14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 92. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘Âlimi-lġaybi ve-şşehâdeti fete’âlâ ‘ammâ yuşrikûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O Allah) Gaybı (görünmeyen âlemi) ve müşahede edilebileni (eksiksiz olarak) Bilendir; onların ortak koştuklarından (ve yakışıksız sıfatlardan) Beridir (Münezzehtir) ve Yücedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.

Abdullah Parlıyan Meali

O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir.

Ahmet Tekin Meali

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşan müşriklerin, ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.*

Ahmet Varol Meali

Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.

Ali Bulaç Meali

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; ortak koştuklarından yücedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilendir. O, kâfirlerin kendisine eş koşmalarından çok yücedir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Besim Atalay Meali (1962)

Bilir hem görüneni, hem de görünmiyeni, eş koşmuş oldukları nesneden; Allah yücedir

Cemal Külünkoğlu Meali

(O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

91,92. Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.  *

Edip Yüksel Meali

Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek

Erhan Aktaş Meali

O, gizliyi de açığı da bilir. Onların şirk koştuklarından çok yücedir.

Hasan Basri Çantay Meali

(Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

Hayrat Neşriyat Meali

Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilendir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O gizliyi, aşikârı bilir, onların şerik koştukları şeyden tamamıyle yücedir.

Kadri Çelik Meali

O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Mahmut Kısa Meali

O Allah ki, yaratılmışların algılama sınırları ötesinde bir âlem olangayb’ı da bilir, akıl ve duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de. Evet, Allah onların ilâhlık pâyesi vererek kendisine ortak koştukları her şeyin üzerinde ve ötesindedir, çok yücedir!
Bütün bu uyarı ve delillere rağmen, hâlâ inkârcılıkta ısrar ederlerse:

Mehmet Türk Meali

O görülmeyeni de görüleni de bilendir ve O, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Muhammed Esed Meali

O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri 55 de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

Mustafa Çavdar Meali

O, bilinen ve bilinmeyen her şeyi bilendir. Allah onların ortak koştukları şirk unsurlarından münezzehtir, çok yücedir. 6/59, 10/18

Mustafa İslamoğlu Meali

O, insan idrakinin algılamaktan âciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vâkıftır: nitekim O, onların Zâtına yakıştırdıkları her türlü ortaktan berîdir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.

Suat Yıldırım Meali

Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir. [10, 18]

Süleyman Ateş Meali

(O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Görünmeyeni de, görüneni de bilen odur. Allah, onların oluşturdukları ortaklardan uzaktır.

Şaban Piriş Meali

O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

Ümit Şimşek Meali

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilir; onların ortak koştuğu şeylerden de yücedir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

Eski Anadolu Türkçesi

ġāybı bilici daħı ḥāżırı; daħı yüce oldı andan kim şirk eylerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

O, qeybi də, aşkarı da bilir. Allah (müşriklərin) Ona qoşduğu şəriklərdən çox ucadır!

M. Pickthall (English)

Knower of the invisible and the visible! and exalted be He over all that they ascribe as partners (unto Him)!

Yusuf Ali (English)

He knows what is hidden and what is open: too high is He for the partners they attribute to Him!(2932)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.