19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne hum lifurûcihim hâfizûn(e)

Ve öyle kişilerdir onlar ki ırzlarını korurlar.

Ve onlar ırzlarını (namuslarını ve iffetli durumlarını titizlikle koruyup) muhafaza edenlerdir.

Ve onlar ki, namus ve iffetlerini, haramdan ve şüpheli şeylerden korurlar.

Mü'minler iffetlerini koruyanlar, bellerine sahip olanlardır.

Onlar ırzlarını korurlar.

Ve onlar ırzlarını (iffetlerini) koruyanlardır;

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

İffetlerini korurlar.

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

5-6-7. Onlar, iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ya da akitleri aracılığıyla sahip bulundukları bunun dışındadır. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları sözkonusu olmaz. Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. 

1,2,3,4,5,6. Mü’minler, tevâzu’ ile namâz kılanlar, fenâ söz söylemekden ictinâb idenler, zekât virenler, ferclerini harâmdan muhâfaza idenler ve ihtiyâcât-ı nefsâniyelerini zevcelerine ve sağ el ile (yani helâl sûretde) tedârik itdikleri câriyelerine hasr idenler hiç bir levm ve ’itâba dûçâr olmazlar.

5,6. Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler.

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

İffetlerini korurlar;

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;

Ve cinsel ilişkilerden sakınırlar;

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,

Ve onlar ki ırzlarını korurlar

Ve onlar (harâma karşı) ırzlarını korurlar.

Ve onlar, ırzlarını korurlar.

(Öyle mü'minler) ki onlar ırzlarını koruyanlardır.

Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar.

Zinadan uzak durarak iffetlerini korurlar.

O inananlar ki arı sili kalırlar,

2, 6. O mü/minler ki namazlarında huşu/da bulunurlar [²]. Beyhude şeyden yüz çevirirler, zekâtlarını da verirler. Utanacak yerlerini de haramdan saklarlar. Meğer ki zevceleriyle cariyelerine karşı olsun. Çünkü bunlar ile kınanmazlar.

[2] Gözlerini sağa, sola çevirmezler, garaz, i'vaz mülâhaza etmezler. Yalnız hakka dönerler.

Onlar edep yerlerini/iffetlerini [furûcihim] korurlar.

Ve onlar ırzlarını koruyanlardır.

Onlar ki, —gerek kadın gerek erkek olsun— iffet ve namuslarını titizlikle korurlar.

Mahrem yerlerini koruyanlar’dır;

avret mahallerine sahip olanlar,

Irzlarını korurlar. İnsanların karılarından kızlarından uzak durur, onların mahremiyetlerine yaklaşmazlar.

Onlar namuslarını koruyanlardır.

5,6. Ve o (mü’minler) eşleri veya cariyeleri¹ dışında mahrem yerlerini (herkesten) korurlar.² Onların (bu iki durumda da) ayıplanmaları söz konusu değildir.³

1 Yemin; sağ el demektir. Sağ ellerin sahip olduğu ise; meşru şekilde kazanılan köleler demektir. Burada konu kadınlar olduğu için kastedilen cariyele... Devamı..

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; ²

2 Lafzen, “mahrem yerlerini sakınırlar”.

Onlar ki iffet ve namuslarını korurlar. 12/23- 24, 25/68, 70/29- 30

onlar ki, iffetlerini korurlar;

5,6,7. İffetlerini korurlar!.. Eşleri ve cariyeleri hariç, kimseyle bir ilişki kurmazlar; ötesine gidenler (başkalarıyle ilişki kuranlar) ise, haddi aşan kimselerdir.

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

Ve o mü'minler ki, onlar elbette avret mahallerini muhafaza edenlerdir.

5, 6, 7. Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.

Ve onlar ırzlarını korurlar.

Ferclerini muhâfaza idicilerdir.

Bir de edep yerlerini ve çevresini[1] koruyan kimselerdir[2].

[*] Burada cinsel ilişki kast edilemez çünkü o manadaki ayetler, "fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar" şeklinde ifade edilir. Buradaki anlam, edep yerle... Devamı..

Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır.

Onlar iffetlerini korurlar.

Cinsiyet organlarını/ırzlarını koruyanlardır onlar.

daħı anlar kim anlar [181a] ferclerini śaķlayıcılardur

Daḫı anlar kim ferclerini ṣaḳlarlar,

O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;

And who guard their modesty

Who abstain from sex,(2867)

2867 The Muslim must guard himself against ever;' kind of sex abuse or sex perversion. The new psychology associated with the name of Freud traces man... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.