1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kad kânet âyâtî tutlâ ‘aleykum fekuntum ‘alâ a’kâbikum tenkisûn(e)

Gerçekten Benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz; (değil mi?)

Size ayetlerimiz okunduğu zaman gerisin geriye dönerdiniz.

Size ayetlerim tekrar tekrar okunduğunda, siz her defasında ökçelerinizin üzerinde dönüveriyor,

“Âyetlerimiz, düşünüp anlamanız ve iman etmeniz için size okunuyordu. Siz de hayra hizmetten kaçınarak tutup arkanızı dönüyordunuz.”*

Size ayetlerim okunuyordu, ama siz topuklarınızın üzerine geri dönüyordunuz.

Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;

Size, ayetlerim okunuyordu da, gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz).

“Ayetlerimiz size okunduğunda, siz ökçeleriniz yönünde gerisin geriye gidiyordunuz.

66,67. “Âyetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.”

Size âyetlerimiz okunuyordu, büyüklenip, geceleri gevezelik ederek, arkanızı dönerdiniz!

Vaktinde ayetlerimiz size okunduğunda siz onları hiçe sayıyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz).*

66,67. "Ayetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz."

66,67. Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

66, 67. Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.

Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz.

Çünkü âyetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz arkanızı dönerdiniz.

Karşınızda âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz

Vaktinde ayetlerimiz size okunduğunda siz onları hiçe sayıyordunuz.

66,67. Karşınızda âyetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibrinize yediremiyerek gerisin geri dönüyor, geceleyin de (cemâat hâlinde ve Beytin etrafında) hezeyanlarda bulunuyordunuz.

66,67. “Hakikaten âyetlerim size okunuyordu da, büyüklük taslayanlar olarak ökçeleriniz üzerinde geriye dönüyordunuz; geceleyin toplanarak saçmalıyordunuz.”

“Daha önce ayetlerim size okunmuştu da, sizde ökçeleriniz üzerinde ayetlerimize sırtınızı dönerek onu yok saymış,”

Âyetlerimiz size okunurdu, siz ise gerisi geriye dönerdiniz [⁵],*

Gerçekten benim ayetlerim size okunmaktaydı, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz.

“Çünkü size vaktiyle ayetlerimiz okunduğunda, onlardan inatla yüz çeviriyordunuz.”

“Size benim âyetlerim okunuyordu; ökçeleriniz üzeri dönüp kaçıyordunuz.

66,67. Elbette ayetlerim size [tilavet] ediliyordu (okunup aktarılıyordu) da siz buna karşı kibirlenerek arkanızı dönüyor, geceleyin (Kâbe’nin etrafında) saçmalıyordunuz.” [*]*

“Gerçekten Benim âyetlerim size okunurken siz onlara sırt çeviriyordunuz…”

“Size mesajlarım tekrar tekrar 37 okunduğunda, siz [her defasında] ökçelerinizin üzerinde dönüveriyor

Zira benim ayetlerim size okunuyordu ama siz onlara sırtınızı dönüyordunuz. 39/70...72, 67/6...12

Hem evvelce mesajlarımız size ulaştırılmıştı. Buna rağmen siz ısrarla arkanızı dönüyordunuz;

«Muhakkak ki, size karşı benim âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz.»

66, 67. “Âyetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz, geceleyin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız. ” [40, 12]

Ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.

Size âyetlerimiz okunmuştu da siz arkanızı dönmüştünüz.

Ayetlerim size okunuyordu; ama siz ona arkanızı dönüyordunuz.

Size Benim âyetlerim okunduğunda arkanızı dönüyordunuz.

"Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz."

66-67. bayıķ oldıyıdı āyetlerüm benüm oķınur üzerüñüze pes olduñuz-idi ökçelerüñüz üzere dönerdüñüz, boyun virmeyiciyiken anuñ-ile gice söz söylerken herze söylerdüñüz.

Taḥḳīḳ benüm āyetlerüm oḳunurdı sizüñ üstüñüze, pes ökçeñüz üstinedönüp ḳaçarduñuz.

Ayələrimiz sizə oxunduğu zaman arxa çevirirdiniz (onları yalan hesab edib inanmırdınız).

My revelations were recited unto you, but ye used to turn back on your heels,

"My Signs used to be rehearsed to you, but ye used to turn back on your heelsT h e N o b l e Q u r ’ a n


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.