7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekeżâlike ce’alnâ likulli nebiyyin ‘aduvven mine-lmucrimîn(e)(k) vekefâ birabbike hâdiyen venasîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böyle; Biz, her peygambere suçlu-günahkârlardan (cinni ve insani şeytanlardan) bir düşman kılıp (ona musallat ettik, bu imtihanın gereğidir) . Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve biz böylece her peygambere, mücrimlerden düşmanlar halkettik ve doğru yolu göstermek için de Rabbin yeter sana, yardım etmek için de.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey peygamber! Biz her peygambere suçlu günahkarlardan düşmanlar meydana getirdik. Bununla birlikte doğru yol gösterici ve yardımcı olarak sana Rabbin yeter.

Ahmet Tekin Meali

Rasûlüm, işte biz, böylece her peygamber için İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerden, suçlulardan, günahkârlardan düşmanlar peydah ettik. Yol gösteren, doğru yola getiren ve yardım eden olarak Rabbin sana yeter.*

Ahmet Varol Meali

Biz bu şekilde her peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yola iletici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Ali Bulaç Meali

İşte böyle; biz, her peygambere suçlu-günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte (Ey Rasûlüm, sana Mekke müşriklerini) böylece düşman yaptığımız gibi, senden önce de her peygamber için mücrimlerden bir düşman yaptık. Bununla beraber (düşmanların kahrından) koruyucu ve (onlara karşı) zafer verici olarak Rabbin sana yeter.

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz böylece, her peygamber için, azgın mücrimlerden bir düşman yaparız. Artık doğru yol gösterici ve yardım edici olarak sahibin ve terbiyecin olan Allah yeter.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar var ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter.

Besim Atalay Meali (1962)

Biz de böylecene —günahlı olanlardan— her peygambere bir düşman yaratmışız, doğru yola iletmekte, yardım etmekte yetişir Tanrın

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte (Ey Resûl, sana Mekkeli müşrikleri) böylece düşman yaptığımız gibi, (senden önce de) her nebinin karşısına suçlulardan bir düşman çıkarmıştık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin (sana) yeter.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Her peygamber için, böylece suçlulardan bir düşman ortaya koyarız. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak, Rabbin yeter.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!) İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peydâ ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Edip Yüksel Meali

Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Resulüm!) Ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve işte biz böyle her Peygamber için mücrimlerden bir düşman yapmışızdır, maamafih hâdi de rabbın yeter nasîr de

Erhan Aktaş Meali

Bu hep böyle olmuştur. Biz her nebiye, mücrimlerden¹ bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabb'in sana yeter.*

Hasan Basri Çantay Meali

Biz her peygambere günahkârlardan böyle düşman (lar) peyda etdik. Hidâyet verici olarak da, hakıykî yardımcı olarak da senin Rabbin yeter.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) İşte böylece her peygamber için günahkârlardan bir düşman kıldık. Hidâyet edici olarak da, yardımcı olarak da Rabbin yeter!

İlyas Yorulmaz Meali

İşte biz her peygambere suç işleyen günahkârlardan, düşmanlar var ettik. Rabbin doğru yolu belirlemede ve yardım etmekte (bütün kullarına) yeterlidir.

İsmail Hakkı İzmirli

İşte biz bunun gibi [⁶] her peygambere günahkârlardan düşman yaptık, Rabbinin sana rehber, medet- kâr olması elverir.*

Kadri Çelik Meali

İşte böylece biz her peygambere, suçlu günahkârlardan bir düşman kıldık. Hidayet edici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Mahmut Kısa Meali

İşte böylece Biz, ilâhî buyruklara karşı gelerek suç işleyen insan ve cinleri,gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin can düşmanı yaptık. O hâlde, zâlimlere karşı mücadeleye devam et! Korkma, yol gösterici olarak da, yardımcı olarak da Rabb’in sana yeter!

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) İşte Biz, her Peygamberin karşısına hep böyle günâhkâr bir düşman çıkardık. Sana hak yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Muhammed Esed Meali

İşte bu (senin çağında olduğu) gibi, biz her nebiye günaha gömülüp gitmiş kimseler içinden düşmanlar çıkardık; 25 bununla birlikte, sana yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Mustafa Çavdar Meali

İşte, bu suçlular nebilerden her birine düşman oldular. Olsun yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. 4/45, 6/112...116, 7/3, 31/6

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte böylece Biz, her nebiye, suçu karakter haline getirenler içerisinden düşmanlar çıkarmışızdır: olsun, nasıl olsa Rabbin yol gösterici ve yardım edici olarak sana yeter.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve işte Biz böyle herbir peygamber için günahkârlardan bir düşman kılmışızdır. Ve sana bir hidâyet ve nusret edici olarak Rabbin kifâyet eder.

Suat Yıldırım Meali

İşte böylece Biz her Peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma! Senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter! [6, 112-113]

Süleyman Ateş Meali

Biz böylece her elçiye suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Süleymaniye Vakfı Meali

Tıpkı bunun gibi her nebiye suçlulardan düşmanlar oluşmasını engellemedik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Sahibin yeter.

Şaban Piriş Meali

İşte böyle her peygamber için suçlulardan düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Ümit Şimşek Meali

Böylece Biz her peygambere mücrimlerden düşmanlar musallat ettik. Fakat Rabbin yol gösterici ve yardım edici olarak kâfidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz böylece her peygambere, suçlulardan bir düşman musallat ettik. Kılavuz ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ancılayın eyledük her peyġambere düşmān müşriķlerden. daħı ŧap oldı çalabun yol gösterici daħı yardım idici.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum! Bu Məkkə müşriklərini sənə düşmən etdiyimiz kimi) eləcə də (səndən əvvəl) hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etmişdik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mədədkar olması kifayət edər!

M. Pickthall (English)

Even so have We appointed unto every Prophet an opponent from among the guilty; but Allah sufficeth for a Guide and Helper.

Yusuf Ali (English)

Thus have We made for every prophet an enemy among the sinners: but enough is thy Lord to guide and to help.(3087)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.