18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn huve illâ raculun bihi cinnetun feterabbesû bihi hattâ hîn(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hz. Nuh için) "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyip kontrol edin" (demişlerdi).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu, deliliğe tutulmuş bir adam ancak, artık bir zamanadek gözetleyin bunu.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu Nuh, herhalde kendisinde delilik belirtisi bulunan biridir. Bir süreye kadar O'na katlanıp gözetleyin bakalım” dediler.

Ahmet Tekin Meali

“Bu, kesinlikle, kendisinde cinlere mahkûm olmuşluk, delilik belirtileri olan bir adam. Durumu aydınlanıncaya kadar gözünüzü üstünden ayırmayın bakalım.” dediler.

Ahmet Varol Meali

O, kendinde delilik olan bir adamdan başkası değildir. Siz onu belli bir süreye kadar gözleyin."

Ali Bulaç Meali

'O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.'

Ali Fikri Yavuz Meali

O, ancak kendisinde cinnet bulunan bir adamdır. Bu itibarla bir zamana kadar onu bekleyin (belki akıllanır).”

Bahaeddin Sağlam Meali

“O ancak, kendisinde delilik olan bir adamdır. Belli bir zamana kadar onu gözetleyin. (Onun ölümünü bekleyin)”

Bayraktar Bayraklı Meali

“Bu, deliden başka bir şey değildir. Öyleyse bir süreye kadar onu gözetleyip bekleyelim bakalım.”

Besim Atalay Meali

«O ancak bir deli adamdır, bir zaman gözetin onu!»

Cemal Külünkoğlu Meali

“Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

24,25. Milletinin inkarcı ileri gelenleri: "Bu, sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle birşey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir süreye kadar onu gözetleyin" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz.”

Diyanet Vakfı Meali

«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.»

Edip Yüksel Meali

O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her halde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, binaenaleyh gözetin bunu bir zamana kadar

Erhan Aktaş Meali

“O¹ ancak cinlenmiş bir adamdır. O halde kesinlikle bir süre² bekleyin.”*

Hasan Basri Çantay Meali

«Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o! Binâen'aleyh bir zamana kadar onu gözetleyin»!

Hayrat Neşriyat Meali

“Bu, sâdece kendisinde delilik bulunan bir adamdır; hele bir zamâna kadar onu bekleyin bakalım!”

İlyas Yorulmaz Meali

“O kendisinde delilik olan bir adam, bir müddet onu gözetim altında tutun bakalım” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli

24, 25. Kavminden kâfir olanların ileri gelenleri şöyle dediler: Bu, sizin gibi insandan başka bir şey değildir. Peygamberlik iddiasıyle size reis olmak istiyor. Allah dileseydi bize melekler indirirdi, biz, evvel geçen babalarımızdan bunu işitmedik. O, kendisinde delilik bulunan kişiden başka bir şey değildir. Biraz [³] onu bekleyin.*

Kadri Çelik Meali

“O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir; o halde onu belli bir süre gözetleyin.”

Mahmut Kısa Meali

Tam aksine! O, aklını kaçırmış bir adamdan başka biri değil; onun için,aklı başına gelene kadar bir süre gözetim altında tutun onu!”

Mehmet Türk Meali

(Ve devamla): “Bu adam bir deliden başka bir şey değil. Onu bir süre gözetim altında tutun.” (dediler.)

Muhammed Esed Meali

Kaçık bir adamdan başka biri değil o; bunun için, siz o'nu bir süre gözaltında tutun”.

Mustafa Çavdar Meali

Bu adam cinlenmiş/delirmiş bir süre onu gözetim altında tutun. 15/6, 26/27, 51/52

Mustafa İslamoğlu Meali

O ise kaçığın teki: artık siz de onu bir süre gözetim altında tutarsınız.[2912]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Bu başka değil, kendisinde cinnet bulunan bir erkek. Binaenaleyh O'nu bir zamana kadar gözetiniz.»

Suat Yıldırım Meali

24, 25. Halkından ileri gelen birtakım kâfirler: “Bu, ” dediler, “sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleyken size hakim olmak istiyor. ” “Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, (böyle sizin gibi bir insan göndermez), melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın, sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız. ”

Süleyman Ateş Meali

O, kendisinde delilik bulunan bir adamdır, başka bir şey değildir. Hele bir süreye kadar onu gözetleyin.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu olsa olsa cinlerin etkisine girmiş bir adam olur. Bir süre onu gözlem altında tutun”.

Şaban Piriş Meali

O ancak, cinlenmiş bir adam, bir müddet onu gözetleyin.

Ümit Şimşek Meali

“Bu olsa olsa cinnet geçirmiş bir adamdır; en iyisi siz onu bir süre göz altında tutun.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Cinnet getirmiş bir adamdan başkası değildir o. Belli bir süreye kadar göz altında tutun onu."

Eski Anadolu Türkçesi

degül bu illā bir er kim anuñ delüligi var göz dutuñ aña tā bir zamāna degin.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu adamda, sadəcə olaraq, bir dəlilik var. (Ona cin toxunmuşdur). Hələ bir müddət gözləyin!” (Ya sağalıb xəstəlikdən xilas olar, bir də belə şeylər danışmaz; ya da ölüb gedər, canımız qurtarar).

M. Pickthall (English)

He is only a man in whom is a madness, so watch him for a while.

Yusuf Ali (English)

(And some said): "He is(2886) only a man possessed: wait (and have patience) with him for a time."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.