20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekavme nûhin lemmâ keżżebû-rrusule aġraknâhum vece’alnâhum linnâsi âye(ten)(s) vea’tednâ lizzâlimîne ‘ażâben elîmâ(n)

Nuh kavmini de, peygamberleri yalanladıkları zaman, sulara boğduk ve insanlara ibret olacak bir hale getirdik ve zalimlere, elemli bir azap hazırladık.

Nuh’un kavmi de, elçileri yalanladıklarında onları suda boğduk ve (hikâyelerini) insanlar için bir ayet-ibret kıldık. Biz zulmedenlere (işte böyle) acıklı bir azap hazırladık.

Nuh kavmini de, peygamberlerini yalanladıkları vakit, onları da suda boğduk. Onları inananlara bir ibret yaptık ve tüm yaratılış gayesi dışında hareket edenler için, can yakıcı bir azap hazırlamışızdır.

Nuh kavmini de, Nûh'u yalanlayarak bütün peygamberleri inkâr ettikleri zaman tûfanda boğduk. Onların başına gelenleri, insanlar için bir ibret, bir uyarı haline getirdik. İnkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riâyet etmeyen zâlimlere can yakıp inleten müthiş bir azap hazırladık.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/184; 69/11-12; Tefsîru Ebüs-suûd 6/218. Bu âyette “rasûl” yerine “rusul” olarak çoğul kullanılmasının sebebi, peygamberlerden he... Devamı..

Nuh kavmi de peygamberleri yalanlayınca onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık.

Nuh'un kavmi de, elçileri yalanlandıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azab hazırladık.

Nûh kavmini de, peygamberleri tekzib ettikleri zaman, boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz, zalimlere çok acıklı bir azab hazırladık.

Nuh kavmini de, peygamberleri yalanladıklarında, onları suda boğduk, onları insanlara bir ibret yaptık. Ve Ahirette zalimler için, elem verici bir azap hazırladık.

Nûh'un toplumunu da hatırla! Onlar peygamberlerini yalanladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlara ders yaptık. Zâlimlere acıklı bir azap hazırladık.

Yok ettik biz Nuh'un ulusunu da, onlar peygamberi yalanlayınca, suda batırdık, insanlara belge kıldık onları, hazırladık zalimlere ağrıtıcı bir azap

Nuh kavmini de resullerini yalanladıkları zaman suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimlere acı veren bir azap hazırlamışızdır.

Rasûllerini yalancılıkla ithâm iden Nûh kavmini gark itdik ve bütün insânlara bir ders-i ’ibret virdik. Zâlimlere elîm ’azâb ihzâr iyledik.

Nuh milletini de, peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret kıldık. Zalimlere can yakıcı azap hazırlamışızdır.

Nûh kavmini de, Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nûh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz, zalimler için çok acı bir azap hazırladık.

Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları, suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık.

Benzer şekilde, Nuh'un toplumu da elçileri yalanlayınca, halk için bir ders olsun diye onları boğduk. Zalimler için acı bir ceza hazırlamışızdır.

Nuh kavmine gelince, Peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde, onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acıklı bir azab hazırlamışızdır.

Nuh kavmini de Resulleri tekzib ettikleri vakıt gark edib kendilerini insanlara bir ıbret kıldık: hazırladık da zâlimlere elîm bir azâb

Nûh kavmini de, peygamberleri yalanlandıkları için suda boğduk ve insanlar için bir ibret (vesilesi) yaptık. (Biz) zâlimlere (kâfirlere, dünyada başlarına gelenlerin dışında, âhirette de) elem dolu bir azap hazırladık.

Nûh kavmine gelen peygamber sayısı “bir” olduğu hâlde, çoğul bir ifade ile “peygamberleri” ifadesi kullanılmasının sebebi, bütün peygamberlerin ümmetl... Devamı..

Nuh'un halkı, resûlleri yalanladıklarında suda boğduk ve onları insanlar için bir âyet¹ yaptık. Ve zalimler için acı veren bir azap hazırladık.

1- İbret.

Nuuh kavmini de, (evet) peygamberleri tekzîb etdikleri vakit biz onları da (tufan ile) boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yapdık. Biz zaalimler için (dâima) acıklı bir azâb hazırladık.

Nûh kavmini de (helâk ettik); peygamberleri yalanladıkları vakit, onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Ve o zâlimler için (pek) elemli bir azab hazırladık!

Nuh kavmi de elçileri yalanlayınca, onları suda boğmuş ve onları insanlara bir ibret yapmıştık. Biz haksızlık yapanlara acıklı bir azap hazırlamışızdır.

Nuh’un ulusunu da Bizim elçilerimizi yalancı saydıkları bir sırada suda boğduk. Onları insanlar için bir belge yaptık. Kıyıcılar için de acıklı bir azap düzdük.

Nuh kavmini de paygamberlerini yalancı çıkardıkları zaman suda boğduk, onları nâs/a ibret kıldık. Zalimlere de acıklı bir azap hazırladık.

Nûh kavmini de elçilerini yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret [âyet] yaptık. Zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık.

Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulme sapanlara acıklı bir azap hazırlamışızdır.

Nûh kavmini de, Nûh’un şahsında bütün Peygamberleri inkâr ettikleri için müthiş bir tufanın sularına batırıp boğduk ve onları,bütün insanlık için ibret alınacak bir örnek yaptık. O zâlimlere,âhirette de can yakıcı bir azap hazırladık!

Rasûller’i yalanladıkları anda Nûh’un kavmini suda boğduk.
Onları İnsanlar için âyet yaptık.
Zâlimler için acıveren bir azap hazırladık.

Tanrı elçilerini yalanlayan Nuhkavmini de sulara gömdük. Onların helâkini âleme ibret ettik. Tüm zalimler için kıvrandıran acılar hazırladık.

Aynı şekilde Nuh da toplumu tarafından yalanladı. Yalanlayanları suda boğduk. Onlara acı bir azap hazırladık. Kalıntılarını insanlara ibret yaptık.

Nuh kavmi de elçileri [*] yalanladıklarında onları (suda) boğmuş ve kendilerini insanlar için bir ders kılmıştık. (Ahirette de) zalimler için acıklı bir azap hazırladık.

Buradaki “elçiler”in kim olduğu önemli bir sorudur. Bazı âlimler, tercümeyi “elçiler(den birin)i yalanladıklarında” şeklinde yaparak, kastedilenin sad... Devamı..

Nûh toplumu da (öyle); onlar Peygamberleri¹ yalanlayınca (Biz de) onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Ve Biz, zâlimler için (âhirette de) acıklı bir azap hazırladık.

1 Peygamberlerin çoğul kullanılmasının sebepleri; 1- Nûh (a.s) ve ondan evvelki Peygamberleri inkâr etmeleri, 2- Yalnız Nûh’u (a.s) inkâr, bütün Peyga... Devamı..

Ve Nûh toplumunu da, rasûller[den birin]i yalanladıklarında sulara gömüverdik; böylece onları bütün insanlık için ibret yaptık; çünkü Biz bütün zalimler için çok can yakıcı bir azap hazırlamışızdır!

Elçileri yalanlayan Nuh kavmini de suda boğduk ve insanlık için bu olayı bir ibret yaptık zira biz haddi aşan her zalim toplum için can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. 7/59...64, 10/71...73, 11/25...49

Nûh kavmi de (öyle oldu): tam da elçileri(ni)[³¹²³] yalanladıklarında onları suya garkettik. Böylece kendilerini insanlığa ibret kıldık: zira Biz, haddi aşan herkes için[³¹²⁴] elem verici bir ceza hazırlamışızdır.

[3123] Çoğul gelen “elçiler” ile Hz. Nûh’un görevlendirdiği elçiler kastedilmiş olabilir. “Bir elçiyi yalanlamak tüm elçileri yalanlamaktır” anlamına ... Devamı..

Nuh kavmini de, peygamberlerini yalanladıkları için, suya gark ettik ve insanlara, -hatırlayıp anacakları- bir ibret kıldık. Biz, zalimlere (Peygamberlerimiz vasıtasıyle yaptığımız hak daveti kabul etmeyip, şirk ve küfürde direnen kavimlere) işte böyle helak edici azap hazırladık

Ve Nûh kavmi de ne zaman ki Resullerini yalanladılar onları da (su’da)boğduk ve onları insanlara bir ibret yaptık Zâlimlere acı bir azâb hazırladık.

Ve Nûh kavmini de, (helâk ettik) peygamberleri tekzîp ettikleri vakit onları gark ettik ve onları nâsa bir ibret kıldık ve zalimler için bir acıklı azap hazırladık.

Nûh'un halkına gelince, onlar Peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık. [69, 11-12]

Nuh kavmi de peygamberleri yalanladıkları vakit- onları da boğduk ve onları insanlara bir ibret yaptık. Zalimlere acı bir azab hazırladık.

Ve kavm-i Nûh'ı da, rasûli tekzîb iyledikleri zamân suya gark ile boğduk ve onları nâsa 'ibret kıldık ve zâlimlere elemli 'azâb haazırladık.

Elçilerini yalanlayınca Nuh’un toplumunu da yok ettik. İnsanlara ibret olacak şekilde onları boğduk. Biz, yanlış yapanlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

Nuh Kavmi de peygamberleri yalanlamıştı da onları suda boğarak, insanlara bir ibret kılmıştık. Zalimlere acıklı bir azap hazırladık.

Peygamberlerini yalanladıklarında, Nuh kavmini de boğduk ve insanlara ibret yaptık. Ve zalimler için acı bir azap hazırladık.

Ve Nûh kavmi... Resulleri yalanladıklarında hepsini boğup, insanlara bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık.

daħı nūḥ ķavmın ol vaķt kim yalan duttılar yalavaçları boġduķ śuda anları daħı eyledük anları ādemįlere nişān. daħı yaraķladuķ žālimlere 'aźāb aġrıdıcı.

Nūḥ ḳavmi daḫı ol vaḳt ki yalanladılar peyġamberleri. Ġarḳ itdük anları. Daḫı anları ḫalḳa ‘ibret ḳılduḳ. Daḫı ẓālimlere ‘aẕābı yaraḳladuḳ.

Biz Nuh qövmünü də peyğəmbərlərimizi təkzib etdikləri vaxt suda boğduq və onları insanlar üçün bir ibrət dərsi etdik. Biz zalımlar üçün də şiddətli bir əzab hazırlamışıq.

And Noah's folk, when they denied the messengers, We drowned them and made of them a portent for mankind We have prepared a painful doom for evil doers.

And the people of Noah,- when they rejected the messengers, We drowned them, and We made them as a Sign for mankind;(3093) and We have prepared for (all) wrong-doers a grievous Penalty;-

3093 The stories of Noah, of the prophets of 'Ad and Thamud (and of other prophets), in the reactions of their communities to their teaching are told ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.