25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyubeyyinu(A)llâhu lekumu-l-âyât(i)(c) va(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un)

Ve Allah, size delillerini apaçık bildirmededir ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Mustalak oğullarıyla savaşa gidilirken Ayişe de vardı. Savaştan Medine'ye dönülürken bir yerde konaklanmıştı. Ayişe orada deveden inmiş, biraz eğlenmi... Devamı..

Ve Allah size ayetleri açıklıyor (ve şöyle uyarıyor); Allah (her şeyi ayrıntılarıyla) Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Çünkü Allah, size mesajlarını apaçık bildiriyor. Çünkü Allah, herşeyi hakkıyla bilir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Allah âyetleri, şer'î hükümleri, üstün ahlâk kurallarını size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hikmet sahibi ve hükümrandır.

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah bilendir, hakimdir.

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size ayetlerini (emir ve yasaklarını) böyle açıklıyor. Allah Alîm'dir= her şeyi bilir, Hakîm'dir=hükmünde hikmet sahibidir.

Allah ayetlerini size açıklıyor. Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.

Allah bu suretle âyetlerini size açıklıyor. Allah, her şeyi bilir; hikmet sahibidir.

Allah size âyetlerin açıklar, Allah bilicidir, Allah bilgedir

Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor. Zira Allah her şeyi tam bilen, her işi hikmetle yapandır.

Mü’minler! Allâh size âyâtını îzâh idiyor. ’Âlim ve hakîmdir.

Allah size ayetleri açıkça bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.

Allah, size âyetleri açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size âyetleri açıklıyor; Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

ALLAH size ayetlerini böyle açıklıyor. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve sizin için âyetleri beyan buyuruyor ki Allah alîmdir hakîmdir

Allah size (emir ve yasaklarını içeren) âyetlerini böyle açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah, size ayetlerini beyan¹ ediyor. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

1- Kanıt içeren; açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi.

Ve (işte) size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah (her şey'i) hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

Ve Allah size âyetleri açıklıyor. Çünki Allah, Alîm (herşeyin içyüzünü bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilen ve her şeye hüküm verendir.

Allah size ayetlerini açıkça bildiriyor. Allah bilicidir, doğruyu bildiricidir.

Allah size âyetleri belli ediyor. Allah hakkıyle âlimdir, hakimdir [⁵].

[5] Bu bühtanı faş edenleri tamamıyle bilir. Kendisinden sadır olan ef'al yollu yolundadır.

Allah size ayetleri açıklıyor. Çünkü O, Alîm’dir, Hakîm’dir.

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

İşte bunun içindir ki, Allah size ayetlerini böyle açıkça ve ayrıntılı olarak bildiriyor. Unutmayın ki, Allah her şeyi bilendir, her konuda en doğru ve en adâletli hükmü veren bir hakîmdir.

Allah Âyetler’i size açıklıyor.
Allah hakîm alîmdir.

Allah, size ayetleri açıklıyor, çünkü Allah, her şeye bilgi ile hakimdir...

Allah size ayetlerini anlayacağınız şekilde net bir şekilde açıklar. Allah her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah ayetleri size açıklıyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

İşte Allah, size âyetlerini böylece açıklıyor. (Çünkü) Allah hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir.

çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!

Ve Allah size, hükümlerini açıklıyor. Allah, her şeyi bilen ve doğru hüküm verendir. 6/59, 10/61, 13/9, 58/6

Zira Allah size mesajlarını açıkça bildirir: nitekim her hükmünde tam isabet kaydeden Allah, (bu olayda kimin nerede durduğunu) çok iyi bilmektedir.[²⁹⁹⁰]

[2990] Belirsiz gelen ilâhî esma, kullanıldıkları bağlama fiilî ve aktüel bir atıf içerir (Bkz: 9:102, not 129).

Ve Allah, size ayetleri açıkça bildiriyor; Allah, her şeyi hakkıyle bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allâh size âyetleri size açıklıyor. Ve Allâh bilendihküm sâhibidir.

Ve Allah sizin için âyetleri apaçık beyan ediyor, ve Allah alîmdir, hakîmdir.

Ve Allah âyetleri size açık açık bildiriyor. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Allah size ayetleri(ni) açıklıyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve size âyetlerini beyân iyler. Allâh her şeyi bilir ve muktezâ-yı hikmeti icrâ ider.

Allah bu ayetleri size açıkça bildiriyor. Allah bilir, doğru karar verir.

Ve Allah size,ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir.

Allah size âyetlerini de açıklıyor. Zira Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

daħı bellü eyler Tañrı size āyetleri daħı Tañrı bilicidür dürüst işlü.

Daḫı bellü ider Tañrı Ta‘ālā size āyetleri. Tañrı Ta‘ālā her nesneyi bilicidür,ḥikmetler issidür.

Və Allah sizin üçün ayələrini (belə ətraflı, açıq-aydın) izah edir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

And He expoundeth unto you His revelations. Allah is knower, Wise.

And Allah makes the Signs plain to you: for Allah is full of knowledge and wisdom.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.