12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Bel kulûbuhum fî ġamratin min hâżâ velehum a’mâlun min dûni żâlike hum lehâ ‘âmilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Fakat onların (inkârcıların ve münafıkların) kalpleri bundan dolayı (Kur’an’dan ve ahiret hesabından yana) bir gaflet içindedir. (Allah’ın kelâmını okuyup anlama ve uygulama gayreti gösterilmemektedir.) Üstelik onların, bunun dışında yapmakta oldukları (birtakım kötü şeyler de) vardır ki; onlar bunun için çabalayıvermektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hayır, onların gönülleri, bu hususta sapıklık içindedir ve onların, bundan başka işledikleri işler var, onlar, o işleri işlerler.

Abdullah Parlıyan Meali

Hayır, o inkârcıların kalpleri, bu gerçeklerden yana bilgisizlik ve dalgınlık içindedir. Ayrıca onların bu şirk ve inkârcılıklarından öte, bir takım kötü işleri daha vardır ki, hep o tür eylemlerine devam edip dururlar.

Ahmet Tekin Meali

Doğrusunu söylemek gerekirse, inkâr edenlerin akılları ve kalpleri doğruları ortaya koyan bir kitaptan, doğru kayıtlar yapan bu amel defterinden habersizdir, cehalet içindeler. Onların bunlardan öte bir takım kötü işler yapmaya niyetleri var, onları yapmaya da devam ediyorlar.

Ahmet Varol Meali

Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların bundan başka işleri vardır, onlar o işler için çalışırlar.

Ali Bulaç Meali

Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır; onlar bunun için çalışmaktadırlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Fakat kâfirlerin kalbleri bu Kur'an'dan bir gaflet içindedir. Onların, müminlerin amelinden başka bir takım kötü işleri vardır ki, hep onlar için çalışıp dururlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Fakat onların kalpleri bu gerçeğe karşı dalgınlık ve gaflet içindedir. Ve onların bu gerçeklerle uğraşmaktan başka uğraştıkları işleri vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ama, inkârcıların kalpleri bundan habersizdir. Bundan başka onların yapageldikleri işler de vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Habersizdir gönülleri bu işten, bundan başka yaptıkları işler var

Cemal Külünkoğlu Meali

(Din ve inanç birliğini bozanlara gelince,) onların kalpleri bu (ilahi kayıt işlemine karşı) bütünüyle ciddi bir aymazlık içindedir! Onların bozgunculuktan başka (daha kötü) eylemlere kalkışma (eğilimleri) de vardır ve onlar bu tür eylemlere devam edip gideceklerdir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ama, kafirlerin kalbleri bundan habersizdir. Bundan başka da onların yapageldikleri işler de vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ancak kâfirlerin kalbleri bu Kur’an’a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Hayır, onların (o inkârcıların) kalpleri bu hususta cehâlet içindedir. Ayrıca onların bundan (bu şirk ve inkârcılıklarından) öte birtakım (kötü) işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar.

Edip Yüksel Meali

Zihinleri bundan (mesajdan) gafil olup buna aykırı işlerde çalışıp durmaktadırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte birtakım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Fakat onların kalbleri bundan bir dalgınlık içindedir, hem onların ondan başka bir takım işleri vardır ki hep onlar için çalışırlar

Erhan Aktaş Meali

Fakat onların kalpleri¹ bundan gaflet² içindedir. Onlar, başka işlerle³ uğraşıp durmaktadırlar. *

Hasan Basri Çantay Meali

Hayır, onların (kâfirlerin) kalbleri bundan (derin bir) cehalet içindedirler. Hem Onların bundan başka bizzat işlemekde oldukları daha nice (kötü) amel (ve hareket) leri de vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Hayır! (Kâfirlerin) kalbleri bundan gaflet içindedir ve onların bundan başka (kötü)amelleri de vardır, kendileri onlar (o işler) ile amel eden kimselerdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onların kalpleri iyiliklerin dışındakilerle meşgul olmakta ve kötü işleri alışkanlık haline getirdikleri için, her zaman bu kötülükleri yapar dururlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Hayır, onların kalpleri bundan [⁴] gaflet ve hayret içindedir. Onların bundan başka işledikleri kötü işleri de vardır.*

Kadri Çelik Meali

Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında da yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır; onlar bu işleri yapar dururlar.

Mahmut Kısa Meali

Gerçek şu ki, onların gönülleri bu Kur’ana karşı umursamaz bir tavır içindedir. Bu yüzden ısrarla haktan yüz çeviriyorlar. İşledikleri günah sadece bu mu? Hayır! Onların bunun dışında, sürekli yaptıkları haksızlık, sömürü, fâizcilik, cinsel sapıklık gibi daha başka işleri de var. Peki bu gidiş ebediyen sürüp gidecek mi? Hayır:

Mehmet Türk Meali

Bilakis, onların kalpleri bunlardan gafildir. Üstelik onların, bunların dışında yapmakta oldukları birtakım (kötü) işleri1 de vardır.*

Muhammed Esed Meali

AMA, [din ve inanç birliğini bozanlara gelince,] onların kalpleri bütün bu gerçeklerden yana aymazlık içindedir! 34 Fakat, onların [içlerinde] bu [bozgunculuk eğiliminden] başka [daha kötü] eylemlere 35 kalkışma [eğilimleri] de var; ve onlar bu tür eylemlere devam edip gidecekler;

Mustafa Çavdar Meali

Ne var ki onların kalpleri bu gerçeğe karşı gaflet içinde, dahası bunun dışında yaptıkları birtakım kötü işleri vardır ki onları yapmaya devam ediyorlar. 10/7-8, 21/1-2

Mustafa İslamoğlu Meali

Fakat kalpleri, bu (İlâhî kayıt işlemine) karşı derin bir gaflet içinde olanlar da (var).[2938] Dahası onların bundan daha aşağılık işleri de var; onlar bu uğurda epey çaba sarfediyorlar;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fakat kâfirlerin kalpleri bundan derin bir cehalet içindedir ve onlar için bundan başka işler vardır. Onlar o işler için çalışanlardır.

Suat Yıldırım Meali

Fakat onların kalbleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka birtakım pis işleri daha var ki onları işler dururlar.

Süleyman Ateş Meali

Fakat onların kalbleri, bundan gaflet içindedir. Onların bundan başka (birtakım pis) işleri daha var ki, onlar hep o işler için çalışırlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Yok, onların kalpleri başka şeylere dalmıştır. Çünkü kendilerinin öncelikli işleri vardır; onlar ona çalışırlar

Şaban Piriş Meali

Oysa (müşriklerin) kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların yapmakta oldukları daha başka işler de vardır.

Ümit Şimşek Meali

Fakat o inkârcıların kalpleri bundan gafildir. Üstelik onların daha başka kötülükleri de var ki, hâlâ işleyip dururlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir. Onların bundan başka da işleri vardır ki, hep o işler için çalışmaktadırlar.

Eski Anadolu Türkçesi

belki göñülleri anlaruñ ġāfletdedür işbundan ya'nį ķur’ān’dan. daħı anlaruñ işleri var ya'nį çirkin, andan ayruķ ya'nį mü’minler işinden ayruķ anlar anı işleyicilerdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Lakin (kafirlərin) qəlbləri bundan (Qur’andan) xəbərsizdir (bu barədə cəhalət içindədir) . Onların bundan başqa (Allaha xoş getməyən) ayrı işləri də vardır ki, elə onları edib durarlar (küfr edib günaha batarlar).

M. Pickthall (English)

Nay, but their hearts are in ignorance of this (Qur’an), and they have other works, besides, which they are doing;

Yusuf Ali (English)

But their hearts are in confused ignorance(2915) of this; and there are, besides that, deeds of theirs,(2916) which they will (continue) to do,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.