7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ashâbu-lcenneti yevme-iżin ḣayrun mustekarran veahsenu mekîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Cennet ehli, o gün, en hayırlı bir yurttadır, en güzel bir dinlenme yerinde.

Abdullah Parlıyan Meali

O gün, cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenilecek yerlerin en güzelindedirler.

Ahmet Tekin Meali

O gün Cennet ehlinin kalacakları yer çok huzurlu, çok hayırlı ve kuşluk vakti dinlenecekleri yer pek güzeldir.*

Ahmet Varol Meali

O gün cennetliklerin kalacakları yer daha iyi, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

Ali Bulaç Meali

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O gün (kıyamette) cennet ehlinin duracakları yer çok hayırlı ve dinlenip barınacakları yer çok güzeldir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O gün Cennet ehlinin yeri ne kadar da yararlıdır ve onlar ne güzel bir söyleşi(*) içindedirler.*

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün, cennetlikler en iyi bir karargâh ve en güzel bir konaktadırlar.

Besim Atalay Meali (1962)

O gün cennetlikler iyi bir duraktalar, güzel bir eğlekteler

Cemal Külünkoğlu Meali

O gün cennet halkının kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer de pek güzel olacak.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O gün, cennetliklerin kalacağı yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

Diyanet Vakfı Meali

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Edip Yüksel Meali

O gün cennet halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Eshabı Cennettir ki o gün eğlendiği yer hayırlı, dinlediği yer pek güzeldir

Erhan Aktaş Meali

O gün, Cennet ehli en yararlı yerde eğlenecek ve en iyi yerde dinlenecek.

Hasan Basri Çantay Meali

O gün cennet yaranının eğlenib duracakları yer çok hayırlı, dinlenecekleri yer çok güzeldir.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün Cennet ehli, kalacak yer i'tibâriyle en iyi ve istirâhat edecek yer cihetiyle de en güzel olan(lar)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Cennet ashabı ise, o gün en hayırlı ve en güzel sözlerin söylendiği yerlerde kalacaklar.

İsmail Hakkı İzmirli

O gün Cennetliklerin en iyi karargâhları, en güzel istirahatgâhları bulunacak.

Kadri Çelik Meali

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

Mahmut Kısa Meali

O gün cennetlikler hârika bir yurda yerleşecek ve güzelce dinlenip safa süreceklerdir.

Mehmet Türk Meali

O gün, cennetliklerin kalacakları yer, çok hayırlı ve dinlenecekleri yer, pek güzeldir.

Muhammed Esed Meali

[ama] o Gün, cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenilecek yerlerin en güzeli, en rahatı bahşedilecektir. 20

Mustafa Çavdar Meali

O gün cennet ehline, kalınacak yerlerin en iyisi ve dinlenilecek yerlerin en güzeli verilecek. 7/43, 15/47, 19/85- 96, 36/55...59

Mustafa İslamoğlu Meali

O gün cennet ehli, kalınacak yerlerin en hayırlısına, istirahat mekânlarının en iyisine sahip olacak.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O günde cennet ehli, karargâh itibariyle hayırlıdır, istirahatgâhca da daha güzeldir.

Suat Yıldırım Meali

Ama o gün, cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. [59, 20; 25, 76]*

Süleyman Ateş Meali

O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip safa sürecekleri yer daha güzeldir.

Süleymaniye Vakfı Meali

O gün cennet halkının yerleştiği yer pek iyi, dinlenme yerleri pek güzeldir.

Şaban Piriş Meali

O gün cennetlikler en hayırlı bir yurtta, en güzel bir dinlenme yerindedir.

Ümit Şimşek Meali

Cennet ahalisi ise o gün daha hayırlı bir karar yerinde, daha güzel bir istirahat mevkiindedir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O gün, konakladıkları yer çok hayırlı, dinlenip eğlendikleri yer çok güzel olanlar, cennet halkıdır.

Eski Anadolu Türkçesi

uçmaķ işleri ol gün yigrekdür ŧuraķ yirindin yaña daħı görklürekdür dinlenecek yirdin yaña.

Bunyadov-Memmedeliyev

O gün cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır!

M. Pickthall (English)

Those who have earned the Garden on that day will be better in their home and happier in their place of noonday rest;

Yusuf Ali (English)

The Companions of the Garden will be well, that Day, in their abode, and have the fairest of places for repose.(3081)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.