11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne hum birabbihim lâ yuşrikûn(e)

Öyle kişilerdir onlar ki Rablerine şirk koşamazlar.

(Hiçbir şeyi ve hiçbir şekilde) Rablerine ortak koşmayanlar,

Rablerinden başka hiçbir varlığa, tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar.

Onlar ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Rablerine ortak koşmazlar, gizli şirke düşmezler, başka otoriteler kabul etmezler.

Rabblerine ortak koşmayanlar,

Rablerine ortak koşmayanlar,

Rablerine hiç ortak koşmıyanlar.

Ve onlar ki Rablerine hiçbir şey eş koşmazlar…

57,58,59. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar,

Tanrıya eş koşmamış olanlar

57-58-59. Rablerine olan saygılarından dolayı kötülükten sakınanlar ve Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar.

61. Allâh korkusuyla müşfik olan rablerinin gönderdiği âyâta inananlar, rablerine şirk koşmayanlar, zekât virenler ve bir gün Allâh’a rücû’ idecekleri içün havfle memlû olanlar, hayrâta, a’mâl-i sâlihaya şitâb iderler herkesden evvel nâil-i mükâfât olurlar.

57,58,59,60,61. Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.

Rablerine ortak koşmayanlar,

Rablerine ortak tanımayanlar;

Rablerine ortak tanımayanlar;

Rab'lerine ortak koşmayanlar,

Rablerine ortak tanımayanlar,

Ve rablarına hiç şirk koşmıyanlar

Ve onlar ki Rablerine (hiçbir şeyi) ortak koşmazlar.

Onlar, Rabb'lerine şirk koşmazlar.

57,58,59,60,61. Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.

Yine o kimseler ki, onlar Rablerine ortak koşmazlar.

Ve onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

O kimseler ki Allah’larına eş koşmazlar,

Rablerine şerik koşmayanlar.

Rablerine asla ortak koşmayanlara,

Rablerine ortak koşmayanlar.

Onlar, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi Rab’lerine ortak koşmayanlardır.

Rabb’lerine şirk koşmayanlar;

Allah'a ortak koşmayanlar,

Yasama, yönetme, yargılama, cezalandırma hakkı sadece Allah’ındır derler. Bu yetkileri insanlara vererek Allah’a ortak koşmazlar.

Rablerine ortak koşmayanlar,

Rablerine asla ortak koşmayanlar,

Rablerinden başka hiçbir varlığa tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar,

Ve Rabblerine hiçbir şekilde ortak edip şirk koşmayanlar. 24/55, 46/13- 14

Rablerine şirk koşmayanlar,

Rablerine ortak koşmayanlar,

Ve onlar ki Rablerine ortak da koşmazlar.

Ve o kimseler ki, onlar Rablerine şerik ittihaz etmezler.

Rab'lerine hiç ortak tanımayanlar.

Ve onlar ki Rablerine ortak koşmazlar.

Onlar ki rablerine şirk itmezler.

Rablerine şirk koşmayan,

Ve Rab'lerine şirk koşmayanlar.

Ve Rablerine asla ortak koşmazlar.

Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar,

daħı anlar kim anlar çalabılarına ortaķ eylemezler.

Daḫı anlar kim Tañrılarına şirk getürmezler. |

Rəbbinə şərik qoşmayanlar;

And those who ascribe not partners unto their Lord,

Those who join not (in worship) partners with their Lord;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.