3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mustekbirîne bihi sâmiran tehcurûn(e)

Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak; gece vakti de (Haktan uzaklaşıp tuzaklar kuruyor ve) hezeyanlar sergiliyordunuz (denilerek yalvarışları reddedilecektir).

Ululanırdınız orada ve geceleyin de Peygamber hakkında uluorta söylenirdiniz.

büyüklenerek geceleyin, peygamberimiz ve kitabımız hakkında ulu orta konuşarak saçmalıyordunuz.

“Kibirlenerek, azgınlık ve zorbalık ederek kafa tutarak, geceleyin hezeyanlar savuruyordunuz.”*

Ona karşı büyükleniyor; geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz.*

Buna (ayetlerime) karşı kibirlenerek; gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz.

Kur'an'a baş kaldırıb geceleyin toplantılar yaparak hezeyanlar savuruyordunuz.

O Kur’ana karşı büyüklük taslayarak sabahlara kadar saçmalıyordunuz.”(*)*

66,67. “Âyetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.”

Büyüklenerek uzaklaşıp giderdiniz

(Size bahşettiğim zenginlikle) ona karşı böbürlenerek geceleri toplanıp hezeyanlar savuruyordunuz.*

66,67. "Ayetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz."

66,67. Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

66, 67. Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.

Ona karşı büyüklük taslıyordunuz, saçmalayarak geceliyordunuz.

Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz.

Ona kafa tutarak, müsamere yaparak hezeyanlar ediyordunuz

Ayetlerime karşı büyüklük taslayarak, geceleri toplanıp saçma sapan değerlendirmeler yapıyordunuz.

66,67. Karşınızda âyetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibrinize yediremiyerek gerisin geri dönüyor, geceleyin de (cemâat hâlinde ve Beytin etrafında) hezeyanlarda bulunuyordunuz.

66,67. “Hakikaten âyetlerim size okunuyordu da, büyüklük taslayanlar olarak ökçeleriniz üzerinde geriye dönüyordunuz; geceleyin toplanarak saçmalıyordunuz.”

“Kibirlenerek, öfkenizden yüzünüz kararıp uzaklaşıp gitmiştiniz” der.

Harem ahalisiyiz diye [⁶] imanı kibirinize yediremezdiniz; geceleri toplanarak sayıklar dururdunuz [⁷].»*

Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak, gece vakti de hezeyanlar savururdunuz.

Hem de, size bahşettiğim bu servet ve zenginlik ile şımarıp kibirlenerek, müminlere karşı gece gündüz hâince plânlar kuruyordunuz!”
Evet; onları bu korkunç son beklerken, hâlâ Kur’an’ı inkâr mı edecekler?

“Ona karşı büyüklük taslayarak!
Karanlıktan (bilmeden) atıp tutuyordunuz”.

66,67. Elbette ayetlerim size [tilavet] ediliyordu (okunup aktarılıyordu) da siz buna karşı kibirlenerek arkanızı dönüyor, geceleyin (Kâbe’nin etrafında) saçmalıyordunuz.” [*]*

“(Hatta âyetlerime) karşı büyüklük taslayarak geceleyin (Kâbe’nin etrafında toplanıp) ağzınıza geleni söylüyordunuz.” (denilecek.)¹*

[ve] büyüklük taslayaraktan gecelerinizi olur olmaz şeyler konuşarak geçiriyordunuz.” 38

Ona kibirli bir şekilde burun kıvırarak geceleyin toplanıp ayetlerim hakkında hezeyanlar savuruyordunuz. 7/146, 15/6...8, 43/80

ona karşı böbürlenerek, sokulduğunuz karanlığın koynunda atıp tutuyordunuz.[2940]*

«Onunla böbürlenerek geceleyin konuşan bir cemaat halinde hezeyanlarda bulunuyordunuz.»

66, 67. “Âyetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz, geceleyin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız. ” [40, 12]

Ayetlerime karşı kibirlenerek geceleyin (Ka'be'nin çevresinde toplanıp) saçmalıyordunuz.

Okunana karşı büyükleniyor, geceleyin de ağzınıza geleni söylüyordunuz.

Ona kafa tutarak, eğlence edinip, hezeyanlar savurarak.

Büyüklük taslıyor, geceleri toplanıp âyetlerim hakkında ileri geri konuşuyordunuz.

"Ona karşı büyüklük taslayarak, gece boyunca hezeyanlar savuruyordunuz."

66-67. bayıķ oldıyıdı āyetlerüm benüm oķınur üzerüñüze pes olduñuz-idi ökçelerüñüz üzere dönerdüñüz, boyun virmeyiciyiken anuñ-ile gice söz söylerken herze söylerdüñüz.

Tekebbürlik idüp giçen sözler söyleyüp Ḳur’ānı terk iderdüñüz.

(Kə’bə əhlisiniz, sizə heç bir şey olmaz, deyə iman gətirməyi) özünüzə sığışdırmayıb gecələr toplanaraq (Qur’an və Peyğəmbər barəsində) ağzınıza gələni deyirdiniz (yaxud onlardan üz döndərirdiniz).

In scorn thereof. Nightly did ye rave together.

"In arrogance: talking nonsense about the (Qur´an), like one telling fables by night."(2917)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.