7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyevme teşakkaku-ssemâu bilġamâmi venuzzile-lmelâ-iketu tenzîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göğün bulutlar gibi parçalanacağı ve meleklerce arka arkaya (amel defterlerinin) indirilip (ortaya konulacağı) gün; (kesindir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler de bölük bölük inecekler.

Ahmet Tekin Meali

Gökyüzünün beyaz bulutlarla yarılacağı, meleklerin bölük bölük indirilecekleri gün, mülk ve hükümranlık Allah'ındır.*

Ahmet Varol Meali

O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.

Ali Bulaç Meali

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

Ali Fikri Yavuz Meali

Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve göğün bulutlar halinde yarıldığı(*) ve meleklerin indirildiği gün;*

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler.

Besim Atalay Meali (1962)

O gün bir ak bulutla gökyüzü yarılarak, melekler inerler

Cemal Külünkoğlu Meali

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecekler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

Diyanet Vakfı Meali

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Edip Yüksel Meali

Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hem o, Semânın gamâm ile yarılacağı ve Melâikelerin peyderpey indirildiği gün

Erhan Aktaş Meali

O gün, gök beyaz bulutlar şeklinde parçalanacak ve melekler ardı sıra indirilecek.

Hasan Basri Çantay Meali

O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

İlyas Yorulmaz Meali

O gün gökler bulutlarla birlikte parça parça olacak ve melekler yeryüzüne indirilecekler.

İsmail Hakkı İzmirli

O gün, beyaz bulutla [³] gök yarılacak, melekler yere inecekler.*

Kadri Çelik Meali

Bulutlu göğün parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün.

Mahmut Kısa Meali

Gökleri ve yeri içinde barındıran şu koskoca evren bir toz bulutu hâlinde paramparça olduğu ve birbiri ardınca meleklerin mahşer alanına indirildiği Gün;

Mehmet Türk Meali

O gün gökyüzü (beyaz) bulutlarla (beraber)1 yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.*

Muhammed Esed Meali

O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;

Mustafa Çavdar Meali

O gün gökyüzü parçalanıp bulutsu bir şekle dönüşecek ve melekler bulutların arasından bölük bölük indirilecek. 41/11, 14/48, 78/19

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte o gün, tüm bulutlarıyla birlikte gökyüzü paramparça olacak;[3108] ve melekler bölük bölük indirilecek;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.

Suat Yıldırım Meali

Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. [69, 15-17]

Süleyman Ateş Meali

Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;

Süleymaniye Vakfı Meali

Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün[*];*

Şaban Piriş Meali

O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.

Ümit Şimşek Meali

O gün gökyüzü bulutlarla yarılır; melekler peş peşe indirilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ol gün kim yarıla gök bulud-ıla daħı indürile firişteler indürmeklık.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göyün (yeddi qat səmanın yuxarısından enən ağ) buludla parçalanacağı, mələklərin bölük-bölük (yerə) endirələcəyi gün -

M. Pickthall (English)

A day when the heaven with the clouds will be rent asunder and the angels will be sent down, a grand descent.

Yusuf Ali (English)

The Day the heaven shall be rent asunder with clouds,(3082) and angels shall be sent down, descending (in ranks),-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.