10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ ted’û-lyevme śubûran vâhiden ved’û śubûran keśîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Kendilerine:) “Bugün yok oluşu bir kere (arzulayıp) yalvarmayın, birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.” (Ve boş yere kendinizi hırpalayın ki bu cezayı hak ettiniz, denilecektir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bugün, bittik, helak olduk diye bir kere bağırmayın, birçok kere bağırın bittik, helak olduk diye.

Abdullah Parlıyan Meali

Ama o zaman onlara denecek ki: “Bugün bir defa yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın bakalım!”

Ahmet Tekin Meali

Onlara:
“Bu gün, yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Birçok defalar yok olmayı isteyin.” denir.
*

Ahmet Varol Meali

"Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın."

Ali Bulaç Meali

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlara denir ki, bugün yalnız bir helâke çağırmayın, birçok helâklere çağırın (çünkü size türlü türlü azab vardır).

Bahaeddin Sağlam Meali

(Onlara:) “Siz bir kere yok olmakla kurtulacağınız bir işe düşmediniz… Müteaddit defa yok olmayı isteyeceğiniz bir durumdasınız.” (denilir.)(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlara şöyle denir: “Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyiniz. Aksine birçok defa yok olmayı isteyiniz.”

Besim Atalay Meali (1962)

Onlara denilir ki: «Yok olmayı bir kez istemeyiniz, çok kez isteyesiniz!»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Orada kendilerine:) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denecek). *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin" denir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)

Diyanet Vakfı Meali

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!  *

Edip Yüksel Meali

Bu gün bir ölüm değil, birçok ölüm çağırın.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Onlara şöyle denilir) Bu gün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir helâke haykırmayın bugün çok helâke haykırın

Erhan Aktaş Meali

Bugün bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin.

Hasan Basri Çantay Meali

(Onlara denilir ki:) «Bu gün bir (kerre) helâle (olmayı) çağırmayın, birçok (defalar) helak (olmayı) çağırın»!

Hayrat Neşriyat Meali

(Onlara şöyle denir:) “Bugün helâki (sâdece) bir def'a çağırmayın, birçok def'alar helâki çağırın!”

İlyas Yorulmaz Meali

Onlara “Bu gün atacağınız bir çığlık değil, daha çok çığlıklar atacaksınız” denir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlara «— Bugün bir kere beddua etmeyin, bilâkis çok çok beddua edin» denilecek [³].*

Kadri Çelik Meali

Bugün bir defa yok oluşu dileyip çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu dileyip çağırın.

Mahmut Kısa Meali

Bunun üzerine azap melekleri onlara, “Bugün bir kerecik ölmeyi değil, defalarca ölmeyi isteyin! Çünkü bu azap hiçbir zaman bitmeyecek, yanıp kavrulan vücudunuz her defasında yeniden yaratılacak ve artık ölmek isteseniz de ölemeyeceksiniz!diyecekler.

Mehmet Okuyan Meali

(Kendilerine) “Bugün (yalnız) bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin!” (denecektir).

Mehmet Türk Meali

(O gün onlara): “Bugün (sadece) bir defa yok olmayı istemeyin, (aksine) defalarca yok olmayı isteyin!” denilir.

Muhammed Esed Meali

[Ama o zaman onlara denecek ki:] “Bugün bir defada yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın, bakalım!” 11

Mustafa Çavdar Meali

Bu gün ölüp yok olmak için bir defa değil defalarca yalvarın! 11/106- 107, 14/17, 20/74, 43/74...77, 69/25...27

Mustafa İslamoğlu Meali

Yoo, bugün tek bir yok oluşu çağırmayın, aksine bir çok yok oluşu çağırın![3096]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Onlara denilir ki:) «Bugün bir helâk davet etmeyiniz, birçok helâki davet ediniz.»

Suat Yıldırım Meali

Kendilerine “Bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin” denilecek. [52, 16; 14, 21]

Süleyman Ateş Meali

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın.*

Süleymaniye Vakfı Meali

“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin” (denir)

Şaban Piriş Meali

-Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. bir Çok kere yok olmayı dileyin.

Ümit Şimşek Meali

Bugün bir helâk istemeyin; tekrar tekrar helâk olmayı isteyin.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölümü davet edin.

Eski Anadolu Türkçesi

“ķıġırmañ bugün helāklıķ diyü bir gez daħı ķıġıruñ helāklıķ diyü çoķ.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Onlara istehza ilə deyilər: ) “Bu gün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diləyin!” (Belə bir gündə bir dəfə vaveyla deməkdən, bir dəfə özünə ölüm istəməkdən heç nə çıxmaz. Allahın əzabı intəhasız və dəhşətli olduğu üçün dəfələrlə vaveyla deyib, dəfələrlə özünüzə ölüm diləməlisiniz!)

M. Pickthall (English)

Pray not that day for one destruction, but pray for many destructions!

Yusuf Ali (English)

"This day plead not for a single destruction: plead for destruction oft- repeated!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.