8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen yuti’i(A)llâhe verasûlehu veyaḣşa(A)llâhe veyettekihi feulâ-ike humu-lfâ-izûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kim Allah'a ve Resul’üne itaat ederse ve Allah'tan saygıyla korkup O'ndan (kahrına uğramaktan) sakınırsa, işte bunlar ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erecek kimselerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan çekinirse o çeşit kişilerdir muratlarına erenlerin, kurtulup nusret bulanların ta kendileri.

Abdullah Parlıyan Meali

Çünkü Allah'a ve O'nun Rasûlü'ne itaat edenler, Allah'a saygı duyup O'na karşı sorumluluk duyanlar, işte bunlardır mutluluğa erenler.

Ahmet Tekin Meali

Allah'a ve Rasulüne itaat edenler, Kur'an ve sünneti uygulayanlar, içleri titreyerek Allah'tan korkanlar, O'na sığınanlar, emrine yapışanlar, günahlardan arınıp, azabından korunanlar, işte onlar mutluluğa erenlerdir.

Ahmet Varol Meali

Kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır.

Ali Bulaç Meali

Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat eder, yaptığı günahlardan ötürü Allah'dan korkar ve geri kalan ömründe de O'ndan sakınırsa, işte bunlar ebedî saadete kavuşanlardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kim, Allah’a ve Resulüne itaat ederse, (geçmişte yaptıklarından dolayı) Allah’a karşı ürperirse ve (gelecekte) kendini korursa, işte gerçekten kazançlı olanlar onlardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'a ve Peygamberine itaat eden, Allah'ı sayan ve O'na saygılı olan kimseler, işte onlar kurtulanlardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah ile peygambere başeğenler, korkarak sakınanlar da, işte bunlar kurtulanlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Kim(ler) Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ın azabından korkar ve O'na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.

Diyanet Vakfı Meali

Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.

Edip Yüksel Meali

ALLAH'a ve elçisine uyan, ALLAH'ı sayıp O'nu dinleyen kimseler üstün gelenlerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve her kim Allaha ve Resulüne itaat eyler ve Allaha haşyet besler ve ona korunursa işte murada irecek olanlar bunlardır

Erhan Aktaş Meali

Kim Allah'a ve Resul'üne itaat eder, Allah'a huşu¹ duyar ve O'na takvalı² olursa işte onlar kazançlı çıkacak olanlardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Kim Allaha ve resulüne itaat ederse, (geçmiş günâhlarından dolayı) Allahdan korkarsa, (gelecek günâhlarından nâşî de) Ondan sakınırsa kurtuluşu bulanlar da bunların ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat Meali

Her kim Allah'a ve Resûlüne itâat eder ve Allah'dan korkar ve O'ndan sakınırsa, işte onlar, gerçekten kazanan kimselerdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Kim Allaha ve Elçisine itaat eder, Allahdan korkar ve sakınıp korunursa, işte böyleleri kurtuluşa erişenlerdir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Her kim Allah/a ve resûl/üne itaat eder, Allah/tan korkar, sakınırsa onlar korktuklarından kurtulmuşlardır.

Kadri Çelik Meali

Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte kurtuluşa erenler bunlardır.

Mahmut Kısa Meali

Her kim Allah’a ve Elçisine itaat eder, Allah’a saygıyla bağlanır ve O’nakarşı gelmekten titizlikle sakınırsa, işte en büyük mutluluk ve başarıyı elde edecek olanlar bunlardır.

Mehmet Okuyan Meali

Kim Allaha ve Elçisine itaat eder, Allaha saygı duyar ve O
a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olursa,* işte onlar da mutluluğa ulaşanların ta kendileridir.
*

Mehmet Türk Meali

Kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat eder, Allah’tan korkar ve (Ona karşı hata etmekten) sakınırsa, işte gerçekten kazananlar onlardır.

Muhammed Esed Meali

Çünkü, Allah'a ve O'nun Rasûlü'ne itaat edenler, Allah'tan korkup O'na karşı sorumluluk duyanlar; işte bunlardır, [nihaî] zafere erişecek olanlar!

Mustafa Çavdar Meali

Kim Allah’a, dolayısıyla mesajlarını tebliğ eden elçisine itaat eder ve Allah’a derin bir saygı duyarak korunur ve sakınırsa işte bunlardır gerçek başarıya ulaşanlar. 3/31- 32, 4/80, 24/54, 47/33

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve kim Allah’a, dolayısıyla O’nun Rasulü’ne itaat eder,[3048] Allah’tan korkar ve Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederse, işte onlar gerçek başarıya eren kimseler olacaklar.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve her kim Allah'a ve resûlüne itaat ederse ve Allah'tan korkarsa ve O'ndan takvâ ile sakınırsa işte necât bulacak olanlar, ancak bunlardır.

Suat Yıldırım Meali

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip O'na karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedî başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Süleyman Ateş Meali

Kim(ler) Allah'a ve Resulüne ita'at eder, Allah'tan korkar, O'(nun azabı)ndan korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim Allah’a ve elçisine boyun eğer, Allah’tan korkar ve ondan çekinirse işte başaracak olanlar onlardır.

Şaban Piriş Meali

Kim Allah'a ve peygamberine itaat eder ve Allah'tan saygıyla korkar ve sakınırsa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.

Ümit Şimşek Meali

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve Ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar murada ermiş olanlardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a ve O'nun resulüne itaat eden, Allah'a saygı duyan ve O'ndan korkan kişiler, zafere ulaşanların ta kendileridir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı her kim muŧį' olur-ise Tañrı’ya daħı yalavacına daħı ķorķar-ise Tañrı’dan ya'nį işledügi yazuķdan daħı ķorķa andan anlar anlardur ķurtılıcılar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər – məhz belələri uğura çatanlardır (əbədi səadətə - Cənnətə qovuşanlardır).

M. Pickthall (English)

He who obeyeth Allah and His messenger, and feareth Allah, and keepeth duty (unto Him): such indeed are the victorious.

Yusuf Ali (English)

It is such as obey Allah and His Messenger, and fear Allah and do right, that will win (in the end),


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.