18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hattâ iżâ eḣażnâ mutrafîhim bil’ażâbi iżâ hum yec-erûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini (yöneticilerini ve servet sahiplerini) azap ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basıp (özür dileyeceklerdir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonunda nimet içinde yaşayanlarını azaba uğrattığımız zaman feryada ve yalvarmaya başlarlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Sonunda her türlü konfor ve nimetler içinde yaşayanlarını azaba uğrattığımız zaman, birdenbire feryat ederek yardım dilerler.

Ahmet Tekin Meali

Nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya, cezaya maruz bıraktığımızda, bakarsın ki, onlar feryad-ü figan ederek yalvarırlar.

Ahmet Varol Meali

Nihayet onların refah içinde olanlarını azapla yakaladığımızda derhal feryat ederler.

Ali Bulaç Meali

Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azab ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Nihayet onların (zevke düşkün) elebaşlarını azab ile yakaladığımız zaman, çığlık kopararak yardım istiyeceklerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Nihayet, onların azgınlarını azap içinde yakaladığımızda, onlar hemen çığlık atmaya başlarlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sonunda şımarmış zenginlerini azapla yakaladığımız zaman feryat ederler.

Besim Atalay Meali

Biz onların bölük içinde olanlarını azaba uğratırsak, o zaman çığrışırlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Nihayet (onların) refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sonunda şımarık varlıklılarını azabla yakaladığımız zaman feryat ederler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.

Diyanet Vakfı Meali

En nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya (veya azaba) uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.

Edip Yüksel Meali

Varlıklılarını cezaya çarptığımızda, yakınmaya başlarlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Nihayet refahlı olanlarını azâba çekiverdiğimiz zaman hemen feryada başlıyacaklardır

Erhan Aktaş Meali

Nihayet varlıklılarını azapla yakaladığımızda, hemen feryat etmeye başlarlar.

Hasan Basri Çantay Meali

Nihayet refah içinde olanlarını azâb ile yakaladığımız vakit onlar hemen feryâd ve istimdâd edeceklerdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Nihâyet onların ni'met içinde olanlarını azâb ile yakaladığımız zaman, bir de bakarsın ki onlar feryâd ederler.

İlyas Yorulmaz Meali

Bunların önde gelenlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen yalvarmaya başlarlar.

İsmail Hakkı İzmirli

Nihayet biz, onların refahta bulunanlarını azaba giriftar edince onlar hemen feryat ve istimdada başlarlar.

Kadri Çelik Meali

Nihayet onların refahtan şımaran önde gelenlerini azap ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basarlar.

Mahmut Kısa Meali

Nihâyet Biz, kendilerine bahşedilen nîmetlerle şımarıp azgınlaşan bu insanları son nefeslerinde çetin bir azapla yakalayınca; işte o zaman, hemen feryât edip yalvarmaya başlayacaklar. Fakat son pişmanlık fayda vermeyecek; onlara denilecek ki:

Mehmet Türk Meali

Sonunda onların en şımarıklarını azapla yakaladığımız zaman bir de bakarsın ki onlar hemen yalvarmaya başlarlar.1*

Muhammed Esed Meali

öyle ki, sonunda, onların arasından bolluk, genişlik içinde dalıp gitmiş olanları 36 azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman yalvarıp yakarmaya başlayacaklar.

Mustafa Çavdar Meali

Nihayet onların varlık ile şımarmış zenginlerini azap ile yakaladığımızda hemen feryadı basarlar. 33/67, 34/34, 43/23

Mustafa İslamoğlu Meali

ta ki onların servet ve iktidarla şımarmış olanlarını azab ile çepeçevre kuşattığımız zamana dek; (ama), o zaman da onlar imdat çığlıkları atarlar.[2939]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Nihâyet Biz onların ileri gelenlerini azap ile yakaladığımız zaman onlar o an bağırıp yalvarmağa başlarlar.

Suat Yıldırım Meali

En nihâyet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar. *

Süleyman Ateş Meali

Nihayet varlıklılarını azab ile yakaladığımız zaman, hemen feryada başlarlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onların şımarık olanlarını azaba alınca hemen çığlığı basarlar.

Şaban Piriş Meali

En sonunda onların zenginlerini ve liderlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen feryadı basarlar.

Ümit Şimşek Meali

Nihayet onların refah içinde yüzenlerini azapla yakalayıveririz; işte o zaman feryada başlarlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonunda, servet ve refahla şımarmışlarını azapla yakaladığımızda, hemen bağırıp dövünmeye başlarlar.

Eski Anadolu Türkçesi

tā ķaçan kim duttuķ ni'met lülerini 'aźāb-ıla ķılıc-ıla anlar zārılıķ eyleyü çaġrışurlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Nəhayət, onların naz-ne’mət içində yaşayan başçılarını əzabla yaxaladığımız zaman (Bədr vuruşu günü) fəryad edib imdad diləyərlər.

M. Pickthall (English)

Till when We grasp their luxurious ones with the punishment, behold! they supplicate.

Yusuf Ali (English)

Until, when We seize in Punishment those of them who received the good things of this world, behold, they will groan in supplication!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.