10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elmulku yevme-iżin(i)-lhakku lirrahmân(i)(c) vekâne yevmen ‘alâ-lkâfirîne ‘asîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte o gün, gerçek mülk ve hükümranlığın, Rahman (olan Allah) ın (olduğunu herkes görüp bilecektir) . İnkâr edenler için ise oldukça zorlu bir gün (gerçekleşecektir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O gün, saltanat ve tasarruf, gerçekten de rahmanındır ve kafirlere, çok güç bir gündür o.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte o gün, gerçek saltanat ve egemenliğin yalnızca Rahman olan Allah'a ait olduğu, bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır. O gün, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için çetin bir gündür.

Ahmet Tekin Meali

İşte o gün gerçek hükümranlık, devlet ve mülk Rahmet sahibi, Rahman olan Allah'ındır. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler için pek zor bir gündür o gün.*

Ahmet Varol Meali

O gün gerçek mülk [5] Rahman'ındır ve o, kâfirler için oldukça zor bir gün olur.*

Ali Bulaç Meali

İşte o gün, gerçek mülk, Rahman (olan Allah)ındır. İnkâr edenler için oldukça zorlu bir gündür.

Ali Fikri Yavuz Meali

O gün, mevcut olan bütün mülk Rahman'ındır. Kâfirlere ise, bugün, çok çetin bir gün olur.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte o gün, gerçek ve hak olan idare ve iktidar, Rahman olan Allah’ındır. Ve o kâfirler için de zor bir gün olacaktır.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün gerçek egemenlik sadece Rahmân'a aittir. İnkârcılara çok zor bir gün olacaktır.

Besim Atalay Meali (1962)

Hak olarak o gün mülk, esirgeyen Tanrınındır, o gün sarptır kâfirlere !

Cemal Külünkoğlu Meali

O gün, gerçek egemenliğin (yalnızca) Rahman (olan Allah)'a ait olduğu (bütün açıklığıyla ortaya çıkacak) ve inkârcılar için çok zor bir gün olacak.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O gün gerçek hükümdarlık Rahman'ındır. İnkarcılar için yaman bir gündür.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kâfirlere zorlu bir gün olacaktır.

Diyanet Vakfı Meali

İşte o gün, gerçek mülk (hükümranlık) çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için de pek çetin bir gündür o.

Edip Yüksel Meali

İşte o gün, yönetim tümüyle ve mutlak olarak Rahman'ındır. İnkarcılar için zor bir gün olacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte o gün gerçek hükümranlık, çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için ise o, pek çetin bir gündür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Mülk o gün elhak rahmânındır, kâfirlere ise o pek zorluklu bir gün olur

Erhan Aktaş Meali

İzin Günü egemenlik yalnızca Rahman'a aittir. O gün, gerçeği yalanlayan nankörler için zor bir gündür.

Hasan Basri Çantay Meali

O gün hak (ve sabit olan) mülk çok esirgeyen (Rabbin) dir. Kâfirler için ise o, pek yaman bir gün olmuşdur.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün, gerçek mülk (hâkimiyet) Rahmân'ındır. Kâfirlere ise, zor olan bir gündür!

İlyas Yorulmaz Meali

O kıyamet günü, bütün var olanlar (mülk) ve yetki Rahmana aittir ve yeryüzünde iken doğruları inkâr edenler için o gün, çok zor bir gün olacak.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte o gün, hakikî mülk [⁴] yalnız esirgeyen Tanrı/nındır, o gün kâfirler hakkında güç bir gündür.*

Kadri Çelik Meali

İşte o gün gerçek mülk, Rahman'ındır. Küfre sapanlar için de oldukça zorlu bir gündür.

Mahmut Kısa Meali

İşte o Gün, kulların tercih ve irâdeleri ellerinden alınacak ve gerçek hükümranlık, tamamen ve yalnızca Rahmânın olacaktır. Bugün otorite sahibiymiş gibi görünenlerin, gerçekte ne kadar zayıf ve âciz oldukları anlaşılacak ve hâkimiyetin, yalnızca Allah’a ait olduğu apaçık ortaya çıkacaktır. İşte bunun içindir ki o Gün, kâfirler için gerçektençetin bir gün olacaktır! Öyle ki:

Mehmet Okuyan Meali

25,26. Göğün bulutlarla yarılacağı ve meleklerin de bölük bölük indirilecekleri o gün,* gerçek otorite Allaha aittir.* kâfirler için o gün çok zordur.**

Mehmet Türk Meali

İşte o gün, mutlak hükümranlık, çok merhametli olan (Allah)’ındır ve o (gün), kâfirler için pek zor bir gündür.

Muhammed Esed Meali

o Gün ki, gerçek egemenliğin [yalnızca] Rahmân'a ait olduğu [bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır]; ve bunun içindir ki, (o Gün) hakkı inkara şartlanmış olanlar için çok zor bir Gün olacaktır;

Mustafa Çavdar Meali

İşte o gün, gerçek hükümranlığın yalnız Rahman’a ait olduğu açıkça görülecek ve kâfirler için çok çetin bir gün olacak. 18/49, 40/16, 54/52- 53

Mustafa İslamoğlu Meali

gerçek hâkimiyet o gün, Rahmân olan (Allah’a) ait olacak: ve zaten o (gün) inkâr edenler için çok zor bir gün olacak.[3109]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün sabit olan mülk, Rahmân'ındır. Kâfirlere ise gayet güç bir gün olmuştur.

Suat Yıldırım Meali

İşte o gün tam hâkimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kâfirler için o gün, çok çetin bir gün olacaktır. [69, 17; 2, 210; 40, 16; 74, 9-10; 21, 103]

Süleyman Ateş Meali

İşte o gün, gerçek mülk, Rahmanın'dır, (bütün hükümranlık yalnız O'na aittir) ve o (gün), kafirler için çetin bir gündür.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman’ındır. Kendini doğrulara kaptanlara(kâfirlere) pek çetin bir gün olacaktır.

Şaban Piriş Meali

O gün, gerçek hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler için pek zorlu bir gündür.

Ümit Şimşek Meali

O gün gerçek egemenlik bütün hakikatiyle Rahmân'ındır. Ve o gün, kâfirler için zorlu bir gündür.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O gün gerçek mülk/yönetim Rahman'ındır. Ve o, kâfirler için çok zorlu bir gündür.

Eski Anadolu Türkçesi

pādişāhlıķ ol gün ḥaķ rahmān'uñdur daħı oldı gün kāfirler üzere śarp.

Bunyadov-Memmedeliyev

O gün həqiqi hökmranlıq (mülk) ancaq Rəhmana məxsusdur; o, kafirlər üçün isə çətin bir gün olacaqdır.

M. Pickthall (English)

The Sovereignty on that day will be the True (Sovereignty) belonging to the Beneficent One, and it will be a hard day for disbelievers.

Yusuf Ali (English)

That Day, the dominion as of right and truth, shall be (wholly) for (Allah)(3083) Most Merciful: it will be a Day of dire difficulty for the Misbelievers.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.