezalandırdık.

Âd'ı, Semûd'u, Res halkını (kuyuların bulunduğu bölgenin halkını) ve bunlar arasında daha birçok nesilleri inkârları yüzünden helâk ettik.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/17; 23/31.

Ad'ı, Semud'u, Ress ahalisini ve bunların aralarında pek çok nesilleri de (helak ettik).

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri (yok ettik).

Âd kavmini de, Semûd kavmini de, (Şuayb'ın) Ress Ashabını da, bunların arasında geçen bir çok ümmetleri de helâk ettik.

Ad, Semud kavimlerini, Ress halkını(*) ve bu arada nice çağları da helak ettik.

(*) Ress, kuyu demektir. Bunlar Semud kavminden sonra Yemame’de yaşayan bir toplumdur. (Muhtar-us Sıhah)

‘Âd kavmini, Semûd kavmini, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesli de hatırla!

Âd'i de, Semud'u da, Resi ileri de, orada bir hayli ulusları da yok eyledik biz!

Ad ve Semud toplumunu da Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice (isyankâr) nesilleri de (yaptıkları yüzünden topluca cezalandırdık).

“Ad”, Hz. Hud’un, “Semud” ise Hz. Salih’in kavmidir. “Ress” halkı konusunda farklı yorumlar yapılmaktadır. “Ress halkı”, taşlarla örülmüş büyük kuyula... Devamı..

’Âd ve Semûd ve Ashâbu’r Res ve ânlar meyânında daha bir çok ensâli mahv iyledik.

Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunların arasında birçok nesilleri de yerle bir ettik.

Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını[393] ve bunların arasında pek çok nesilleri de helâk ettik.

Ress halkı, taşlarla örülmüş kuyuların etrafında yerleşen topluluk demektir. Putlara tapan bu insanlar bir görüşe göre Şu’ayb peygamberin kavmi idi.... Devamı..

Âd’ı, Semûd’u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de (cezalandırdık).

Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).  

 «Âd» Hûd (a.s.)ın, «Semûd» Sâlih (a.s.)ın kavmidir. «Ress» hakkında değişik tefsirler vardır; daha çok Şuayb (a.s.)ın kavmi olarak bilinmektedir. Bir... Devamı..

Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında bir çok nesilleri de...

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkârcılıkları yüzünden helak ettik)

Âdi de, Semûdu da, Eshabı ressi de bunların arasında daha bir çok kurunu da

Âd’ı, Semûd’u, Ress halkını ve bunlar arasında (gelip geçen) birçok nesli (azaba müstahak oldukları için helâk ettik).

Âd'ı, Semûd'u, Ress yandaşlarını ve bunlar arasında yaşayan daha birçok nesilleri de;

«Aad» i de, «Semuud» u da, «Ress ashaabı» nı da ve bunların arasında (geçen) bir çok (nesilleri) de (helak etdik).

Âd ve Semûd (kavimlerin)i, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de (bu yüzden helâk ettik).(2)

(2)Ress, kuyu demek olup, Ashâb-ı Ress’in de peygamberlerini bir kuyuya hapsederek öldürdüklerinden veya putperest olduklarından dolayı kuyu başında h... Devamı..

Ad, Semud, Re’si halkı ve bunların arasında pek çok nesiller (ibret olarak helak edildi)

Ad’ı da, Semud’u da, Res’lileri de, bunların arasında üreyen birçoklarının da yok ettik.

Âd/ı, Semud/u, Ress/ilîleri [¹], bunların aralarında yetişen çok insan tabakalarını da yok ettik.

[1] Ress taş ile örülmüş kuyudur. Ressilîler bir rivayete göre Şuayb aleyhisselâmın kavmidir, ki putlara taparlardı.

Ad ve Semûd’u ve Ress halkını¹³ ve bunlar arasındaki nice nesilleri de…

13 Ress halkı, Şuayb Peygamber’in kavmi olduğu rivayeti vardır. Ress, zaten taşlarla örülmüş kuyulara denir. Bir gün bu halk bu kuyunun başında iken, ... Devamı..

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok kuşakları da (yok ettik).

(“Ress Ashabı” hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda müfessirler farklı şeyler söylemişlerse de, hiç biri tatmin edici değildir. Haklarında söyle... Devamı..

Âd, Semûd kavmini ve Ress halkını da günahlarından dolayı cezalandırdık ve bunlar arasında gelip geçen daha nice nesilleri…

Âd’ı da, Semûd’u da, Ress arkadaşlarını da, bunların arasından birçok nesilleri de (âyet yaptık).

Âdı, Semûd’u, Res halkını ve bunlar arasında gelip geçmiş nice nesilleri yerle bir ettik.

Yine hatırla! Ad’ı, Semud’u, Res halkını ve birçok nesilleri! İnkârlarından dolayı hepsini yok ettik.

38,39. Âd, Semûd, Ress halkı [*] ve bunlar arasında daha birçok nesle de örnekler vermiştik; (reddettikleri için) hepsini kırıp geçirmiştik.

[Ress] halkının Hz. Şuayb’ın, Hanzala’nın ya da Calut’un kavmi oldukları iddia edilmektedir.

Ad, Semûd ve Ress¹ halkını ve bunlar arasında (gelip geçen) daha birçok kuşakları da (inkârları sebebiyle) helâk ettik.

1 Ress: Örülmedik kuyu, maden ve kalıntı demektir. Fakat Ress halkının kimler olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunlar hakkında, Semûd halkından, A... Devamı..

Ve ‘Âd toplumunu, Semûd toplumunu, Ress ³³ halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice [günahkar] nesilleri [topluca cezalandırdık];

33 ‘Âd ve Semûd kavimleri hakkında bkz. 7. sure, 48 ve 56. not. Ress halkına gelince, Orta Arabistan’ın Kasîm bölgesinde bugün dahî bu ismi taşıyan bi... Devamı..

Öte yandan Ad kavmini, Semud kavmini ve Ress halkını ve bunlar arasında gelip geçen daha nice nesilleri de helak ettik. 9/70, 22/42...44, 38/12- 13, 50/12...14

Ve ‘Âd ve Semud kavmi, Ress sakinleri[³¹²⁵] ve bunlar arasında yaşamış olan bir çok nesil de (öyle oldu).

[3125] Resslilerle ilgili bir not için bkz: 50:12.

Ad ile Semud'u, Ress halkını (Şuayb kavmini) ve bu arada bir çok nesilleri de (helâk ettik)

Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunlann arasında pek çok nesilleri de helâk ettik.

Ve Âd'i de, Semûd'u da ve Re's ashâbını da ve bunların arasında bir nice çok asırlar erbâbını da (helak ettik).

Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helâk ettik. [17, 17; 23, 31]

Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada daha birçok nesilleri (inkarları yüzünden helak ettik).

Res kuyu demektir. Şu'ayb Aleyhisselâm'ın kavmi, kendisini yalanlayınca, çok yüzün olan bir kuyunun başında toplandıkları sırada kuyu birden çöküvermi... Devamı..

Ve 'Âd'ı ve Semûd'ı ve Ashâb-ı Res'i [¹] ve bunların arasında bir çok karnları helâk iyledik.

[1] Putperest bir kavim idi ki onları dîne da'vete Şu'ayb 'aleyhisselâm gönderilmişdi. Küfürde 'inadları cihetiyle yere batdılar.

Ad’ı, Semud’u, Res’liler[*]i ve bunların arasında yaşayan nice nesilleri de yok ettik.

Ad'ı da, Semud'u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir çok nesilleri de...

Âd ve Semud'u, Ress halkını(2) ve bunlar arasında daha nice nesilleri de böylece helâk ettik.

(2) Ress: kuyu. Ress halkının kimler olduklarına dair çeşitli rivayetler varsa da bunların hiçbirisi kesinlik taşımamaktadır.

Âd'ı, Semûd'u, Ress, halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yere batırdık.

[193b] daħı 'ād ķavmın ya'nį helāk eyledük daħı ŝemūd’i daħı res ķuyusı işlerini daħı bölükler anuñ arasında çoķ.

Daḫı ‘Ād ḳavmini, daḫı ẞemūd ḳavmini, daḫı Res ḳavmini, daḫı özge üm‐metleri, anlar arasında çoḳ.

Biz Adı da, Səmudu da, (Şüeybin) Rəss əhlini də, həmçinin onların arasında olan bir çox nəsilləri də (yerlə yeksan etdik).

And (the tribes of) Aad and Thamud, and the dwellers in Ar-Rass, and many generations in between.

As also ´Ad and Thamud, and the Companions(3094) of the Rass, and many a generation between them.

3094 Commentators are not clear as to who the "Companions of the Ross" were. The root meaning of "rass" is an old well or shallow water-pit. Another ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.