6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-iżâ-steveyte ente vemen me’ake ‘alâ-lfulki fekuli-lhamdu li(A)llâhi-lleżî neccânâ mine-lkavmi-zzâlimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Böylece Sen, beraberinde olanlarla birlikte gemiye binip yerleştiğiniz zaman: “Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun” demelisin.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sen ve seninle beraber bulunanlar, gemiye oturunca da hamdolsun Allah'a ki de, bizi zalim topluluktan kurtardı.

Abdullah Parlıyan Meali

Sen ve seninle beraber olanlar, gemiye yerleşince de ki: “Bütün eksiksiz övgüler, bizi bu varoluş gayesi dışında yaşayan topluluktan kurtaran Allah'a aittir.”

Ahmet Tekin Meali

Sen, beraberindekilerle birlikte gemilere yerleştiğinde:
“Bizi inkâr ile, isyan ile baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zâlim bir kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun.” de.

Ahmet Varol Meali

Sen ve beraberindekiler gemiye yerleşince: "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" de.

Ali Bulaç Meali

'Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki: 'Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Nûh), sen beraberindekilerle geminin üzerine çıktığın zaman de ki: “- Hamd, O Allah'a olsun ki, bizi zalim bir kavimden kurtarmıştır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Sen ve seninle beraber olanlar, gemiye oturduğunuz zaman: “Bizi o zalim toplumdan kurtaran Allah’a hamdolsun!” de.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Sen ve beraberindekiler gemiye binip yerleşince, ‘Bizi bu zâlim toplumdan kurtaran Allah'a hamdolsun' de!”

Besim Atalay Meali (1962)

Seninle gemide bile olanlar yerleşince diyesin ki: «Bizi zalim bir ulustan kurtaran Allaha hamdola!»

Cemal Külünkoğlu Meali

Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Bütün övgüler, bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a aittir” de.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey Nuh! Sen ve beraberindekiler gemiye yerleşince: "Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun" de.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah’a hamd olsun” de.

Diyanet Vakfı Meali

Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde: «Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun» de.

Edip Yüksel Meali

"Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğinizde, 'Bizi o zalim halktan kurtaran ALLAH'a övgüler olsun,' de."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sen, yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde: "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" de.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Binaenaleyh sen maıyyetindekilerle geminin üzerine çıktığında da de ki: hamd o Allaha ki bizi o zalim kavminden kurtardı

Erhan Aktaş Meali

Sen ve seninle birlikte olanlar gemiye bindiğiniz zaman: “Zalim halktan bizi kurtaran Allah'a hamdolsun.” de.

Hasan Basri Çantay Meali

Artık sen, maiyyetinde bulunanlarla beraber, geminin üstüne doğrulunca (şöyle) de: «Bizi o zaalimler güruhundan selâmete erdiren Allaha hamd olsun».

Hayrat Neşriyat Meali

O hâlde sen, yanında bulunanlarla berâber gemiye yerleştiğin zaman artık de ki: “Bizi o zâlimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamd olsun!”

İlyas Yorulmaz Meali

Sen ve senin yanında olanlar, gemiyi doldurduğunuzda “Yalnızca övülmesi gereken, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allahdır.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sen, seninle beraber bulunanlar gemiye binince «— Bizi zalim kavimden kurtaran Allah/a hamdolsun» dersin.

Kadri Çelik Meali

“Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğin zaman de ki: “Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun.”

Mahmut Kısa Meali

Beraberindeki müminlerle birlikte gemiye binince, “Bizi bu zâlim topluluktan kurtaran Allah’a şükürler olsun!” de.

Mehmet Okuyan Meali

Sen beraberindekilerle birlikte gemiye yerleştiğinde de ki: “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allaha [hamd]olsun!”

Mehmet Türk Meali

(Ve): “Sen, yanındakilerle birlikte gemiye bindiğinde: ‘Bizi bu zâlimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun’ de.”

Muhammed Esed Meali

“Sen ve seninle beraber olanlar gemiye yerleşir yerleşmez de ki: ‘Bütün övgüler, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a aittir!’”

Mustafa Çavdar Meali

Sen ve beraberindekiler, gemiye bindiğinizde: – Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a övgüler olsun, de! 28/11...49, 21/76- 77

Mustafa İslamoğlu Meali

Ardından sen ve beraberinde bulunanlar gemiye yerleşir yerleşmez de(yin) ki: “Zalim kavimden bizi kurtaran Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun!”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İmdi sen ve seninle beraber olanlar geminin üzerine çıktığınızda de ki: «Hamd o Allah'a olsun ki, bizi o zalimler olan kavimden kurtardı.»

Suat Yıldırım Meali

“Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince de ki: “Bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamd-u senalar olsun! ”

Süleyman Ateş Meali

Sen ve yanında bulunanlar gemiye yerleştiğiniz zaman: "Bizi o zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun." de.

Süleymaniye Vakfı Meali

Yanındakilerle beraber sen de gemiye yerleştiğinde de ki: “Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur; zalimler topluluğundan bizi kurtaran odur.”

Şaban Piriş Meali

Sen ve beraberindekiler, gemiye yerleşince: -Bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun, de!

Ümit Şimşek Meali

“Sen ve beraberindekiler gemiye bindiğiniz zaman, 'Hamd olsun bizi o zalimler güruhundan kurtaran Allah'a' de.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sen, yanındakilerle birlikte geminin üzerine çıktığında şöyle de: "Zalimler topluluğundan bizi kurtaran Allah'a hamd olsun!"

Eski Anadolu Türkçesi

“pes ķaçan kim ŧoġru olduñ sen daħı ol kim senüñ-iledür, gemi üzere eyit sipās Tañrı’nuñdur ol kim ķurtardı bizi žālim ķavümlerden

Bunyadov-Memmedeliyev

Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə minən kimi: “Bizi zalım tayfanın əlindən qurtaran Allaha həmd olsun!” – de.

M. Pickthall (English)

And when thou art on board the ship, thou and whoso is with thee, then say: Praise be to Allah Who hath saved us from the wrongdoing folk!

Yusuf Ali (English)

And when thou hast embarked(2891) on the Ark - thou and those with thee,- say: "Praise be to Allah, Who has saved us from the people who do wrong."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.