11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżîne hum min ḣaşyeti rabbihim muşfikûn(e)

Şüphe yok, öyle kişilerdir onlar ki Rablerinin büyüklüğünden korkarlar.

 Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar,

Ama Rablerinden derin bir saygı ile korkup titreyenler,

İçleri titreyerek Rablerine saygılarından, korkarak Allah'ın emirlerine itina ederler.

Gerçekten Rabblerinin korkusuyla içleri titreyenler,

Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar,

Gerçekten Rablerinin azabından korkanlar,

Gerçekten Rablerini büyük tanıyarak O’nun azametinden titreyenler…

57,58,59. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar,

Tanrının korkusundan titrerler!

57-58-59. Rablerine olan saygılarından dolayı kötülükten sakınanlar ve Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar.

61. Allâh korkusuyla müşfik olan rablerinin gönderdiği âyâta inananlar, rablerine şirk koşmayanlar, zekât virenler ve bir gün Allâh’a rücû’ idecekleri içün havfle memlû olanlar, hayrâta, a’mâl-i sâlihaya şitâb iderler herkesden evvel nâil-i mükâfât olurlar.

57,58,59,60,61. Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.

Rablerinin azametinden korkup titreyenler,

Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar;

Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar;

Rab'lerine olan saygıdan ötürü alabildiğine dikkatli olanlar,

Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler,

Her halde rablarının haşyetinden titreyenler

(Allah’ın, razı olduğu kullara gelince;) Şüphesiz, onlar ki, Rablerinin haşyetinden (azametinden) korkup titrerler.

Rabb'lerine karşı derin saygı duyan kimseler, O'nu incitmekten çekinirler.

57,58,59,60,61. Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.

Şübhesiz (bir de hayırda gayret gösteren) o kimseler (de var) ki, onlar Rablerinin azâbından korkarak titreyenlerdir.

Onlar, Rablerine olan saygılarından, her zaman alçak gönüllülük içerisindedirler.

İşte o kimseler ki çalaplarından ürküp sinerler,

Rablerinin mehabetinden korkanlar,

Muhakkak ki Rablerine duydukları derin saygıdan dolayı [haşyet] ürperenlere/titreyenlere [muşfikûn],

Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı korkanlar.

Onlar, Rablerine yürekten bir saygı ve derin bir duyarlıkla bağlananlardır.

Rabb’lerinin çekincesinden korkarak titreyenler;

Allah korkusuyla kendinden geçenler,

Şunu iyi bilin ki Rabbinin gücünden, azametinden, cezalandırmasından korkanlar.

Şüphesiz ki onlar; Rablerine olan saygıdan dolayı korkanlar,

Gerçekten, Rablerine saygılarından dolayı titreyenler,

Ama, Rablerinden korkarak kendilerini saygı ve duyarlık içinde tutanlar,

Şüphesiz ki Rabblerine duydukları derin saygıdan titreyenler. 3/30, 8/2- 3, 22/35

ŞÜPHESİZ Rablerine karşı duydukları derin saygıdan dolayı tir tir titreyenler,

Muhakkak ki, (imanları ve sâlih amelleri olduğu halde) Rablerinden korkup titreyenler,

Onlar ki Rablerine saygıdan titrerler.

Muhakkak o kimseler ki, onlar Rablerinin korkusundan dolayı daima havf üzere bulunur kimselerdir.

Ama asıl Rab'lerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler.

Onlar ki Rablerine saygıdan titrerler.

Onlar ki rablerinin 'ikâbından korkar ve sakınırlar.

Ama Rablerinin korkusundan içleri titreyen,

Şüphesiz ki Rab'lerinin korkusundan titreyenler,

O kimseler ki, Rablerinin korkusundan ürperirler.

Onlar ki, Rablerine saygıdan titrerler,

bayıķ anlar anlar çalabıları ķorķusından ķorķıcılardur.

Taḥḳīḳ ol kişiler ki Tañrı Ta‘ālā heybetinden ḳorḳarlar.

Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan tir-tir əsənlər;

Lo! those who go in awe for fear of their Lord,

Verily those who live in awe for fear of their Lord;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.