26 Eylül 2020 - 8 Safer 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne fî żâlike leâyâtin ve-in kunnâ lemubtelîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hiç şüphesiz bunda (Nuh tufanında insanlar için ibretler ve) ayetler vardır ve Biz gerçekten (herkesi ve her kavmi böyle imtihan ve) denemeden geçiririz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki bundan deliller var elbet ve şüphesiz ki biz, insanları deneriz.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu kıssada muhakkak ki, düşünen insanlar için çıkarılacak dersler vardır. Şüphesiz biz, insanları sınavdan geçirmekteyiz.

Ahmet Tekin Meali

Bu Nuh kıssasında birçok ibretler, öğütler, Allahın sınırsız kudretini gösteren deliller vardır. İtaatkâr olanlarla âsi olanların ortaya çıkması için biz kullarımızı böyle deneriz.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz bunda âyetler vardır ve biz muhakkak denemeden geçiririz.

Ali Bulaç Meali

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Şüphesiz bunda (Nûh kıssasında) ibret alıncak çok alâmetler var. Doğrusu biz (bu şekilde insanları) imtihana çekenleriz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şüphesiz bu Nuh konusunda, önemli ibret ve deliller vardır. Ve muhakkak Biz, denemekle yıpratırız.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz bu olguda dersler vardır. Biz, kesinlikle denemekteyiz.

Besim Atalay Meali

Bunda birçok ibretler var, biz bunları denemişiz

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan etmekteyiz.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu bunlarda dersler vardır. Biz şüphesiz insanları denemekteyiz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz bunda (Nuh ve kavminin başından geçenlerde) birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz (kullarımızı böyle) deneriz.

Edip Yüksel Meali

Bunda işaretler ve dersler vardır. Biz elbette sizleri denemekteyiz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz bunda sizin için birtakım ibretler vardır. Çünkü biz, kullarımızı böyle denemişizdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte bunda çok âyetler vardır ve hakıkat biz pek imtihancıyızdır

Erhan Aktaş Meali

Bunda kesinlikle âyetler1 vardır. Ve Biz kesinlikle sınayanlarız.*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhe yok ki bunda nice ibretler vardır. Biz elbette (insanları) imtihaana çekenleriz.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki bunda, gerçekten ibretler vardır ve doğrusu (biz, onları) elbette imtihân edicileriz.

İlyas Yorulmaz Meali

Bunlarda alınacak ibretler var ve biz (insanları) bunlarla deniyoruz.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten deneyenleriz.

Mahmut Kısa Meali

Gerçekten bunda, ilâhî yasalar hakkında önemli ipuçları veren nice ibretler, işâretler ve deliller var ve elbette biz, verdiğimiz nîmet ve belâlarla insanları sınavdan geçirmekteyiz.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz bunda birtakım ibretler vardır ve gerçekten Biz, (kullarımızı böyle) imtihan ederiz.

Muhammed Esed Meali

Bu [kıssa]da, muhakkak ki, [düşünen insanlar için çıkarılacak] dersler vardır; ve şüphesiz, Biz [insanı] sınavdan geçirmekteyiz.

Mustafa Çavdar Meali

Şüphesiz bunda alınacak nice ibretler vardır, Kesinlikle biz onları büyük bir imtihandan geçirdik. 10/14, 26/103

Mustafa İslamoğlu Meali

Elbet bunda (akleden kimseler için) işaretler vardır; ve elbet Biz (öncekileri) de sınavdan geçirmişizdir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, bunda elbette bir nice ibretler vardır ve hakikaten Biz elbette pek imtihan edicileriz.

Suat Yıldırım Meali

Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten Biz insanları imtihan etmekteyiz.

Süleyman Ateş Meali

Gerçi biz, (onları) sınıyorduk ama, bu olayda (sizler için de) nice ibretler vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu olayın içinde belgeler vardır. Yaptığımız sadece ağır bir imtihandan geçirmektir.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz bunda ayetler/belgeler vardır ve elbette biz imtihan ediyoruz.

Ümit Şimşek Meali

İşte bunda nice âyetler vardır. Biz böylece kullarımızı imtihan etmekteyiz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz onları imtihan ediyor idiysek de bunda elbette ibretler vardır!

M. Pickthall (English)

Lo! herein verily are portents, for lo! We are ever putting (mankind) to the test.

Yusuf Ali (English)

Verily in this there are Signs (for men to understand); (thus) do We try (men).(2893)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.